VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 45967 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
O VIJEĆUSlužbeni naziv: Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba
Adresa sjedišta: Zagreb, Šubićeva 20
Telefon: 4618 229
Fax: 4618 234
e-mail: cesko.vijece@gmail.com


Predsjednik : Juraj Bahnik, mag.pol.
Zamjenica : Jarmila Kozak Marinković, prof.
Tajnica: Alenka Štokić, prof.OSNOVNI PODATCI O VIJEĆU U MANDATNOM RAZDOBLJU 2023. – 2027.


Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba predstavlja 807 pripadnika češke nacionalne manjine upisanih u popis birača u Gradu Zagrebu.

Vijeće ima 25 članova izabranih na izborima održanim 7. 5. 2023. godine.
Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 16. 6. 2023. godine.

Članovi Vijeća su:


1. Juraj Bahnik 14. Kozak Marinković Jarmila
2. Biček Jaruška 15. Krepela Miroslav
3. Bukač Vjekoslav 16. Kubiček Jaromil
4. Burger Maja 17. Malek - Radojčić Vlatka
5. Čuhnil Josip 18. Marinković Plehati Martina
6. Danjek Amalija 19. Novosad Alen
7. Danjek Ivan 20. Novotny Mladen
8. Geler Miroslav 21. Presečan Vedran
9. Hanuška Jarmila 22. Prohaska Lidija
10. Horina Miroslav 23. Puškarić Lidija
11. Kolaček Jan 24. Rorbach Tomislav
12. Kolaček Novosel Marina 25. Štokić Alenka
13. Kolaček Oto  

Što je to Vijeće češke manjine?


Vijeće je institucija manjinske samouprave osnovana temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/2002) s ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja pripadnika češke nacionalne manjine na području Grada Zagreba, te radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u jedinici regionalne samouprave.

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba(Službeni glasnik Grada Zagreba 02/07). Rad vijeća je javan.

Dana 24. listopada 2003. g. Vijeće je upisano u Upisnik neprofitnih pravnih osoba koji se vodi pri Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Što radi Vijeće ?


- predlaže tijelima jedinice samouprave mjere za unapređivanje položaja češke nacionalne manjine

- predlaže opće akte kojima se uređuju pitanja od značaja za češku nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;

- ističe kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave;

- traži obavijesti o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja češke nacionalne manjine;

- daje mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja; - organizira savjetovanja;

- poduzima ostale poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva u skladu s programom rada Vijeća.

Članstvo u koordinacijama nacionalnih manjina


1. Koordinacija nacionalnih manjina Grada Zagreba

Dana 10. prosinca 2003. godine, na Dan ljudskih prava, utemeljena je Koordinacija nacionalnih manjina Grada Zagreba. Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba postalo je članica Koordinacije potpisivanjem Sporazuma o osnivanju Koordinacije. U Radu Koordinacije sudjeluju predsjednici svih manjinskih vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu. Glavni razlozi za osnivanje Koordinacije su:

- pojednostavljivanje komunikacije o zajedničkim pitanjima;
- usklađivanje informacija za sva vijeća nacionalnih manjina Grada Zagreba;
- usklađivanje općih uvjeta za djelovanje svih vijeća nacionalnih manjina Grada Zagreba;

- utemeljenje zajedničkih službi za pružanje potpore aktivnostima, kao što je pravnik, stručno-politički savjetnik i sl.2. Koordinacija vijeća i predstavnika češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba je inicijator utemeljenja Koordinacije vijeća i predstavnika češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.. Inicijativa za osnivanje proizlazi iz članka 33. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Vijeće je ovaj prijedlog podnijelo na svom zasjedanju dana 20. svibnja 2004. godine. O svojoj inicijativi je dopisom obavijestio sva vijeća i predstavnike češke nacionalne manjine na razini županija te Skupštinu Saveza Čeha u RH dana 10. lipnja 2004. godine u Daruvaru. Sporazum o osnivanju Koordinacije potpisan je 13. siječnja 2006. godine . Odlukom Savjeta za nacionalne manjine RH, od 29. lipnja 2007. godine, dana je suglasnost na Odluku Koordinacije o zastavi, grbu i himni češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj ( temeljem čl.33. t. 5. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina - NN br. 155/2002 )• Zastava češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


• Grb češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
• Himna češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


Kde domov můj
Fr. Škroup - J.K.TylKde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj!FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2023. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU