VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 42057 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
NAŠI PLANOVI

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 13. Statuta Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 02/07),

Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba na  6. sjednici održanoj 20.12.2023. donosi:

 

PROGRAMSKI PLAN RADA
VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
ZA 2024. GODINU

 

UVOD

Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba Programskim planom rada za 2024. godinu utvrđuje aktivnosti kojima će samostalno kao i u suradnji s partnerima, doprinositi ostvarivanju ciljeva usmjerenih na očuvanje identiteta češke nacionalne manjine i osiguranje njenog položaja brigom za ostvarivanje manjinskih prava.

Program rada uključuje  aktivnosti i projekte čiji je cilj očuvanje jezika, pisma i običaja, očuvanje i razvijanje kulture i tradicije i drugih obilježja identiteta češke nacionalne manjine kao i ostvarivanje prava pripadnika češke nacionalne manjine u gradu Zagrebu.

 

1. INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST

 

1.1.WEB stranica: www.cesi-zagreb.hr 

Opis aktivnosti:

Na WEB stranici Vijeća  biti će objavljivane sve važne informacije od značaja za pripadnike češke nacionalne manjine Grada Zagreba kao i šire javnosti; obavijesti i izvješća o događanjima, manifestacijama i djelovanju Vijeća na češkom i hrvatskom jeziku. Također će se objavljivati godišnji programi rada  Vijeća, izvješća o njihovom  izvršenju i drugi relevantni dokumenti. Sadržaji će biti objavljivani na češkom i hrvatskom jeziku.

Informacije o radu Vijeća objavljivati će se i na drugim web portalima koji se bave manjinskom tematikom.

Rok izvršenja: tijekom godine
Mjesto provedbe: Zagreb, Hrvatska, Češka

Broj sudionika/korisnika: pripadnici češke nacionalne manjine u Zagrebu (807), šira javnost (neograničen broj)

 

Red. broj

pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Naziv

Iznos €

Poz. 27.

3233

Usluge promidžbe i informiranja

300,00

 

1.2. Mjesečno i periodično informiranje

Opis aktivnosti:

Radi informiranja članova Vijeća i ostalih pripadnika češke nacionalne manjine koji ne koriste Internet, informativni prilozi o radu Vijeća te drugi tekstovi od interesa za pripadnike češke nacionalne manjine, objavljivati će se u tiskanom obliku u mjesečnom glasilu „Spolkové  zprávy“, koji izdaje Češka beseda

Zagreb. Korištenjem njihovog kanala distribucije omogućava se informiranje primatelja dostavom tiskanog medija na kućnu adresu.  

U cilju održanja dugogodišnje tradicije izlaženja i poboljšanja kvalitete glasila, Vijeće planira izdvojiti dio sredstava za sufinanciranje tiskanja i distribuciju čitateljima.  

Rok izvršenja: tijekom godine

Mjesto provedbe: Zagreb, Hrvatska, Češka

Broj sudionika/korisnika: pripadnici češke nacionalne manjine u Zagrebu (807), šira javnost (neograničen broj)

 

Red. broj

pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Naziv

Iznos €

Poz. 26.

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

200,00

Poz. 32.

3239

Ostale usluge

800,00

 

1.3. Publikacija uz 150. godišnjicu Češke besede Zagreb

Opis aktivnosti:

Osnivanjem Češke besede Zagreb 1874. godine započelo je organizirano djelovanje Čeha u Zagrebu i Hrvatskoj. Povodom 150. godišnjice osnutka ove najstarije udruge češke nacionalne manjine u Hrvatskoj, ali i jedne od najstarijih zagrebačkih udruga,  radi informiranja šire javnosti, publicirati će se sadržaji o njenom dugogodišnjem djelovanju i značaju za kulturnu i prosvjetnu djelatnost zagrebačkih Čeha i njihovom doprinosu ukupnoj zagrebačkoj kulturi.      

Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba planira financijski poduprijeti izdavanje prigodne publikacije povodom 150. godišnjice Češke besede Zagreb.

Rok izvršenja: rujan/ listopad

Mjesto provedbe: Zagreb, Hrvatska

Broj sudionika/korisnika: pripadnici češke nacionalne manjine u Zagrebu (807), šira javnost (neograničen broj)

 

Red. broj

pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Naziv

Iznos €

Poz. 32.

3239

Ostale usluge       

1.000,00

 

UKUPNO: 1. Informiranje i izdavačka djelatnost

Red. broj

pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Naziv

Iznos €

Poz. 26.

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

200,00

Poz. 27.

