VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 3442 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
NAŠI PLANOVI

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina  (Narodne novine 15/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 8. i 13. Statuta Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 02/07), Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba na 5. sjednici održanoj 19.12.2019. godine donosi:

 

PROGRAMSKI PLAN RADA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA ZA 2020. GODINU

 

UVOD

Očuvanje identiteta predstavlja preduvjet za egzistenciju i djelovanje pojedine manjine. Jednako tako važna je i briga  za ostvarivanje manjinskih prava i briga za osiguranje njenog položaja predviđenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim zakonima i propisima. Na tom tragu, Vijeće češke nacionalne manjine grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Vijeće) putem Programskog plana rada za 2020. godinu planira organizirati aktivnosti kojima će samostalno ili u suradnji s partnerima, doprinositi ostvarivanju planiranih ciljeva.

Program rada uključuje  aktivnosti i projekte čiji je cilj očuvanje jezika, pisma i običaja, očuvanje i razvijanje kulture i tradicije i drugih obilježja identiteta češke nacionalne manjine kao i ostvarivanje političkih, ekonomskih, socijalnih i drugih prava pripadnika češke nacionalne manjine u gradu Zagrebu.

 

1. INFORMATIVNA I IZDAVAČKA DJELATNOST

Informativna djelatnost ima za cilj obavještavanje najšire javnosti o postojanju, djelovanju, problemima i perspektivama češke nacionalne manjinske zajednice u Zagrebu, kao i informiranje pripadnika zajednice o svim pitanjima od posebnog značaja za njih.

Kroz izdavačku djelatnost nastoji se poticati autore na kvalitetno bavljenje manjinskim  temama. Njihovom stručnom i publicističkom obradom, te izdavanjem u obliku knjiga i drugih publikacija, ukazuje se na bogatstvo raznolikosti zagrebačke i hrvatske kulture i trajno čuva od zaborava doprinos koji su tome davali i daju pripadnici češke nacionalne zajednice na ovim prostorima.

1.1. WEB stranica: www.cesi-zagreb.hr

Događaji i aktivnosti koje se odvijaju u okviru češke nacionalne manjine u Zagrebu putem web stranice postala su dostupna i izvan granica prostora djelovanja. Nastavljajući dobru praksu i u aktualnom programskom razdoblju, na web stranici Vijeća biti će objavljivane informacije od značaja za pripadnike češke nacionalne manjine  Grada Zagreba kao i šire javnosti, obavijesti i izvješća o događajima, manifestacijama i djelovanju Vijeća. Također će se objavljivati godišnji program rada Vijeća i izvješće o njegovom izvršavanju i drugi dokumenti vezani uz rad Vijeća. Posebna pozornost će se posvetiti uvrštavanju aktualnih informacija o provedenim i budućim aktivnostima iz djelatnosti VČNM GZ, interesantnim za češku manjinsku zajednicu Zagreba, RH i ostalih posjetitelja portala. Radi dostupnosti široj javnosti sadržaji će biti objavljivani na češkom i hrvatskom jeziku.


Ukupan trošak za web stranice sadrži izdatke za preuređenje, zakup prostora te kontinuirano osvježavanje informacija.

Planirana sredstva za 1.1.

6.500,00

Poz. 14.

Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

500,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

6.000,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine


1.2. Mjesečno i periodično informiranje

U cilju što boljeg informiranja svih pripadnika češke manjine koji ne koriste Internet, izdavati će se, u pravilu mjesečne informacije, koje će se slati članstvu zajedno sa mjesečnim biltenom Češke besede Zagreb (ČBZ) „Spolkové zprávy“, korištenjem njihovog provjerenog kanala distribucije. Objavljivati će se informativni prilozi o radu vijeća te drugi tekstovi od interesa za pripadnike češke nacionalne manjine. Radi održanja dugogodišnje tradicije izlaženja i poboljšanja kvalitete glasila, Vijeće planira izdvojiti dio sredstava za sufinanciranje tiskanja i distribuciju čitateljima.


O aktualnim temama ili problemima iz života i rada češke manjine planira se informiranje publikacijom i periodičnim izdavanjem tematskog biltena pod nazivom „Informator“. U 2020. godini posebno će se informirati o novostima u svezi popisa stanovništva, koje će se provoditi u 2021. godini. Distribuirati će se pripadnicima češke nacionalne manjine i široj javnosti na području Zagreba, Zagrebačke županije i ciljanoj čitateljskoj publici u Hrvatskoj i Češkoj.

Planirana sredstva za 1.2.

11.507,00

Poz. 12.

Kto 3231 Usluge telefona pošte i prijevoza

1.600,00

Poz. 19.

