VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 10958 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
NAŠI PLANOVI

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 15/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 13. Statuta Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 02/07), Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba na
18. Sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, donosi:

 PROGRAMSKI PLAN RADA

                        VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

ZA 2022. GODINU

UVOD

Nastavljajući dosadašnji proces participacije pripadnika češke nacionalne manjine u upravljanju lokalnim poslovima, čime se doprinosi ukupnom razvitku Grada Zagreba kao modernog grada s razvijenom kulturom ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava, Programskim planom rada za 2022. godinu utvrđuju se programske aktivnosti na ostvarivanju prava i dužnosti Vijeća sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Statuta Grada Zagreba i drugih propisa.  

Program rada uključuje aktivnosti i projekte čiji je cilj očuvanje jezika, pisma i običaja, očuvanje i razvijanje kulture i tradicije i drugih obilježja identiteta češke nacionalne manjine kao i ostvarivanje političkih, ekonomskih, socijalnih i drugih prava pripadnika češke nacionalne manjine u Gradu Zagrebu. Također podrazumijeva suradnju s tijelima i institucijama Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Republike Češke, Saveza Čeha u RH, zastupnika za češku i slovačku manjinu u Hrvatskom saboru, Koordinacijom, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, Češkom besedom Zagreb i drugim partnerima te informiranje javnosti o djelatnosti Vijeća.

 

1.    INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST

Informativna djelatnost imaj za cilj obavještavanje najšire javnosti o postojanju, djelovanju, problemima i perspektivama češke nacionalne manjinske zajednice u Zagrebu, kao i informiranje pripadnika zajednice o svim pitanjima od posebnog značaja za njih.

Kroz izdavačku djelatnost nastoji se poticati autore na kvalitetno bavljenje manjinskim temama. Njihovom stručnom i publicističkom obradom, te izdavanjem u obliku knjiga i drugih publikacija, ukazuje se na bogatstvo raznolikosti zagrebačke i hrvatske kulture i trajno čuva od zaborava doprinos koji su tome davali i daju pripadnici češke nacionalne zajednice na ovim prostorima.

1.1. WEB stranica: www.cesi-zagreb.hr

Radi dostupnosti svim zainteresiranim korisnicima, na web stranici Vijeća biti će objavljivane informacije od značaja za pripadnike češke nacionalne manjine Grada Zagreba kao i širu javnost, obavijesti i izvješća o događajima, manifestacijama i djelovanju Vijeća. Također će se objavljivati godišnji program rada Vijeća i izvješće o njegovom izvršavanju. Posebna pozornost će se posvetiti uvrštavanju aktualnih informacija o provedenim i budućim aktivnostima iz djelatnosti Vijeća, interesantnim za češku manjinsku zajednicu u Zagreba i Hrvatskoj te ostale posjetitelje portala. Sadržaji će biti objavljivani na češkom i hrvatskom jeziku.

Ukupan trošak za web stranice sadrži izdatke za preuređenje, zakup prostora te kontinuirano osvježavanje informacija.

Planirana sredstva za 1.1.

9.500,00

Poz. 14.

Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

500,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

9.000,00

 

         1.2.  Mjesečno i periodično informiranje

Radi informiranja članova Vijeća i ostalih pripadnika češke nacionalne manjine koji ne koriste Internet, izrađivati će se informativni članci, koje će se slati članstvu zajedno sa mjesečnim biltenom Češke besede Zagreb (ČBZ) „Spolkové zprávy“, korištenjem njihovog provjerenog kanala distribucije. Objavljivati će se informativni prilozi o radu vijeća te drugi tekstovi od interesa za pripadnike češke nacionalne manjine. U cilju održanja dugogodišnje tradicije izlaženja i poboljšanja kvalitete glasila, Vijeće planira izdvojiti dio sredstava za sufinanciranje tiskanja i distribuciju čitateljima.

Detaljnije upoznavanje čitatelja s važnim pitanjima, ostvarenjima ili problemima iz života i rada češke manjine, provodit će se, prema ukazanoj potrebi i periodičnim izdavanjem tematskog biltena Vijeća pod nazivom „Informator“. Ove godine posebno će se, uz ostale teme, informirati i o rezultatima lani provedenog popisa stanovništva i njihovom odrazu na položaj i daljnje djelovanje češke manjinske zajednice u Zagrebu i Hrvatskoj. Distribuirati će se pripadnicima češke nacionalne manjine i široj javnosti na području Zagreba, Zagrebačke županije i ciljanoj čitateljskoj publici u Hrvatskoj i Češkoj.