3233

Usluge promidžbe i informiranja

300,00

Poz. 32.

3239

Ostale usluge

1.800,00

UKUPNO

2.300,00

 

2. KULTURA I SPORT

 

2.1. Dani češke i hrvatske kulture u Zagrebu

Opis aktivnosti:

Održavanjem Dana češke i hrvatske kulture u Zagrebu, Vijeće, u suradnji s odgovarajućim ustanovama, institucijama, udrugama i drugim subjektima, kroz tematska predavanja, izložbe znanstvene, kulturne i slične skupove i priredbe, planira oteti zaboravu osobe i događaje koje su gradile mostove suradnje i podsjetiti na činjenicu kako su Česi gradu Zagrebu dali mnogo toga što ga Zagrebom čini, a Zagreb im

je istodobno pružio ne samo gostoprimstvo i dom nego i važan dio identiteta. Sadržaji Dana češke i hrvatske kulture u Zagrebu su usmjereni na ukazivanje prožimanja i uzajamnog uvažavanja tih dviju kultura. Dani češke i hrvatske kulture 2024. godine biti će posvećeni obilježavanju 150 godina organiziranog djelovanja zagrebačkih Čeha u Češkoj besedi Zagreb.

 

Rok izvršenja: rujan – studeni

Mjesto provedbe: Zagreb

Broj sudionika: 200

 

Red. broj

pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Naziv

Iznos €

Poz. 29.

3235

Zakupnine i najamnine

200,00

Poz. 35.

3293

Reprezentacija

800,00

 

2.2. Plesna radionica - Zaplešimo polku u Zagrebu

Opis aktivnosti:

 Zaplešimo polku Zagrebu – radionica (voditelj iz Češke) u prigodi Međunarodnog dana plesa (29. travnja) ima za cilj predstaviti široj javnosti društveni ples polku i naučiti nekoliko koraka i figura.

Ples je nastao u Češkoj. Iako nije sasvim sigurno, smatra se da je ples polka osmislia Anna Chadimová, kasnije Slezáková na pjesmu Strejček Nimra, negdje oko 1830. godine. Prvotno je taj ples nazvan   simpatije prema potlačivanom poljskom narodu. Ples se jako brzo širi po Europi već 1840. se pleše u Beču. Prag posjećuje Johann Strauss stariji koji i sam sklada nekoliko polki. Jedan od poznatih autora polki je i Bedřich Smetana.

Polka se pleše u paru, u krug po dvorani, u plesu su moguće razne kombinacije koraka i različitih figura.

Radionicu će organizirati i održati Češka beseda Zagreb a Vijeće će, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti njenu realizaciju.

Rok izvršenja:travanj/svibanj

Mjesto provedbe: Zagreb

Broj sudionika : 50

 

Red. broj

pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Naziv

Iznos €

Poz. 29.

3235

Zakupnine i najamnine

200,00

Poz. 30.

3237

Intelektualne i osobne usluge

200,00

Poz. 33.

3241

Naknada putnih troškova osobama izvan radnog odnosa

200,00

 

UKUPNO: 2. Kultura i sport

Red. broj

pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Naziv

Iznos €

Poz. 30.

3237

Intelektualne i osobne usluge

200,00

Poz. 29.

3235

Zakupnine i najamnine

400,00

Poz. 33.

3241

Naknada putnih troškova osobama izvan radnog odnosa

200,00

Poz. 35.

3293

Reprezentacija

800,00

UKUPNO

1.600,00

 

 

3. OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I OBLJETNICA

 

3.1. Dan Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba (14.10.)

Opis aktivnosti:

Za svoj Dan Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba, izabralo je datum osnivanja Češke besede Zagreb, 14. listopada, dan kada je, prije 150 godina, započelo organizirano djelovanje Čeha u Republici Hrvatskoj. U okviru Dana Vijeća obilježit će se i značajni datumi iz hrvatske i češke povijesti.                       

Hrvatski i Češki narod puno toga vezuje u stvarnosti ali i na razini simbolike.  Obilježavanjem datuma značajnih  i za Republiku Hrvatsku i za Republiku Češku i za češku manjinu u Hrvatskoj, Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba želi ukazati da češka nacionalna zajednica u Zagrebu čuva tradiciju domovine svojih predaka ali i da je potpuno integrirana u hrvatski društvo u čijoj izgradnji ravnopravno sudjeluje.

Rok izvršenja: listopad/studeni

Mjesto provedbe: Zagreb

Broj sudionika: 200

 

Red. broj

pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Naziv

Iznos €

Poz. 29.