Kto 3239 Ostale usluge

9.907,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine


1.3. Kazalište  - zagrebačkih Čeha (publikacija)

Kazališna djelatnost Češke besede Zagreb, najstarije udruge Čeha u Hrvatskoj, osnovane 1874. godine, aktivna je od osnutka društva. Danas nosi naziv po osnivaču Besede, češkom revolucionaru, domoljubu i pjesniku Josefu Vaclavu Fiču, autoru čije su drame izvođene u Besedi. Nakon što je zemaljska vlada potvrdila pravila društva Češke besede u siječnju 1875. godine već u travnju  su Zagrebačke novine zabilježile da je u Besedi održana amaterska kazališna predstava, no nije poznato koja. Između dva svjetska rata u Češkoj besedi Zagreb izvedena je čak 181 kazališna predstava.

Za 145. godišnjicu kazališne djelatnosti zagrebačkih Čeha, Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba planira financijski poduprijeti izdavanje ove prigodne publikacije.

Planirana sredstva za 1.3.

12.000,00

Poz. 19.

Kto 3239 Ostale usluge

12.000,00

Rok izvršenja : svibanj 2020.

UKUPNO informiranje i izdavaštvo:

Poz. 12

Kto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

  1.600,00

Poz. 14

Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

     500,00

Poz. 17

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

6.000,00

Poz. 19

Kto 3239 Ostale usluge

21.907,00

UKUPNO 1.

30.007,002.KULTURA I SPORT

 

2.1 Dani češke i hrvatske kulture – svibanj

Održavanjem Dana češke i hrvatske kulture u Zagrebu, Vijeće, u suradnji s odgovarajućim ustanovama, institucijama, udrugama i drugim subjektima, kroz  tematska predavanja, izložbe znanstvene, kulturne i slične skupove i priredbe, planira  oteti zaboravu osobe i događaje koje su gradile mostove suradnje i podsjetiti na činjenicu kako su Česi gradu Zagrebu dali mnogo toga što ga Zagrebom čini, a Zagreb im je istodobno pružio ne samo gostoprimstvo i dom nego i važan dio identiteta. Isto tako želi se ukazati i na perspektive suvremene kulturne suradnje između Hrvatske i Češke i glavnih gradova Zagreba i Praga. Sadržaji Dana češke i hrvatske kulture u Zagrebu su usmjereni na ukazivanje prožetosti tih dviju kultura.

 

Planirana sredstva za 2.2.

10.000,00

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnina i najamnina

2.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

8.000,00

Rok izvršenja : svibanj 2020.


UKUPNO Kultura i sport:

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

2.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

8.000,00

UKUPNO 2.

10.000,003. OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I OBLJETNICA

3.1. Dan Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba (14.10.)

 

Hrvatski i Češki narod puno toga vezuje u stvarnosti ali i na razini simbolike. Obilježavanjem datuma značajnih i za Republiku Hrvatsku i za Republiku Češku i za češku manjinu u Hrvatskoj, Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba želi ukazati da češka nacionalna zajednica u Zagrebu čuva tradiciju domovine svojih predaka ali i da je potpuno integrirana u hrvatski društvo u čijoj izgradnji ravnopravno sudjeluje.

Dan Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba, 14. listopada, ujedno i datum osnivanja Češke besede Zagreb, obilježava dan kada je počelo organizirano djelovanje Čeha u Republici Hrvatskoj. U okviru Dana Vijeća obilježit će se i značajni datumi iz hrvatske i češke povijesti.

Na proslavu i akademiju s bogatim kulturno-umjetničkim programom, u listopadu 2020., kojom će se obilježiti ovaj značajni datum, biti će, uz goste iz Zagreba, pozvani i gosti iz zemlje i inozemstva.

Planirana sredstva za 3.1.

12.300,00

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupmnine i najamnine

1.800,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

10.500,00

 

UKUPNO Obilježavanje značajnih datuma i obljetnica :

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

1.800,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

10.500,00

UKUPNO 3.

12.300,004.SURADNJA U ZEMLJI I INOZEMSTVU


U cilju nastavka započete suradnje s institucijama, udrugama i drugim odgovarajućim subjektima u zemlji i inozemstvu koji se bave problematikom nacionalnih manjina i razmjene iskustava na tom planu, i u 2020. godini Vijeće planira prigodne aktivnosti kao što su odabrani skupovi koje organiziraju specijalizirane institucije u Češkoj republici i drugim zemljama, a odnose se na suradnju s češkom dijasporom. Za provedbu ove programske aktivnosti potrebno je planirati sredstva kako bi mogla biti uspješno realizirana..

