VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 10987 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
NAŠI PLANOVI

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 8. i 13. Statuta Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 02/07), Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba je na 27. sjednici predsjedništva održanoj 28. prosinca 2018. godine usvojilo:

 

PROGRAMSKI PLAN RADA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA ZA 2019. GODINU

 

UVOD

Radi ostvarivanja osnovnih ciljeva usmjerenih na očuvanje identiteta češke nacionalne manjine i osiguranje njenog položaja brigom za ostvarivanje manjinskih prava predviđenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim zakonima i propisima, Vijeće češke nacionalne manjine grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Vijeće) Programskim planom rada za 2019. godinu utvrđuje aktivnosti kojima će samostalno, i u suradnji s partnerima, doprinositi ostvarivanju planiranih ciljeva.

Program rada uključuje aktivnosti i projekte čiji je cilj očuvanje jezika, pisma i običaja, očuvanje i razvijanje kulture i tradicije i drugih obilježja identiteta češke nacionalne manjine kao i ostvarivanje političkih, ekonomskih, socijalnih i drugih prava pripadnika češke nacionalne manjine u gradu Zagrebu.

 

1. INFORMATIVNA I IZDAVAČKA DJELATNOST

Informativna djelatnost ima za cilj obavještavanje najšire javnosti o postojanju, djelovanju, problemima i perspektivama češke nacionalne manjinske zajednice u Zagrebu, kao i informiranje pripadnika zajednice o svim pitanjima od posebnog značaja za njih.

Kroz izdavačku djelatnost nastoji se poticati autore na kvalitetno bavljenje manjinskim temama. Njihovom stručnom i publicističkom obradom, te izdavanjem u obliku knjiga i drugih publikacija, ukazuje se na bogatstvo raznolikosti zagrebačke i hrvatske kulture i trajno čuva od zaborava doprinos koji su tome davali i daju pripadnici češke nacionalne zajednice na ovim prostorima.

1.1. WEB stranica: www.cesi-zagreb.hr

Događaji i aktivnosti koje se odvijaju u okviru češke nacionalne manjine u Zagrebu putem web stranice postala su dostupna i izvan granica prostora djelovanja. Nastavljajući dobru praksu i u aktualnom programskom razdoblju, na web stranici Vijeća biti će objavljivane informacije od značaja za pripadnike češke nacionalne manjine  Grada Zagreba kao i šire javnosti, obavijesti i izvješća o događajima, manifestacijama i djelovanju Vijeća. Također će se objavljivati godišnji program rada Vijeća i izvješće o njegovom izvršavanju i drugi dokumenti vezani uz rad Vijeća. Posebna pozornost će se posvetiti uvrštavanju aktualnih informacija o provedenim i budućim aktivnostima iz djelatnosti VČNM GZ, interesantnim za češku manjinsku zajednicu Zagreba, RH i ostalih posjetitelja portala. Radi dostupnosti široj javnosti sadržaji će biti objavljivani na češkom i hrvatskom jeziku.


Ukupan trošak za web stranice sadrži izdatke za preuređenje, zakup prostora te kontinuirano osvježavanje informacija.

 


Planirana sredstva za 1.1.

11.000,00

Poz. 15.

Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

500,00

Poz. 18.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

10.500,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine


1.2. Mjesečno informiranje

Radi informiranja članova Vijeća i ostalih pripadnika češke nacionalne manjine koji ne koriste Internet, izdavati će se, u pravilu mjesečne informacije, koje će se slati članstvu zajedno sa mjesečnim biltenom Češke besede Zagreb (ČBZ) „Spolkové zprávy“, korištenjem njihovog provjerenog kanala distribucije. Objavljivati će se informativni prilozi o radu vijeća te drugi tekstovi od interesa za pripadnike češke nacionalne manjine. U cilju održanja dugogodišnje tradicije izlaženja i poboljšanja kvalitete glasila, Vijeće planira izdvojiti dio sredstava za sufinanciranje tiskanja i distribuciju čitateljima.
Detaljnije upoznavanje čitatelja s važnim pitanjima, ostvarenjima ili problemima iz života i rada češke manjine, provodit će se, prema ukazanoj potrebi i periodičnim izdavanjem tematskog biltena pod nazivom „Informator“. Ove godine posebno će se informirati i o izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Distribuirati će se pripadnicima češke nacionalne manjine i široj javnosti na području Zagreba, Zagrebačke županije i ciljanoj čitateljskoj publici u Hrvatskoj i Češkoj.