3235

Zakupnine i najamnine

200,00

Poz. 35.

3293

Reprezentacija

800,00

Poz. 37.

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100,00

 

 

3.2. Obilježavanje 150. godišnjice Češke besede Zagreb

Opis aktivnosti:

Osnivanjem Češke besede Zagreb 1874. godine započelo je organizirano djelovanje Čeha u Zagrebu i Hrvatskoj. Obilježavanje 150. godišnjice osnutka ove najstarije udruge češke nacionalne manjine u Hrvatskoj, i jedne od najstarijih zagrebačkih udruga planira se tijekom 2024. godine organiziranjem izložbi, kulturno umjetničkih priredbi, edukativnih radionica, panel diskusija i drugih aktivnosti.

Vijeće češke nacionalne manjine će sudjelovati u organiziranju i potpori obilježavanja ove važne obljetnice za češku manjinsku zajednicu u Zagrebu.

Rok izvršenja: tijekom 2024.

Mjesto provedbe: Zagreb

Broj sudionika: 200

Red. broj

pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Naziv

Iznos €

Poz. 24.

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

200,00

Poz. 35.

3293

Reprezentacija

600,00

 

UKUPNO: 3. Obilježavanje značajnih datuma i obljetnica

Red. broj

pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Naziv

Iznos €

Poz. 24.

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

200,00

Poz. 29.

3235

Zakupnine i najamnine

200,00

Poz. 35.

3293

Reprezentacija

1.400,00

Poz. 37.

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100,00

UKUPNO

1.900,00

 

4. SURADNJA S INSTITUCIJAMA I UDRUGAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

 

4.1. Suradnja s institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu

Opis aktivnosti:

Tijekom 2024. godine Vijeće će nastaviti započetu suradnju i razmjenu iskustava s institucijama, udrugama i drugim odgovarajućim subjektima u zemlji i inozemstvu koji se bave problematikom nacionalnih manjina.

Realizacija programskog plana rada zahtijeva suradnju i komunikaciju s nadležnim institucijama, udrugama i drugim subjektima u Hrvatskoj i Češkoj kao što su kulturne, obrazovne i znanstvene organizacije, nadležna ministarstva i uredi,  veleposlanstva i drugi subjekti koji se bave pitanjima od značaja za češku nacionalnu manjinu u Zagrebu i Hrvatskoj. 

Također će nastaviti suradnju s Koordinacijom vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, Koordinacijom vijeća i predstavnika češke nacionalne manjine u RH kao i s Koordinacijama vijeća i predstavnika drugih nacionalnih manjina u cilju priprema i ostvarivanja programa u 2024. godini kojima se ostvaruju zajednički ciljevi i prava, organiziraju kulturne priredbe, okrugli stolovi, manifestacije.

Rok izvršenja: rujan/listopad

Mjesto provedbe: Zagreb, Hrvatska, Češka

Broj sudionika: neograničen

 

Red. broj

pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Naziv

Iznos €

Poz. 22.

3211

Službena putovanja

200,00

Poz. 34.

3291

Naknada za rad predstavničkih tijela

800,00

4.2. Edukativno putovanje članova Vijeća i Češke besede Zagrebu ČR

Opis aktivnosti:

Planira se  organiziranje edukativnog puta u Češku Republiku  članova Vijeća i Češke besede Zagreb. Putovanje se organizira povodom 150. godišnjice osnutka Češke besede Zagreb  s ciljem produbljivanja

suradnje s nadležnim parlamentarnim odborom, odjelom za iseljeništvo Ministarstva vanjskih poslova Češke, Čehoslovačkog zavoda za inozemstvo (Československý ústav zahraniční), gradom Pragom, gradom Brnom, predstavnicima udruge Hrvata u Češkoj i drugim nadležnim institucijama. U okviru ovog putovanja planira se i nastup kulturnih sekcija Češke besede Zagreb u Češkoj.

Rok izvršenja: rujan/listopad

Mjesto provedbe: Zagreb, Hrvatska, Češka

Broj sudionika: 50

Red. broj

pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Naziv

Iznos €

Poz. 33.

3241

Naknada putnih troškova osobama izvan radnog odnosa

4.000,00

 

UKUPNO: 4. Suradnja s institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu

 

Red. broj

pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Naziv

Iznos €

Poz. 22.

3211

Službena putovanja

200,00

Poz. 33.

3241

Naknada putnih troškova osobama izvan radnog odnosa

4.000,00

Poz. 34.