Planirana sredstva za 1.2.

2.500,00

Poz. 12.

Kto 3231 Usluge telefona pošte i prijevoza

500,00

Poz. 19.

Kto 3239 Ostale usluge

2.000,00

 

    1.3. Publikacija Kazalište zagrebačkih Čeha

Kazališna djelatnost zagrebačkih Čeha, utemeljena u okviru Češke besede Zagreb, najstarije udruge Čeha u Hrvatskoj, osnovane 1874. godine, jedna je od najstarijih tradicija ove udruge. Danas kazališna sekcija nosi naziv po osnivaču Besede, češkom revolucionaru, domoljubu i pjesniku Josefu Vaclavu Fiču, autoru čije su drame izvođene u Besedi. Nakon što je zemaljska vlada potvrdila pravila društva Češke besede, u siječnju 1875. godine, već u travnju su Zagrebačke novine zabilježile da je u Besedi održana amaterska kazališna predstava na češkom jeziku. Između dva svjetska rata u Češkoj besedi Zagreb izvedena je čak 181 kazališna predstava. Kazališne premijere se i u novije vrijeme, u pravilu izvode svake godine. Zbog pandemije korona virusa to se u zadnje dvije godine nije moglo održati. Iz istih razloga nije mogla biti obilježena niti 145. godišnjica kazališne djelatnosti zagrebačkih Čeha pa je odloženo i tiskanje publikacije.

Želeći dati potporu očuvanju i nastavku ove tradicije Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba planira, u 2022. godini, financijski poduprijeti izdavanje prigodne publikacije o njenoj povijesti i sadašnjosti.

Planirana sredstva za 1.3.

17.000,00

Poz. 19.

Kto 3239 Ostale usluge

17.000,00

 

1.4. Dotisak ranije izdanih publikacije Vijeća

U okviru svoje izdavačke djelatnosti Vijeće je 2012. godine, na hrvatskom jeziku, tiskalo monografiju Češki narodni dom u Zagrebu, posvećenu 75. godišnjici izgradnji ovog kulturnog zdanja zagrebačkih Čeha.

U prigodi 95. godišnjice osnutka Češke škole u Zagrebu, Vijeće češke nacionalne manjine i Češka beseda Zagreb izdali su, 2017. godine, publikaciju pod naslovom Školski godišnjak 95. Na 112 stranica, tekstovima sadašnjih i nekadašnjih učitelja i učenika te velikim brojem fotografija zabilježeni su ključni i zanimljivi događaji kroz povijest. Ovom publikacijom zabilježen je doprinos škole u očuvanju češkog jezika. Upravo 2022. godina bilježi 100. godišnjicu početka prve školske godine na češkom jeziku u Zagrebu.

Zbog velikog zanimanja pripadnika češke nacionalne manjine, učenika i šire javnosti dosad tiskani primjerci ovih publikacija su distribuirani čitateljima, pa je potrebno tiskati nove.

Planirana sredstva za 1.4.

5.500,00

Poz. 19.

Kto 3239 Ostale usluge

5.500,00

 

UKUPNO: 1. Informiranje i izdavačka djelatnost

Poz. 12.

Kto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

500,00

Poz. 14.

Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

500,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

9.000,00

Poz. 19.

Kto 3239 Ostale usluge

24.000,00

UKUPNO 1.                                                                                                  34.000,00

 

2.    KULTURA I SPORT

           2.1. Dani češke i hrvatske kulture u Zagrebu

 

Organiziranjem Dana češke i hrvatske kulture u Zagrebu, Vijeće, u suradnji s Češkom besedom Zagreb i odgovarajućim ustanovama, institucijama, udrugama i drugim subjektima planira oteti zaboravu osobe i događaje koje su gradile mostove suradnje i podsjetiti na činjenicu kako su Česi gradu Zagrebu dali mnogo toga što ga Zagrebom čini, a Zagreb im je istodobno pružio ne samo gostoprimstvo i dom nego i važan dio identiteta. Isto tako želi se ukazati i na perspektive suvremene kulturne suradnje između Hrvatske i Češke i glavnih gradova Zagreba i Praga. Sadržaji Dana češke i hrvatske kulture u Zagrebu su usmjereni na ukazivanje prožetosti tih dviju kultura.

 

Planirana sredstva za 2.1.

5.000,00

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

2.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

3.000,00

 

UKUPNO: 2. Kultura i sport

 

Planirana sredstva za 2.1.