Planirana sredstva za 1.2.

20.100,00

Poz. 13.

Kto 3231 Usluge telefona pošte i prijevoza

3.600,00

Poz. 20.

Kto 3239 Ostale usluge

16.500,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine


1.3. Folklor zagrebačkih Čeha (publikacija)

U okviru Češke besede Zagreb, najstarije udruge Čeha u Hrvatskoj, utemeljene 1874. godine, osnovana je, 1999. godine, folklorna skupina „Jeteliček“. Kroz 20 godina djelovanja u skupinu se uključilo  više od stotinu plesača. Nastupali su na brojnim priredbama u Zagrebu, diljem cijele Hrvatske i u inozemstvu, Češkoj i Italiji. Svojim koreografijama populariziraju češki folklor u hrvatskim sredinama i hrvatski folklor u inozemstvu.
Za 20. godišnjicu djelovanja folklorne skupine „Jeteliček“ Češke besede Zagreb, planira se izdavanje prigodne publikacije o njenom dosadašnjem radu. Vijeće će u okviru svojih mogućnosti, u znak potpore kulturnom djelovanju ove skupine vrijednih entuzijasta Češke besede Zagreb, financijski poduprijeti izdavanje ove tiskovine.

Planirana sredstva za 1.3.

8.000,00

Poz. 20.

Kto 3239 Ostale usluge

8.000,00

Rok izvršenja : svibanj 2019.

UKUPNO informiranje i izdavaštvo:

Poz. 13

Kto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

  3.600,00

Poz. 15

Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

     500,00

Poz. 18

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

10.500,00

Poz. 20

Kto 3239 Ostale usluge

24.500,00

UKUPNO

39.100,00

2.KULTURA I SPORT

 

2.1 Suradnja s Češkom besedom Zagreb

Češka beseda Zagreb, koja će 2019. obilježiti 145. godišnjicu svog postojanja i rada, razvila je bogatu kulturno prosvjetnu djelatnost s ciljem očuvanja tradicije, jezika i običaja zagrebačkih Čeha. Očuvanje i razvoj kulturno prosvjetne djelatnosti Čeha u Zagrebu također je jedan od važnih ciljeva djelovanja Vijeća ČNM Grada Zagreba. 
U okviru ČBZ djeluju brojne sekcije, kao na primjer: folklorna sekcija najmlađih "Záhřebské sluníčko", folklorna sekcija odraslih "Jetelíček" , pjevački zbor " Bohemia",  kazališna skupina „J. V. Frič“ i druge.
Navedene sekcije predstavljaju Vijeće i češku manjinu na kulturnim manifestacijama nacionalnih manjina grada Zagreba kao što su Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba, Dan Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba, Dan Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. Uz to često su pozivane da predstavljaju češku nacionalnu manjinu Grada Zagreba  i na drugim kulturnim priredbama, kako u zemlji, tako i inozemstvu.
Kulturna produkcija ovih sekcija, uz entuzijazam i volonterski rad članova, iziskuje i određena materijalno financijska sredstva koja Češka beseda, kao neprofitna udruga, ne može uvijek osigurati u potrebnim iznosima.

 

Planirana sredstva za 2.1.

36.000,00

Poz. 18.

Kto 3237 Intelektualne usluge

35.000,00

Poz. 20.