4.1. Suradnja s institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu

Realizacija programskog plana rada zahtijeva suradnju i komunikaciju s nadležnim institucijama republike Češke i glavnog grada Praga. U tom cilju realizirati će se potrebna službena putovanja u Češku. U 2020. godini poglavito će se razmatrati tematika organiziranja Češkog centra u Zagrebu.

Planirana sredstva 4.1.

16.182,00

Poz. 4.

Kto 3211 Službena putovanja

4.356,00

Poz. 9.

Kto 3223 Energija

826,00

Poz. 12.

Kto 3231 Usluge telef., pošte i prijevoza

3.000,00

Poz. 21.

Kto 3291 Naknade za rad predstavničkih tijela

5.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

3.000,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine

4.2. Edukativno putovanje članova Vijeća i Češke besede Zagreb u Primorsko-goransku županiju

Edukativna putovanja članova Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba i Češke besede Zagreb planiraju se s ciljem upoznavanja načina života, običajima, kulturom, povijesnim i prirodnim znamenitostima kako u domovini Hrvatskoj tako i u Češkoj, ali i drugim zemljama u kojima žive iseljeni Česi.  Planira se nastaviti s praksom organiziranja edukativnih putovanja članova Vijeća u druge jedinice regionalne samouprave u Hrvatskoj. Vijeće u programskom planu za 2020. godinu  predviđa edukativno putovanje u Primorsko-goransku županiju, odnosno u Grad Rijeku koja u 2020. godini nosi titulu Europske prijestolnice kulture. Brojnim sadržajima pod naslovom Luka različitosti 2020. predstaviti će ne samo Rijeku i regiju, već i nacionalni projekt koji osigurava prepoznatljivost cijele Hrvatske u Europi i svijetu. Članovi Vijeća i Češke besede posjetiti će odabrane kulturne programe i održati radni sastanak o budućoj suradnji sa predstavnicima češke manjinske zajednice Primorsko-goranske županije i grada Rijeke.

 

Planirana sredstva za 4.3.

11.000,00

Poz. 21.

Kto 3291 Naknade za rad predstavničkih tijela

6.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

5.000,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine4.3 Suradnja s veleposlanstvom Republike Češke u RH

Vijeće ocjenjuje i nadalje potrebnim njegovanje i održavanje dobrih radnih kontakata sa svim službama i vodstvom Veleposlanstva Republike Češke u RH. Brojna su pitanja i akcije od zajedničkog interesa, koje treba zajednički razmotriti i dogovoriti način i dinamiku njihovog rješavanja.


Planirana sredstva za 4.3.

500,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

500,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine

 

4.4 Suradnja sa znanstvenim institucijama

Za očuvanja kulturnog identiteta i pravnog i političkog položaja češke nacionalne manjine u dinamičnom razvoju suvremenog hrvatskog društva i života u uvjetima u okvirima EU, neophodno je, pored tradicionalnih oblika manjinskog djelovanja, pratiti i znanstvene spoznaje stručnjaka koji se bave tom problematikom. 
Vijeće planira uspostaviti odgovarajuće oblike suradnje s Filozofskim fakultetom u Zagrebu i u suradnji s katedrom bohemistike osuvremenjivati metode očuvanja češkog jezika i pisma u zagrebačkoj urbanoj sredini.

Nastavlja se suradnja na planu izučavanja socijalnog i kulturnog položaja pripadnika češke nacionalne manjine u Zagrebu, njihovog interesa za organizirano djelovanje na manjinskom planu kako bi se usporio proces njihove asimilacije. U cilju bolje prepoznatljivosti manjina, konkretnijeg uključivanja u društveni i politički život, rješavanja praktičnih pitanja kroz odgovarajuće projekte i fondove, planira se i suradnja sa drugim znanstvenim i sličnim institucijama u Hrvatskoj, Češkoj i Europskoj uniji. 

Planirana sredstva za 4.4.

500,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

500,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine

UKUPNO Suradnja u zemlji i inozemstvu:

Poz.   4.

Kto 3211 Službena putovanja

    4.356,00

Poz. 9.

Kto 3223 Energija

 

826,00

Poz. 12.

Kto 3231 Usluge telef., pošte i prijevoza

  3.000,00

Poz. 21.

Kto 3291 Naknade za rad predst. izvr. Tij. povj. i sl.

 

11.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

  9.000,00

UKUPNO 4.