5.000,00

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

2.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

3.000,00

 

3.    OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I OBLJETNICA

 

       3.1. Dan Vijeća češke nacionalne manjine  Grada Zagreba (14.10.)

Hrvatski i Češki narod puno toga vezuje u stvarnosti ali i na razini simbolike. Obilježavanjem datuma značajnih i za Republiku Hrvatsku i za Republiku Češku i za češku manjinu u Hrvatskoj, Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba želi ukazati da češka nacionalna zajednica u Zagrebu čuva tradiciju domovine svojih predaka ali i da je potpuno integrirana u hrvatsko društvo u čijoj izgradnji ravnopravno sudjeluje.

Dan Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba, 14. listopada, ujedno i datum osnivanja Češke besede Zagreb, obilježava dan kada je počelo organizirano djelovanje Čeha u Republici Hrvatskoj. U okviru Dana Vijeća obilježit će se i značajni datumi iz hrvatske i češke povijesti.

 

Planirana sredstva za 3.1.

11.000,00

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

3.000,00

Poz. 19. Kto 3293 Ostale usluge 1.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

7.000,00

 

UKUPNO: 3.  Obilježavanje značajnih datuma i obljetnica :

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

3.000,00

Poz. 19. Kto 3293 Ostale usluge 1.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

7.000,00

UKUPNO 3.

11.000,00

 

4.    SURADNJA S INSTITUCIJAMA I UDRUGAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

 4.1. Suradnja s institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu

Tijekom 2022. godine Vijeće će nastaviti započetu suradnju i razmjenu iskustava s institucijama, udrugama i drugim odgovarajućim subjektima u zemlji i inozemstvu koji se bave problematikom nacionalnih manjina.

Također će nastaviti suradnju s Koordinacijom vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, Koordinacijom vijeća i predstavnika češke nacionalne manjine u RH kao i s Koordinacijama vijeća i predstavnika drugih nacionalnih manjina u cilju priprema i ostvarivanja programa u 2022. godini kojima se ostvaruju zajednički ciljevi i prava, organiziraju kulturne priredbe, okrugli stolovi, manifestacije.

Realizacija programskog plana rada zahtijeva suradnju i komunikaciju s nadležnim institucijama, udrugama i drugim subjektima u Hrvatskoj i Češkoj kao što su kulturne, obrazovne i znanstvene organizacije, nadležna ministarstva i uredi, veleposlanstva u Zagrebu i Pragu i druge institucije.

Planirana sredstva 4.1.

6.000,00

Poz. 4

Kto 3211 Službena putovanja

2.000,00

Poz. 21.

Kto 3291 Naknade za rad predstavničkih tijela

3.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

1.000,00

   

UKUPNO: 4. Suradnja s institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu

Poz. 4.

Kto 3211 Službena putovanja

2.000,00

Poz. 21.

Kto 3291 Naknade za rad predst. izvr. Tij. povj.i sl.

3.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

1.000,00

UKUPNO 4.

6.000,00

 

5.    OČUVANJE JEZIKA, PISMA I KULTURE, SUDJELOVANJE U JAVNOM ŽIVOTU I UPRAVLJANJU LOKALNIM POSLOVIMA

       5.1. Češki jezik i kultura u osnovnoj i srednjoj školi – po Modelu C 

Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba uključeno je u organiziranje i potporu nastavi češkog jezika i kulture po Modelu C za osnovnu i srednju školu. Aktivno je uključeno u praćenje i provođenje Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina i zajedno s nadležnim tijelima Češke besede Zagreb nastupa prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Gradskom uredu za obrazovanje i sport i drugim tijelima kada treba riješiti pitanja vezana uz funkcioniranje Češke dopunske škole.

 Vijeće podržava tradiciju poučavanja češkog jezika u Zagrebu te će i u 2022. godini nastaviti sufinanciranje projekata Češke dopunske škole. Školu organizira Češka beseda Zagreb, a djeluje u sustavu Osnovne škole „S. S. Kranjčević“ i X. gimnazije „Ivan Supek“ u Zagrebu.

Planirana sredstva za 5.1.                                    

1.000,00

Poz. 8. Kto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00

Poz. 11.

Kto 3225 Sitni inventar i auto gume

500,00

    

5.2. Češki dječji vrtić - igraonica

Projekt Češkog dječjeg vrtića odnosno igraonice za djecu predškolskog uzrasta od temeljnog je značaja za češku nacionalnu manjinu u Zagrebu. Ovu djelatnost već godinama organizira Češka beseda Zagreb u svojim prostorijama, ali s nedostatnim financijskim sredstvima. Djeci se omogućava, kroz igru, pjesmu, ples i primjerene kazališne forme, učenje češkog jezika i usvajanje češke kulture i običaja. Time se odgaja pomladak i osigurava budućnost kako češke manjinske zajednice u Zagrebu tako i učenika Češke dopunske škole u Zagrebu. Za suvremeniji rad sa djecom nedostaju bolji prostorni uvjeti, edukativne igračke, literatura i druga audio-vizualna pomagala. Vijeće će tijekom 2022. godine, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti ovaj važan projekt češke manjine u Zagrebu.