Kto 3239 Ostale usluge

1.000,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine


2.2 Dani češke i hrvatske kulture

Održavanjem Dana češke i hrvatske kulture u Zagrebu, Vijeće, u suradnji s odgovarajućim ustanovama, institucijama, udrugama i drugim subjektima, kroz  tematska predavanja, izložbe znanstvene, kulturne i slične skupove i priredbe, planira  oteti zaboravu osobe i događaje koje su gradile mostove suradnje i podsjetiti na činjenicu kako su Česi gradu Zagrebu dali mnogo toga što ga Zagrebom čini, a Zagreb im je istodobno pružio ne samo gostoprimstvo i dom nego i važan dio identiteta. Isto tako želi se ukazati i na perspektive suvremene kulturne suradnje između Hrvatske i Češke i glavnih gradova Zagreba i Praga. Za češku manjinsku zajednicu u Zagrebu i njenu kulturno prosvjetnu djelatnost, godina 2019. značajna je jer u njoj obilježava 145. godišnjicu djelovanja Češke besede Zagreb i 20. godišnjicu djelovanja njene folklorne skupine „Jeteliček“, pa će tome biti posvećeni Dani češke i hrvatske kulture.

 

Planirana sredstva za 2.2.

12.500,00

Poz. 13.

Kto 3231Usluge telefona, pošte i prijevoza

1.000,00

Poz. 15.

Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

500,00

Poz. 17.

Kto 3235 Zakupnina i najamnina

3.000,00

Poz. 24.

Kto 3293 Reprezentacija

8.000,00

Rok izvršenja : svibanj 2019.

UKUPNO Kultura i sport:

Poz. 13

Kto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

  1.000,00

Poz. 15

Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

     500,00

Poz. 17

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

  3.000,00

Poz. 18

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

35.000,00

Poz. 20

Kto 3239 Ostale usluge

  1.000,00

Poz. 24

Kto 3293 Reprezentacija

  8.000,00

UKUPNO

48.500,00

3. OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I OBLJETNICA

3.1.Dan Vijeća češke nacionalne manjine  Grada Zagreba (14.10.)
      Dan neovisnosti Republike Hrvatske (8.10)
      Dan češke državnosti – sv. Václav (28.9.)
      Dan nastanka samostalne čehoslovačke države (28.10.)

Hrvatski i Češki narod puno toga vezuje u stvarnosti ali i na razini simbolike.  Obilježavanjem datuma značajnih  i za Republiku Hrvatsku i za Republiku Češku i za češku manjinu u Hrvatskoj, Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba želi ukazati da češka nacionalna zajednica u Zagrebu čuva tradiciju domovine svojih predaka ali i da je potpuno integrirana u hrvatski društvo u čijoj izgradnji ravnopravno sudjeluje.
Dan češke državnosti, 28. rujna, slavi se na dan kada je bio ubijen  jedan od najomiljenijih čeških svetaca sv. Václav, zaštitnik češkog naroda i države. Taj datum je 2000. proglašen državnim praznikom. 
Dan neovisnosti Republike Hrvatske , 8. listopada, obilježava povijesni dan kada je Sabor Republike Hrvatske, 1991. godine, jednoglasno donio odluku o raskidu državnopravnih veza sa bivšom državom SFRJ.
Dan nastanka samostalne čehoslovačke države, 28. listopada slavi se u spomen na dan proglašenja samostalne čehoslovačke države 28. listopada 1918. godine.   
Dan Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba, 14. listopada, ujedno i datum osnivanja Češke besede Zagreb, obilježava dan kada je počelo organizirano  djelovanje Čeha u Republici Hrvatskoj.
Na proslavu i akademiju s bogatim kulturno-umjetničkim programom, u listopadu 2019., kojom će se obilježiti ovi značajni datumi, biti će, uz goste iz Zagreba, pozvani i  gosti iz zemlje i inozemstva.

 

Planirana sredstva za 3.1.

11.000,00

Poz. 13.

Kto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

1.000,00

Poz. 15.

Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

500,00

Poz. 17.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

1.500,00

Poz. 24.

Kto 3293 Reprezentacija

8.000,00

 

UKUPNO Obilježavanje značajnih datuma i obljetnica :

Poz. 13.

Kto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

1.000,00

Poz. 15.

Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

500,00

Poz. 17.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

1.500,00

Poz. 24.

Kto 3293 Reprezentacija

8.000,00

UKUPNO

11.000,00

4.SURADNJA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

4.1. Suradnja s institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu


Programska aktivnost se planira u cilju nastavka započete suradnje s institucijama, udrugama i drugim odgovarajućim subjektima u zemlji i inozemstvu koji se bave problematikom nacionalnih manjina i razmjene iskustava na tom planu.
U tom kontekstu planira se i sudjelovanje predstavnika Vijeća i Češke besede Zagreb na odabranim skupovima koje organiziraju specijalizirane institucije u Češkoj republici i drugim zemljama, a odnose se na suradnju s češkom dijasporom. Za provedbu ove programske aktivnosti potrebno je planirati sredstva kako bi mogla biti uspješno realizirana.

 

Planirana sredstva 4.1.

10.000,00

Poz. 5.

Kto 3211 Službena putovanja

7.000,00

Poz. 24.

Kto 3293 Reprezentacija

3.000,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine

4.2. Edukativno putovanje članova Vijeća i Češke besede Zagreb

Edukativna putovanja članova Vijeća i Češke besede Zagreb planiraju se s ciljem boljeg upoznavanja s načinom života, običajima, kulturom, povijesnim i prirodnim znamenitostima u Češkoj, ali drugim zemljama u kojima žive iseljeni Česi. Posebnu pozornost Vijeće posvećuje i suradnji s hrvatskom manjinskom zajednicom u Češkoj i Udrugom Moravskih Hrvata.
Osim u Hrvatsku, Česi su se iselili u više od dvadeset zemalja diljem Europe i svijeta. Tako značajan broj Čeha danas živi u Austriji, a najviše njih u glavnom gradu Beču, gdje djeluju kao manjinska zajednica sa dobro organiziranom kulturnom i prosvjetnom djelatnošću.
S druge strane područje Češke, odnosno Južne Moravske, u 16. stoljeću naselila je značajna skupina Hrvata. Procjenjuje se da u Češkoj danas živi oko 2000 Hrvata i njihovih potomaka. Službeni podaci popisa stanovništva iz 2011. kazuju da je 1.448 građana Češke izrazilo pripadnost hrvatskom narodu. Hrvati su priznati kao nacionalna manjina nakon demokratskih promjena  u Čehoslovačkoj 1989. godine. U češkom općinskom mjestu Jevišovka (Južna Moravska) svake prve nedjelje u rujnu održavaju se Dani hrvatske kulture, a 2008. u tom je mjestu uspostavljen Hrvatski dom – Memorijalno dokumentacijski centar Hrvata Južne Moravske. Nakon višegodišnje obnove očekuje se njegovo svečano otvorenje na Kiritof 2019. godine.  
Vijeće planira edukacijsko putovanje u Austriju i Češku, za 50 sudionika, kroz koje bi se zagrebački Česi bolje upoznali s načinom rada i iskustvima u kulturnom i prosvjetnom djelovanju Češke manjinske zajednice u Beču i hrvatske manjine u Češkoj, te razmotrili modalitete buduće suradnje. 

Planirana sredstva za 4.2.

23.000,00

Poz. 22.

Kto 3291 Naknade za rad predstavničkih tijela

16.000,00

Poz. 24.

Kto 3293 Reprezentacija

7.000,00

Rok izvršenja : rujan 2019.

4.3 Suradnja s veleposlanstvom Republike Češke u RH


Vijeće ocjenjuje i nadalje potrebnim njegovanje i održavanje dobrih radnih kontakata sa svim službama i vodstvom Veleposlanstva Republike Češke u RH. Brojna su pitanja i akcije od zajedničkog interesa, koje treba zajednički razmotriti i dogovoriti način i dinamiku njihovog rješavanja.