3291

Naknada za rad predstavničkih tijela

800,00

UKUPNO

5.000,00

 

5. OČUVANJE JEZIKA, PISMA I KULTURE, SUDJELOVANJE I JAVNOM ŽIVOTU I UPRAVLJANJU LOKALNIM POSLOVIMA

 

5.1. Češki jezik i kultura u osnovnoj i srednjoj školi po Modelu C

Opis aktivnosti:

Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba uključeno je u organiziranje i potporu nastavi češkog jezika i kulture po Modelu C za osnovnu i srednju školu. Aktivno je uključeno u praćenje i provođenje Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina i zajedno s nadležnim tijelima Češke besede Zagreb nastupa prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Gradskom uredu za obrazovanje i sport i drugim tijelima kada treba riješiti pitanja vezana uz nastavu češkog jezika i kulture u Zagrebu. Školu organizira Češka beseda Zagreb, a djeluje u sustavu Osnovne škole „S. S. Kranjčević“ i X. gimnazije „Ivan Supek“ u Zagrebu.

Rok izvršenja: tijekom cijele školske godine

Mjesto provedbe: Zagreb

 

5.2. Češki dječji vrtić – igraonica

Opis aktivnosti:

Projekt Češkog dječjeg vrtića odnosno igraonice za djecu predškolskog uzrasta koji, pod nazivom „Cvrček“, već godinama organizira Češka beseda Zagreb u svojim prostorijama, Vijeće ocjenjuje kao važnu odgojno obrazovnu djelatnost. Djeci se omogućava da kroz igru, pjesmu, ples i primjerene kazališne forme uče češki jezik i usvajaju češku kulturu i običaje. Time se odgaja pomladak i osigurava budućnost češke manjinske zajednice u Zagrebu. Za suvremeniji rad sa djecom nedostaju bolji prostorni uvjeti, edukativne igračke, literatura i druga audio-vizualna pomagala. Vijeće ČNM GZ će tijekom 2024. godine, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti ovaj važan projekt češke manjine u Zagrebu.

Rok izvršenja: tijekom cijele školske godine

Mjesto provedbe: Zagreb

Broj korisnika. 25

Red. broj

pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Naziv

Iznos €

Poz. 24.

3221

Uredski materijal i ostali materijal

100,00

 

5.3. Češka proljetna škola u Daruvaru

Opis aktivnosti:

U školskoj godini 2023./2024. pokrenuli bismo za učenike češkog jezika i kulture iz osnovnih i srednjih škola dvodnevnu Češku proljetnu školu u Daruvaru i okolici. Nakon školskih proljetnih praznika od 13. do 14. travnja 2024. učenici bi putovali u Daruvar na edukativno putovanje gdje bi se pobliže upoznali s institucijama češke nacionalne manjine u Hrvatskoj (Savez Čeha u RH, NIU Jednota, Galerija Saveza Čeha u RH i izložba Česi u Hrvatskoj, ČOŠ J. A. Komenskog itd.), razgledali Daruvar te Ivanovo Selo (Etno okućnica češke narodnosti).

Planirano je noćenje u Češkom narodnom domu te večernji edukativno – zabavni program. Vijeće će u okviru svojih mogućnosti, poduprijeti realizaciju ovog oblika edukacije učenika koji u Zagrebu pohađaju nastavu češkog jezika i kulture po Modelu C.

Rok izvršenja: travanj

Mjesto provedbe: Zagreb, Daruvar, Bjelovarsko-bilogorska županija

Broj sudionika: 50

 

Red. broj

pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Naziv

Iznos €

Poz. 33.

3241

Naknada putnih troškova osobama izvan radnog odnosa

700,00

Poz. 35.

3293

Reprezentacija

300,00

 

5.4. Češka ljetna škola u Zagrebu po Modelu C

Opis aktivnosti:

U lipnju 2024. godine ponovno se planira organizirati peto izdanje trodnevne Češke ljetne škole u razdoblju nakon završetka nastavne godine.

U Češkom narodnom domu i izvan njega organizirati će se različite radionice te će tako učenici provesti aktivno početak ljeta i ljetnih praznika u ugodnoj i poznatoj atmosferi. Kroz niz edukativnih i kreativnih aktivnosti, igru i zabavu učenici će produbiti svoje znanje češkog jezika te dodatno obogatiti svoja saznanja o češkoj kulturi u najširem smislu, kao i o vezama s hrvatskom kulturom, uz stručno pedagoško vodstvo učiteljice savjetnice Maje Burger, prof. i drugih stručnih suradnika. Planira se aktivna uključenost roditelja koji svojim stručnim znanjima mogu doprinijeti realizaciji pojedinih radionica te kao pratitelja na poslijepodnevnim aktivnostima.