28.182,00

 

5. OČUVANJE JEZIKA, PISMA I KULTURE, SUDJELOVANJE U JAVNOM ŽIVOTU I UPRAVLJANJU LOKALNIM POSLOVIMA

5.1 Češki jezik i kultura u osnovnoj i srednjoj školi – po modelu C 


Od 2005. godine Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba uključeno je u organiziranje i potporu nastavi češkog jezika i kulture po modelu C za osnovnu i srednju školu. Aktivno je uključeno u praćenje i provođenje Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina i zajedno s nadležnim tijelima Češke besede Zagreb nastupa prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Gradskom uredu za obrazovanje i sport i drugim tijelima kada treba riješiti pitanja vezana uz funkcioniranje Češke dopunske škole.


Očuvanje tradicije poučavanja češkog jezika u Zagrebu, duge više od 96 godina, Vijeće će, kao i prethodnih godina, i u 2020. godini nastaviti sufinanciranje projekata Češke dopunske škole. Školu organizira Češka beseda Zagreb, a djeluje u sustavu Osnovne škole „S. S. Kranjčević“ i X. gimnazije „Ivan Supek“ u Zagrebu. Od školske godine 2006./2007. obrazovanje na češkom jeziku po modelu C u Zagrebu provodi se pod okriljem Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. Osnovna škola ima četiri nastavne grupe, a srednja je organizirana u dvije nastavne grupe. Nastava se održava jedanput tjedno. Za učenike osnovne i srednje škole, kao i za polaznike češkog dječjeg vrtića- igraonice, važan dio programa je i edukativno putovanje u Češku, koje je već od 2005. godine uključeno u programski plan Vijeća. U okviru svojih mogućnosti Vijeće će i 2020. godine sufinancirati prijevoz učenika i djece na ovo edukativno putovanje.

Planirana sredstva za 5.1.

13.627,00

Poz.  20.

Kto 3241 Naknada troškova osobama izvan r. odnosa

13.127,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

500,00

Rok izvršenja : u školskoj godini  2019./2020.5.2 Češka ljetna škola u Zagrebu

Nakon prošlogodišnje, po mišljenju učenika i roditelja,  uspješno realizirane prve Češke ljetne škole u Zagrebu Vijeće i nakon završetka ove nastavne godine planira organizaciju iste.  Tijekom tri dana biti će organizirane kreativne i konverzacijske radionice u Češkom narodnom domu i izvan njega. Učenici će biti svrstani u dvije skupine, prema uzrastu – niži i viši razredi. Nakon izvršavanja zadaća u okviru edukativnih radionica, učenici bi krenuli u planirane poučne ture gradom Zagrebom kako bi razgledali mjesta vezana uz Čehe i njihov život i stvaralaštvo u našem glavnom gradu te posjetili muzeje, kina, kazališta i druge kulturne ustanove i zanimljive destinacije u gradu.


Polazeći program ljetne škole, učenici će, kroz kreativne aktivnosti, igru i zabavu, uz stručno pedagoško vodstvo, produbiti svoje znanje češkog jezika te dodatno obogatiti svoja saznanja o češkoj kulturi u najširem smislu, kao i vezama s hrvatskom kulturom. Planira se i aktivna uključenost roditelja koji svojim stručnim znanjima mogu doprinijeti realizaciji pojedinih radionica i biti pratitelji na poslijepodnevnim radionicama.
Na taj način želimo, putem popularnih formi učenja i kreativnog rada, pobuditi veće zanimanje učenika i roditelja za učenjem češkog  jezika i upoznavanjem češke kulture te ukazati da kroz organizirano djelovanje Češke besede Zagreb i Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba mogu sudjelovati u kreiranju i provođenju aktivnosti koje doprinose većem znanju i boljim kompetencijama njihove djece.    

Planirana sredstva za 5.2.

9.000,00

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

3.000,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

3.000,00

Poz. 23.

Kto. 3293 Reprezentacija

3.000,005.3. Češki dječji vrtić - igraonica

Projekt Češkog dječjeg vrtića odnosno igraonice za djecu predškolskog uzrasta od temeljnog  je značaja za češku nacionalnu manjinu u Zagrebu. Ovu djelatnost već godinama organizira Češka beseda Zagreb u svojim prostorijama, ali s nedostatnim financijskim sredstvima. Djeci se omogućava da kroz igru, pjesmu, ples i  primjerene kazališne forme uče češki jezik i usvajaju češku kulturu i običaje. Time se odgaja pomladak i osigurava budućnost kako češke manjinske zajednice u Zagrebu tako i učenika Češke dopunske škole u Zagrebu. Za suvremeniji rad sa djecom nedostaju bolji prostorni uvjeti, edukativne igračke, literatura i druga audio-vizualna pomagala. Vijeće će tijekom 2020. godine, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti ovaj važan projekt češke manjine u Zagrebu.

Planirana sredstva za 5.3.