Planirana sredstva za 4.3.

1.000,00

Poz. 24.

Kto 3293 Reprezentacija

1.000,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine

 

4.4 Suradnja sa znanstvenim institucijama

Za očuvanja kulturnog identiteta i pravnog i političkog položaja češke nacionalne manjine u dinamičnom razvoju suvremenog hrvatskog društva i života u uvjetima u okvirima EU, neophodno je, pored tradicionalnih oblika manjinskog djelovanja, pratiti i znanstvene spoznaje stručnjaka koji se bave tom problematikom. 
Vijeće planira uspostaviti odgovarajuće oblike suradnje s Filozofskim fakultetom u Zagrebu i u suradnji s katedrom bohemistike osuvremenjivati metode očuvanja češkog jezika i pisma u zagrebačkoj urbanoj sredini.

S Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu planira se suradnja na planu izučavanja socijalnog i kulturnog položaja pripadnika češke nacionalne manjine u Zagrebu, njihovog interesa za organizirano djelovanje na manjinskom planu kako bi se usporio proces njihove asimilacije.  
U cilju bolje prepoznatljivosti manjina, konkretnijeg uključivanja u društveni i politički život, rješavanja praktičnih pitanja kroz odgovarajuće projekte i fondove, planira se i suradnja sa drugim znanstvenim i sličnim institucijama u Hrvatskoj, Češkoj i Europskoj uniji. 

Planirana sredstva za 4.4.

1.000,00

Poz. 24.

Kto 3293 Reprezentacija

1.000,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine

UKUPNO suradnja u zemlji i inozemstvu:

Poz.   5.

Kto 3211 Službena putovanja

    7.000,00

Poz. 22.

Kto 3291 Naknade za rad predstavničkih izvršnih tijela,
                povjerenstava i slično

 

16.000,00

Poz. 24.

Kto 3293 Reprezentacija

  12.000,00

UKUPNO

35.000,00

 

5. OČUVANJE JEZIKA, PISMA I KULTURE, SUDJELOVANJE U JAVNOM ŽIVOTU I UPRAVLJANJU LOKALNIM POSLOVIMA

5.1 Češki jezik i kultura u osnovnoj i srednjoj školi – po modelu C 


Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba uključeno je u organiziranje i potporu nastavi češkog jezika i kulture po modelu C za osnovnu i srednju školu. Aktivno je uključeno u praćenje i provođenje Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina i zajedno s nadležnim tijelima Češke besede Zagreb nastupa prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Gradskom uredu za obrazovanje i sport i drugim tijelima kada treba riješiti pitanja vezana uz funkcioniranje Češke dopunske škole.
Kako bi se očuvala tradicija poučavanja češkog jezika u Zagrebu, duga više od 95 godina, Vijeće će, kao i prethodnih godina, i u 2019. godini nastaviti sufinanciranje projekata Češke dopunske škole. Školu organizira Češka beseda Zagreb, a djeluje u sustavu Osnovne škole „S. S. Kranjčević“ i X. gimnazije „Ivan Supek“ u Zagrebu. Od školske godine 2006./2007. obrazovanje na češkom jeziku po modelu C u Zagrebu provodi se pod okriljem Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. Osnovna škola ima četiri nastavne
grupe, a srednja je organizirana u dvije nastavne grupe. Nastava se održava jedanput tjedno. 
Važan dio programa je edukativno putovanje učenika osnovne i srednje škole, kao i polaznika češkog dječjeg vrtića-igraonice u Češku republiku. Vijeće će, u okviru svojih mogućnosti, sufinancirati prijevoz učenika i djece na ovo edukativno putovanje u školskoj godini 2018./2019., kao i nabavku udžbenika, opreme i nastavnih pomagala.

