VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 43692 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
IZBORI 2015


INFORMATOR

1/2015

Svibanj 201510 000 Zagreb, Šubićeva 20 tel 46 18 229 ; fax: 46-18-234 ; e-mail: vcnm- zagreb@zg.t-com.hr
www.cesi-zagreb.hr

REZULTATI IZBORA


Drazí krajané,

v neděli 31. 05. 2015
od 7:00 do 19:00 hodin
se budou konat volby do RADY ČESKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU ( 25 členů)


Od MĚSTSKÉHO ÚŘADU VŠEOBECNÉ SPRÁVY MĚSTA ZÁHŘEB
( Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba) dostali jsme:
SEZNAM VOLIČŮ ČESKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
( POPIS BIRAČA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA )
Jelikož je v soupisu i Vaše jméno a adresa,
ZVEME VÁS, ABYSTE SE VOLEB ZÚČASTNILI

VOLBY
DO RADY ČESKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
se budou konat na volebním místě číslo 13:
PODRUČNI URED MAKSIMIR,
Zagreb, Petrova 116 prizemlje, hodnik desno


NEZAPOMEŇTE SI SEBOU NA VOLEBNÍ MÍSTO VZÍT OBČANSKÝ PRŮKAZ (OSOBNU SKAZNICU), NEBO CESTOVNÍ PAS (PUTOVNICU) !

V Záhřebu, 15. května 2015 Předseda RČNMMZ
Jaromil Kubíček


Česká národnostní menšina v Chorvatsku má více než staletou tradici a zkušenost organizovaného působení českých spolků – besed, obcí a Svazu Čechů jako jejich zastřešující organizace. Novou a pozitivní kvalitu pro všechny menšiny v Chorvatsku, samozřejmě také i pro českou, přinesl Ústavní zákon o právech národnostních menšin, který schválil Chorvatský parlament v prosinci roku 2002. Na základě toho Zákona, Česká beseda Záhřeb navrhla listinu, a voliči zapsaný do soupisu voličů města Záhřebu jako Češi, v květnu 2003 zvolili 25 členů do prvního mandátního období Rady české národnostní menšiny města Záhřebu. Záhřebská rada s Besedou spolupracuje od svého založení pod heslem „společně více přispějeme české menšině“ a s poznatkem, že každé z dvou těles má své poslání - Beseda má na starosti pořádání kulturně-osvětové a zábavní činností záhřebských Čechů a Rada má v programu své činnosti starost o rozvíjení, zachování a ochranu postavení ČNM v jednotce samosprávy (městě Záhřebu) a vytváření podmínek pro afirmaci české menšiny v záhřebském společenském životě a řízení lokálních zájmů.

Zásady a výsledky spolupráce Rady a Besedy

Od založení Rady jako okamžik proběhlo již 12 let a právě končí její třetí mandátní období. Během toho období, nejenom že záhřebská Rada s Besedou působily pod jednou střechou, nýbrž díky poznatku o společném poslání přispěly k zapojení záhřebských Čechů do chorvatské a záhřebské společnosti s vlastní identitou, vedení obou českých institucí usilují sladit své aktivity, lidské a finanční potenciály, plánovat společné programy, kterými se snaží zveřejnit a obohatit celkový život záhřebských Čechů. Rada ve svých ročních programech aktivity plánuje prostředky, kterými podporuje společné programy s Besedou. Zdůrazníme jenom ty nejvýznamnější:

1. Spolufinancování už tradičních edukačních zájezdů žáků České doplňovací školy ČBZ do České republiky,

během kterých si žáci mohou „v terénu“ ověřit a rozšířit své znalosti z oblasti kultury, zvyků, tradice, zeměpisu a dějin „staré vlasti“, kterým se naučili ve třídní výuce.

2. Spolufinancování vybavení folklorních skupin „Jetelíček“ a „Záhřebské sluníčko“ kroji a jejich vystoupení na různých akcích v Záhřebu, Chorvatsku a Česku.

3. Spolufinancování několika společných návštěv Prahy

- roku 2006 se uskutečnila návštěva všech institucí České republiky, které podporují finančně a organizačně působení záhřebské Besedy – Československý ústav zahraniční (ČÚZ), OKKP při ministerstvu zahraničních věcí České republiky, velvyslanectví Chorvatské republiky v ČR. Besední soubor měl příležitost v divadle „ U hasičů“ prezentovat svou činnost pražskému publiku.