Planirana sredstva za 5.2.

1.000,00

Poz. 8.

Kto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

500,00

Poz. 11.

Kto 3225 Sitni inventar i auto gume

500,00

 

5.3. Češka ljetna škola u Zagrebu

U školskoj godini 2019./2020. nastavu Češkog jezika i kulture po Modelu C pohađalo je 47 učenika osnovnih škola Grada Zagreba i okolice. U lipnju 2019. organizirana je prva trodnevna ljetna škola koju je uspješno završilo 23 učenika osnovnih škola. U lipnju 2020. zbog pandemije virusa Covid-19 češka ljetna škola se nažalost nije održala.

U lipnju 2021. realizirana je jednodnevna Češka ljetna škola Zagrebu u skladu s epidemiološkim mjerama i uputama u prirodi na Medvednici. Sudjelovalo je 30 djece, 28 učenika osnovnih škola Grada Zagreba i okolice, 1 učenik srednje škole i 1 predškolsko dijete.

U školskoj godini 2021./2022. ponovno se planira organizirati trodnevnu Češku ljetnu školu u razdoblju nakon završetka nastavne godine u lipnju 2022. godine u skladu s epidemiološkom situacijom te u skladu s preporukama i mjerama sprječavanja širenja bolesti Covid-19.

U Češkom narodnom domu i izvan njega organizirati ćemo različite radionice te će tako naši učenici provesti aktivno početak ljeta i ljetnih praznika u ugodnoj i poznatoj atmosferi. Kroz niz edukativnih i kreativnih aktivnosti, igru i zabavu učenici će produbiti svoje znanje češkog jezika te dodatno obogatiti svoja saznanja o češkoj kulturi u najširem smislu, kao i o vezama s hrvatskom kulturom, uz stručno pedagoško vodstvo učiteljice i drugih stručnih suradnika. Planira se aktivna uključenost roditelja koji svojim stručnim znanjima mogu doprinijeti realizaciji pojedinih radionica te kao pratitelja na poslijepodnevnim aktivnostima.

U Češkoj ljetnoj školi nakon jutarnjeg okupljanja započinju radionice (jedna duža ili dvije kraće). Tijekom radionice i/ili između radionica učenici imaju voćnu užinu, a nakon završetka radionica ručak. Nakon ručka i kraćeg odmora, učenici kreću u nove avanture izvan Češkog narodnog doma. U lipnju 2022. godine se planira: radionica kreativnog pisanja, umjetnička radionica i mini škola animacije. Planiran je i posjet Kući Šenoa, razgledavanje starog Zagreba i otkrivanje „čeških“ lokacija, posjete muzeju, kazalištu i sl. što će ovisiti o aktualnoj ponudi.

Sve što učenici izrade tijekom Češke ljetne škole mogu ponijeti kući a posljednjeg dana Češke ljetne škole učenici će dobiti Diplomu.

Planirana sredstva za 5.3.

8.700,00

Poz. 8.

Kto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

700,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

4.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

4.000,00

 

UKUPNO: 5. Očuvanje jezika, pisma i kulture, sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima

Poz.  8.

Kto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.700,00

Poz. 11.

Kto 3225 Sitni inventar i auto gume

1.000,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

4.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

4.000,00

UKUPNO 5.

10.700,00

 

 

SVEUKUPNO ZA PROGRAM RADA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE

GRADA ZAGREBA ZA 2022. GODINU

R. br.

             Naziv programske cjeline

     Planirani troškovi kn

1.

INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST

34.000,00

2.

KULTURA I SPORT

5.000,00

3.

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I OBLJETNICA

11.000,00

4.

SURADNJA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

6.000,00

5.

OČUVANJE JEZIKA, PISMA I KULTURE, SUDJELOVANJE U JAVNOM ŽIVOTU I UPRAVLJANJU LOKALNIM POSLOVIMA

10.700,00

SVEUKUPNO

66.700,00

 

Zagreb,22.12. 2021.

Predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba 

Juraj Bahnik, mag. pol.

Ur.br: V – UMMS 46/21

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

ARHIVA PLANOVA