Rok izvršenja: lipanj

Mjesto provedbe: Zagreb

Broj korisnika: 50

 

Red. broj

pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Naziv

Iznos €

Poz. 24.

3221

Uredski materijal i ostali materijal

100,00

Poz. 30.

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.000,00

Poz. 32.

3239

Ostale usluge

200,00

Poz. 35.

3293

Reprezentacija

700,00

 

5.5. Međunarodni dan djeteta i svjetski dan roditelja

Opis aktivnosti:

U svijetu se 1. lipnja svake godine obilježava Međunarodni dan djeteta, ali  i svjetski dan roditelja. Dan na koji se želi osvijestiti uloga djece i njihova vrijednost za budućnost društva, a ujedno je i važan podsjetnik na vrijednost i važnost obitelji kao zajednice koja promiče zajedništvo, slogu i zdravlje kao najveće vrijednosti.

U lipnju 2024. planirano je obilježavanje ovog dana za učenike češkog jezika i kulture, njihove sestre i braću te roditelje.

Cilj ovog druženja je na prigodan, djeci blizak način organizirati druženje u prirodi uz aktivnosti usmjerene socijalnoj integraciji i međugeneracijskoj solidarnosti. Predviđene aktivnosti uključuju zabavne i edukativne igre, druženje uz zajedničku pripremu hrane na roštilju te boravak u prirodi bez mobitela i drugih ekrana.

Rok izvršenja: lipanj

Mjesto provedbe: Zagreb

Broj sudionika: 50

 

Red. broj

pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Naziv

Iznos €

Poz. 35.

3293

Reprezentacija

300,00

 

 

UKUPNO: 5. Očuvanje jezika, pisma i kulture, sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima

 

Red. broj

pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Naziv

Iznos €

Poz. 24.

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

200,00

Poz. 30.

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.000,00

Poz. 32.

3239

Ostale usluge

200,00

Poz. 33.

3241

Naknada putnih troškova osobama izvan radnog odnosa

700,00

Poz. 35.

3293

Reprezentacija

1.300,00

UKUPNO

3.400,00

 

 

REKAPITULACIJA PLANIRANIH SREDSTAVA PO FINANCIJSKOM PLANU

(red. broj, ekonomska klasifikacija, naziv, iznos, ukupan iznos)

 

 

Red. broj

pozicije

Ekonomska klasifikacija

Naziv

Iznos

22.

3211

Službena putovanja

200,00

24.

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

400,00

26.

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

200,00

27.

3233

Usluge promidžbe i informiranja

300,00

29.

3235

Zakupnine i najamnine

600,00

30.

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.200,00

32.

3239

Ostale usluge

 2.000,00

33.

3241

Naknada putnih troškova osobama izvan radnog odnosa

4.900,00

34.

3291

Naknada za rad predstavničkih tijela

800,00

35.

3293

Reprezentacija

3.500,00

37.

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100,00

UKUPNO

14.200,00

 

SVEUKUPNO ZA PROGRAM RADA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA ZA 2024. GODINU

 

Red. broj

Naziv programskog područja

Iznos Eur

1.

INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST

2.300,00

2.

KULTURA I SPORT

1.600,00

3.

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I OBLJETNICA

1.900,00

4.

SURADNJA S INSTITUCIJAMA I UDRUGAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

5.000,00

5.

OČUVANJE JEZIKA, PISMA I KULTURE, SUDJELOVANJE U JAVNOM ŽIVOTU I UPRAVLJANJU LOKALNIM POSLOVIMA

3.400,00

UKUPNO

14.200,00

 

 

 

Pokazatelj rezultata

Definicija pokazatelja

Jedinica mjere

Polazna vrijednost (2023.)

Izvor podataka

Ciljana vrijednost (2024.)

Ciljana vrijednost (2025.)

Ciljana vrijednost (2026.)

Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u programu rada

Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u programu rada daje uvid postotak realizacije u odnosu na planirano

Postotak

100

Ured

100% 

100%

100%

Broj provedenih aktivnosti u organizaciji vijeća, predstavnika i Koordinacije  nacionalnih manjina

Broj i kvaliteta  programa pridonosi unaprjeđenju, očuvanju i zaštititi položaja  nacionalnih manjina

Broj

14

Ured

14

14

14

 

U Zagrebu, 20.12.2023., Predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba

Juraj Bahnik, mag.pol.

Ur.br: V – GUK CD 57/23                                                 

 

 

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU

ARHIVA PLANOVA