- v roce 2010 Smíšený pěvecký sbor „Bohemia“, folklorní skupiny „Záhřebské sluníčko“ a Jetelíček“ se zúčastnily 4. Mezinárodního festivalu krajanů v Praze. V silné konkurenci četných krajanských souborů z celého světa - od Kanady až po Austrálii, folklorní skupiny obsadily první a třetí místo.

- v období od 27. do 30. září roku 2012 se uskutečnila společná návštěva Prahy a městské části Praha 4 a to ve složení: členy Rady, Besedy, Chorvatsko-české společnosti a delegace záhřebské městské čtvrti Trešnjevka-sever. Při té příležitostí byla podepsána dohoda o spolupráci mezi těmi dvěma částmi chorvatské a české metropole v oblasti kultury, hospodářství a komunálních služeb. Tato dohoda by měla značně přispět k dalším vazbám měst Záhřebu a Prahy, která v minulosti sdílela mnohé společné osudy a uspíšit podepsání dohody o jejich přátelských vztazích. Soubory záhřebské Besedy vystoupily na akci Svatováclavské velebení v organizaci městské části Praha 4 a rovněž vystoupily v rámci 6. Mezinárodního krajanského festivalu v Praze a u příležitostí Dne české státnosti. Značná zásluha úspěchu této návštěvy a dohody patří PhDr. Karlu Šplíchalovi, osvědčenému příteli záhřebských Čechů a města Záhřebu.

4. Vydavatelská činnost Rady

5. Spolupráce v přípravě sčítání lidu v Chorvatské republice, voleb do rady a představitele a poslance do Chorvatského parlamentu roku 2011

V březnu 2011 v organizaci Rady a Besedy se konal Kulatý stůl o právech a výhodách, které mají čeští krajané v Chorvatsku. Kulatý stůl měl za úkol seznámit záhřebské krajany s důležitostí dubnového termínu sčítání lidu v Chorvatské republice a voleb do mandátního období 2011-2015 (během července na členy Rady a při konci roku pro poslance za českou menšinu do Chorvatského parlamentu). Jako přednašeči mimo členy předsednictva Rady se zúčastnili i vzácní hosté. Díky takové přípravě, k volbám přistoupil zvýšený počet krajanů voličů. Státní úřad pro statistiku výsledky sčítání lidu z roku 2011 v Záhřebu zveřejnil teprve 21 měsíc po jeho uskutečnění. Výsledek sčítání byl pro českou komunitu opravdu krásným blahopřáním a dárkem k Vánocům 2013. Po několika desetiletému úpadku počtu Čechů v Záhřebu, který svědčil o přítomném silném asimilačním procesu velkoměsta, počet příslušníků české komunity se od sčítání v roce 2001 zvýšil z 813 na 835!Je to možná malý, nepatrný nárůstový „krůček“ o 22 příslušníky, nebo v procentech nárůst o pouhých 2,71%, ale důležitý jako ukazatel trendu narůstajícího uvědomění krajanů o svých kořenech a ukazatel úspěšnosti spolupráce Rady a Besedy.

Působení Rady v Koordinaci rad a představitelů NM města Záhřebu

Na začátku své činnosti Rada se potýkala s různými problémy: finančními, prostorovými a administrativními. Jelikož stejné začáteční potíže měly i rady a představitelé ostatních menšin ve městě Záhřebu, přišlo jejich vedení k uzávěru, že by mnohé problémy s příslušným úřadem města Záhřebu se zajištěním nutných podmínek pro působení snadněji zvládlo, kdyby využilo možnost, kterou poskytoval článek 33. ÚZPNM a založilo Koordinaci rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu (KRPNMMZ). Koordinaci, jako první v RCH, založily rady a představitelé města Záhřebu už 10. prosince 2003 v Den lidských práv. Od založení se tato Koordinace a její členky staly průkopníci implementace ÚZPNM v Chorvatské republice

Iniciativa k založení Koordinace rad a představitelů české NM RCH

Podnícená zdárnými výkony „smíšené“ koordinace národnostních menšin ve městě Záhřebu v zajišťování podmínek pro úspěšné uskutečňování menšinových práv zaručených Ústavním zákonem, RČMMZ podala již na své 3. schůzi 20. května 2004 inciativu k založení Koordinace rad a představitelů české NM v RCH. Ze začátku iniciativa neměla plné porozumění všech regionálních, městských a obecních rad a představitelů české NM, ale po našem vytrvalém přesvědčování o nutnosti jejího založení a za pomoci poslankyně pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském parlamentu Z. Čuhnilové, česká koordinace v RCH přece byla založena 13. ledna 2006. Češi byli jedna z posledních národnostních menšin v Chorvatsku, která si založila celostátní koordinaci. Koordinace v mandátním období 2011-2015 byla založena 14. února 2013.