Planirana sredstva za 5.1.

20.000,00

Poz.  9.

Kto 3221 Uredski materijal

1.000,00

Poz. 12.

Kto 3225 Sitni inventar i auto gume

500,00

Poz. 20.

Kto 3239 Ostale usluge

1.000,00

Poz. 21.

Kto 3241 Naknada troškova sl. puta za osobe izvan r.o.

16.500,00

Poz. 24.

Kto 3293 Reprezentacija

1.000,00

Rok izvršenja : u školskoj godini  2018./2019.

5.2 Češka ljetna škola u Zagrebu


U školskoj godini 2018./2019., za učenike koji u Zagrebu uče češki jezik po modelu C, planira se organiziranje ljetne škole češkog jezika i kulture, u razdoblju nakon završetka nastavne godine u lipnju 2019.  Tijekom tri dana biti će organizirane kreativne i konverzacijske radionice u Češkom narodnom domu i izvan njega. Učenici će biti svrstani u dvije skupine, prema uzrastu – niži i viši razredi. Nakon izvršavanja zadaća u okviru edukativnih radionica, učenici bi krenuli u planirane poučne ture gradom Zagrebom kako bi razgledali mjesta vezana uz Čehe i njihov život i stvaralaštvo u našem glavnom gradu te posjetili muzeje, kina, kazališta i druge kulturne ustanove i zanimljive destinacije u gradu.
Polazeći program ljetne škole, učenici će, kroz kreativne aktivnosti, igru i zabavu, uz stručno pedagoško vodstvo, produbiti svoje znanje češkog jezika te dodatno obogatiti svoja saznanja o češkoj kulturi u najširem smislu, kao i vezama s hrvatskom kulturom. Planira se i aktivna uključenost roditelja koji svojim stručnim znanjima mogu doprinijeti realizaciji pojedinih radionica i biti pratitelji na poslijepodnevnim radionicama.

Na taj način želimo, putem popularnih formi učenja i kreativnog rada, pobuditi veće zanimanje učenika i roditelja za učenjem češkog  jezika i upoznavanjem češke kulture te ukazati da kroz organizirano djelovanje Češke besede Zagreb i Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba mogu sudjelovati u kreiranju i provođenju aktivnosti koje doprinose većem znanju i boljim kompetencijama njihove djece.  

Planirana sredstva za 5.2.

7.500,00

Poz.   9.

Kto 3221 Uredski materijal

500,00

Poz. 17.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

3.000,00

Poz. 18.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

2.000,00

Poz. 24.

Kto. 3293 Reprezentacija

2.000,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine

5.3. Češki dječji vrtić - igraonica


Vijeće ocjenjuje da je projekt Češkog dječjeg vrtića odnosno igraonice za djecu predškolskog uzrasta od temeljnog značaja za češku nacionalnu manjinu u Zagrebu. Ovu djelatnost već godinama organizira Češka beseda Zagreb u svojim prostorijama, ali s nedostatnim financijskim sredstvima. Djeci se omogućava da kroz igru, pjesmu, ples i primjerene kazališne forme uče češki jezik i usvajaju češku kulturu i običaje. Time se odgaja pomladak i osigurava budućnost češke manjinske zajednice u Zagrebu. Za suvremeniji rad sa djecom nedostaju bolji prostorni uvjeti, edukativne igračke, literatura i druga audio-vizualna pomagala. Vijeće će tijekom 2019. godine, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti ovaj važan projekt češke manjine u Zagrebu.

Planirana sredstva za 5.3.

1.000,00

Poz.   9.

Kto 3221 Uredski materijal

500,00

Poz. 12.

Kto 3225 Sitni inventar i auto gume

500,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine

 

5.4. Ostvarivanje prava i zaštita pripadnika češke nacionalne manjine

Organizirati će se pravna pomoć pripadnicima češke nacionalne manjine za rješavanje njihove problematike u sferi političkih, socijalno-ekonomskih, manjinskih i ljudskih prava. Vijeće će sudjelovati i u donošenju odluka na razini Grada Zagreba koja se tiču manjinske problematike i manjinskih prava, naročito prava pripadnika češke nacionalne manjine.