Kulatý stůl vstříc menšinovým volbám 2015

V rámci příprav na volby do rady a představitelé národnostních menšin, 22. dubna 2015, v organizaci Rady a Besedy se konal kulatý stůl na téma: Význam Rady ČNM MZ při integraci české národnostní menšiny do společenských procesů Chorvatska a Evropské unie. Kulatého stolu v Kulturně-hospodářském centru J.V. Frič v Českém národním domě v Záhřebu se zúčastnili jako hosté a přednášející jednotlivých témat: V.Bílek - poslanec pro českou a slovenskou NM v Chorvatském parlamentu, A. Tolnauer - předseda Rady pro NMRCH, L. Stráníková -předsedkyně Svazu Čechů v RCH, D. Malina - předseda Koordinace RPČNMRCH a Dan Špicer - předseda Výboru pro NM Městského shromáždění Města Záhřebu.


Závěr

Z uvedených údajů je zřejmé, že vedení v čele s předsedy Jaromilem Kubíčkem a Adolfem Tomkem a celé členstvo RČNM MZ (25 členů) v minulých třech mandátních obdobích úspěšně splňovalo své ÚZPNM definované poslání, výkonně spolupracovalo s ČBZ na společných programech a hájilo zájmy české menšiny v Záhřebu. Přesvědčení jsme, že tak bude pokračovat i složení RČNM MZ, které si příslušníci české národnostní menšiny Záhřebu zvolí v čtvrtém mandátním období. Můžeme také stvrdit, že jsou podmínky pro působení Rady i nadále opravdu velice příznivé. Město Záhřeb i přes všechny potíže, které se vyskytly během přítomné recese i nadále má plné porozumění pro potřeby všech 18 národnostních menšin, které žijí a působí na jeho území. To se samozřejmě vztahuje i na českou národnosti menšinu. Taková finanční a organizační podpora, kterou město Záhřeb poskytuje „svým národnostním menšinám“ opravdu může být příkladem pro všechny jednotky samosprávy v Chorvatsku. Jestli chceme zachovat a zlepšit dosaženou úroveň spolkového a vůbec menšinového života, je velmi důležité abychom se vyjádřili jako příslušníci české menšiny a jako Češi se zapsali do soupisu voličů.

Každý z nás má osobní právo vyjádřit se o svoji národnosti. V tom smyslu nikdo nechce nikomu nic namítat. Jistě však souhlasíte, že pravě to, že se česká menšina dobře organizovala, a že se ta organizace v různých dobách a i dnes je dobře přizpůsobená poměrům a době, v které jsme žili a žijeme, dává obdivuhodné výsledky a dnes všichni můžeme být hrdí jako záhřebští a chorvatští Češi. Jako i doposud, tak i v budoucnu, když dáme hlavy a ruce dohromady, dokážeme toho více udělat. A to právě činíme ve spolupráci ČBZ a RČNMMZ.INFORMATOR

1/2015

TRAVANJ 2015

10 000 Zagreb, Šubićeva 20 tel 46 18 229 ; fax: 46-18-234 ; e-mail: vcnm- zagreb@zg.t-com.hr
www.cesi-zagreb.hr

Vážené krajanky a krajané,
Vláda Republiky Chorvatsko se na schůzi z 23. 4. 2015 usnesla o rozepisování voleb pro členy menšinových rad a představitelů národnostních menšin.
VOLBY SE BUDOU KONAT V NEDĚLI 31. KVĚTNA 2015
Příslušníci české národnostní menšiny s bydlištěm v městě Záhřebu, zapsáni do seznamu voličů jako Češi, budou volit
RADU ČESKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU ( 25 členů )
PRO MANDÁTNÍ OBDOBÍ 2015 – 2019

V následující době Vám zašleme ještě jedno číslo INFORMÁTORU ve kterém vás informujeme o lokaci voleb, čísle volebního místa a o časovém období konání voleb.

IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA 2015.

VOLBY RAD A PŘEDSTAVITELŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 2015

UVODNO IZLAGANJE:
Jaromil Kubiček, predsjednik VČNMGZ
IZLAGAČI:
1. Vladimir Bilek- zastupnik za češku i slovačku NM u Hrvatskom saboru: Važnost i način komuniciranja između razina češke manjinske samouprave od zastupnika za češku i slovačku NM u Hrvatskom sa- boru do vijeća i predstavnika češke nacionalne manjine u općini i obrnuto.
2. Aleksandar Tolnauer - predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske: Stanje manjinske samouprave i mogući pravci razvoja za dobrobit cjelokupnog hrvatskog društva - većine i nacionalnih manjina.
3. Damir Malina - predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika češke NM u RH : Koordinacija VPČNM RH u očuvanju manjinskog identiteta na terenu i uloga u umrežvanju djelovanja svih razina manjinske samo- uprave češke nacionalne manjine u Hrvatskoj
4. Libuše Stranjik - predsjednica Saveza Čeha u RH : Uloga Saveza Čeha u RH u artikuliranju kulturnih i prosvjetnih potreba ČNM, koje se ostvaruju u suradnji s tijelima lokalne i regionalne samouprave
5. Zoltan Balaž Piri - predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika NM Grada Zagreba: Doprinos Vijeća češke NMGZ u ostvarivanju pro- jekata Koordinacije i korištenje stečenih iskustava u planiranju budućih aktivnosti
6. Dan Špicer - predsjednik Odbora za NM Gradske skupštine GZ: Položaj i uloga Odbora za NM GSkGZ u artikuliranju potreba i interesa NM GZ i njihovo ostvarenje kroz odluke GSkGZ.
7. Juraj Bahnik - zamjenik predsjednika VČNMGZ Značaj suradnje VČNMGZ i ČBZ u ostvarivanju kulturnih i prosvjetnih potreba zagrebačkih Čeha


POPIS BIRAČA


Popis birača je evidencija hrvatskih državljana s biračkim pravom. Način i postupak vođenja popisa birača uređen je Zakonom o popisima birača (Narodne novine 19/07).
NAČIN PROVJERE VAŠEG STATUSA U POPISU BIRAČA
Provjeru da li ste u popisu birača evidentiran kao pripadnik češke nacionalne manjine, moguće je ostvariti:

1) pozivom na jedan od označenih brojeva iz priložene tabele i komunikacijom s referentom Odsjeka - Ispostave uz dojavu podataka o Vašem MBG ili OIB

2) Provjerom putem interneta uz obavezno upisivanje Vašeg MBG ili OIB na internet stranici:

• www.uprava.hr (RUBRIKE: Registri i Matrice ; Popis birača ; Uvid u popis birača)
• www.zagreb.hr (RUBRIKE: Birači ; Upit u popis birača )

3) Osobno na lokaciji navedenoj u tabeli

NAČIN UPISA U POPIS BIRAČA
Upis u popis birača obavlja se na temelju podataka iz evidencije o hrvatskom državljanstvu i prebivalištu, drugih javnih isprava ili drugih vjerodostojnih dokaza uz predočenje dokumenta o Vašem MBG ; OIB

VAŽNO UPOZORENJE:

Zahtjev za upis, dopunu ili ispravak popisa birača može se podnijeti najkasnije do 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora, što za ove izbore znači, da je krajnji rok do kojeg to trebate obaviti


SRIJEDA 20.5.2015.


GRAD ZAGREB

U Gradu Zagrebu popis birača vodi se za sve gradske četvrti u Odsjeku za vođenje popisa birača Grada Zagreba na lokaciji Područni ured Črnomerec, Trg Francuske Republike 15
TO JE JEDINO MJESTO U GRADU ZAGREBU ZA PROVJERU, USKLAĐENJE I UPIS U POPIS BIRAČA KAO PRIPADNIKA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE UREDOVNO VRIJEME : pon ; sri ; pet : 8:30 - 15:30 sati utorak ; četvrtak : 8:00 – 18:00 sati
Odsjek za popis birača Grada Zagreba
Područni ured Črnomerec
Trg Francuske Republike 15/ II kat
sobe broj: 66; 67; 68
Voditelj odsjeka: Branka Jajaš
tel: 610-1766; fax 610-1702 ; 610-1703
Referenti:
tel: 610-1767; 610-1768