Radi neposrednog kontakta s članovima češke  zajednice u Zagrebu, Vijeće će odrediti i na svojoj web stranici, kao drugim oblicima priopćavanja, objaviti uredovno vrijeme u kojem pripadnici ČNM mogu posjetiti ured Vijeća u Ulici Pavla Šubića 20 (zgrada Češkog narodnog doma) te zatražiti pomoć u rješavanju problema iz područja prava nacionalnih manjina s kojima se susreću u svakodnevnom životu i u komunikaciji s nadležnim institucijama Grada Zagreba i RH. 

Planirana sredstva za 5.4.

500,00

Poz. 18.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

500,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine

 

UKUPNO Očuvanje jezika, pisma i kulture, sudjelovanje i javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima

 

Poz.  9.

Kto 3221 Uredski materijal

2.000,00

Poz. 12.

Kto 3225 Sitni inventar i auto gume

1.000,00

Poz. 17

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

3.000,00

Poz. 18.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

2.500,00

Poz. 20.

Kto 3239 Ostale usluge

1.000,00

Poz. 21.

Kto 3241 Naknada troškova sl. puta za osobe izvan r.o.

16.500,00

Poz. 24.

Kto 3293 Reprezentacija

3.000,00

UKUPNO

29.000,00

 

6. ZAJEDNIČKI PROGRAMI KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

6.1. Koordinacija Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba
              Koordinacija vijeća i predstavnika češke nacionalne manjine u RH
              Koordinacije vijeća i predstavnika drugih nacionalnih manjina

Sufinancirati će se prihvaćeni programi Koordinacija za 2019. godinu kojima se ostvaruju zajednički ciljevi i prava, te financira organiziranje kulturnih priredbi, manifestacija, sjednica i skupova Koordinacija.
Planira se nastaviti s praksom organiziranja edukativnih putovanje članova Vijeća u druge jedinica regionalne samouprave u Hrvatskoj, gdje žive pripadnici češke nacionalne manjine, te zajedničke sjednice sa vijećima i predstavnicima češke nacionalne manjine na tim područjima, radi razmjene iskustava i dogovora oko buduće suradnje. 

Planirana sredstva za 6.1.

9.000,00

Poz. 22.

Kto 3291Naknade za rad predstavničkih tijela

3.000,00

Poz. 24.

Kto 3293 Reprezentacija

4.000,00

Poz. 26.

Kto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.000,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine

 

UKUPNO Zajednički programi koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina :

 

Poz. 22.

Kto 3291Naknade za rad predstavničkih tijela

3.000,00

Poz. 24.

Kto 3293 Reprezentacija

4.000,00

Poz. 26.

Kto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.000,00

UKUPNO

9.000,00

 

 

SVEUKUPNO ZA PROGRAM RADA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE   
                               GRADA ZAGREBA ZA 2019. GODINU


R. br.

             Naziv programske cjeline

     Planirani troškovi

1.

INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST

39.100,00

2.

KULTURA I SPORT

48.500,00

3.

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I OBLJETNICA


11.000,00

4.

SURADNJA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

35.000,00

5.

OČUVANJE JEZIKA, PISMA I KULTURE, SUDJELOVANJE U JAVNOM ŽIVOTU I UPRAVLJANJU LOKALNIM POSLOVIMA

29.000,00

6.

ZAJEDNIČKI PROGRAMI KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NM

9.000,00

 

SVEUKUPNO

                 171.600,00


 Zagreb, 28. prosinca 2018.
Ur.br: V – UMMS 86/18


Predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba

Juraj Bahnik, mag.pol.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

ODLUKA O JAVNOJ NABAVI 2018. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

.