980,00

Poz.   8.

Kto 3221 Uredski materijal

500,00

Poz. 11.

Kto 3225 Sitni inventar i auto gume

480,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine

 

5.4. Kreativne radionice češkog jezika

U 2020. godini planira se održavanje kreativnih radionica na temu korištenja češkog jezika kojeg koriste pripadnici češke manjine u svakodnevnoj komunikaciji kako bi se ukazalo na razlike u odnosu na književni češki jezik. Te radionice bi bile prethodne radnje za pripremu publikacije radnog naziva: Priručnik češkog jezika za hrvatske Čehe.
Glavni cilj publikacije je da na duhovit, i neposredan način upozori na najčešće greške koje pri korištenju češkog jezika prave njegovi govornici u okruženju sa srodnim i prevladavajućim hrvatskim jezikom te da ih korigira.
Na radionicama s govornicima češkog jezika iz Zagreba autori žele uočiti najčešće greške u uobičajenim životnim situacijama kao što su npr. susret s prijateljima, kupovina, posjet liječniku, nastava u školi, razgovor o poslu itd. Za potrebe identifikacije takvih grešaka planira se organizacija dviju radionica na kojima bi sudionici i govornici predlagali i simulirali uobičajene situacije i autorima bi pomogli da ih identificiraju.  Planirane su dvije radionice, prva u 1. kvartalu i druga u 3. kvartalu 2020. 
Nakon identifikacije situacija u kojima se najčešće griješi i samih pogrešaka uslijedila bi radionica s djecom školske dobi sa zadatkom na nacrtaju takve situacije. Najuspješniji crteži bi zatim poslužili kao ilustracije publikacije. Planirana je jedna radionica u 4. kvartalu 2020. godine.
Za organizaciju radionica potrebno je osigurati likovni i uredski materijal, tople i hladne napitke i okrjepu za sudionike.

Planirana sredstva za 5.4.

2.000,00

Poz. 8.

Kto 3221 Uredski materijal

1.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

1.000,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine

5.5. Ostvarivanje prava i zaštita pripadnika češke nacionalne manjine

Organizirati će se pravna pomoć pripadnicima češke nacionalne manjine za rješavanje njihove problematike u sferi političkih, socijalno-ekonomskih, manjinskih i ljudskih prava. Vijeće će sudjelovati i u donošenju odluka na razini Grada Zagreba koja se tiču manjinske problematike i manjinskih prava, naročito prava pripadnika češke nacionalne manjine. Radi neposrednog kontakta s članovima češke zajednice u Zagrebu, Vijeće će odrediti i na svojoj web stranici, kao drugim oblicima priopćavanja, objaviti uredovno vrijeme u kojem pripadnici ČNM mogu posjetiti ured Vijeća u Ulici Pavla Šubića 20 (zgrada Češkog narodnog doma) te zatražiti pomoć u rješavanju problema iz područja prava nacionalnih manjina s kojima se susreću u svakodnevnom životu i u komunikaciji s nadležnim institucijama Grada Zagreba i RH.

Planirana sredstva za 5.4.

500,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

500,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godineUKUPNO Očuvanje jezika, pisma i kulture, sudjelovanje i javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima

 

Poz.  8.

Kto 3221 Uredski materijal

1.500,00

Poz. 11.

Kto 3225 Sitni inventar i auto gume

480,00

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

3.000,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

3.500,00

Poz. 20.

Kto 3241 Naknada troškova Osobama izvan r. odnosa

13.127,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

4.500,00

UKUPNO 5.

26.107,00

 

6. ZAJEDNIČKI PROGRAMI KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

6.1. Koordinacija Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba
              Koordinacija vijeća i predstavnika češke nacionalne manjine u RH
              Koordinacije vijeća i predstavnika drugih nacionalnih manjina

Sufinancirati će se prihvaćeni programi Koordinacija za 2020. godinu kojima se ostvaruju zajednički ciljevi i prava, te financira organiziranje kulturnih priredbi, okruglih stolova, manifestacija, sjednica i skupova Koordinacija.

Planirana sredstva za 6.1.

2.000,00

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

1.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

1.000,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine

 

UKUPNO Zajednički programi koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina :

 

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

1.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

1.000,00

UKUPNO 6.

2.000,00

 

 

SVEUKUPNO ZA PROGRAM RADA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE   
                               GRADA ZAGREBA ZA 2020. GODINU


R. br.

             Naziv programske cjeline

     Planirani troškovi

1.

INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST

30.007,00

2.

KULTURA I SPORT

10.000,00

3.

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I OBLJETNICA


12.300,00

4.

SURADNJA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

28.182,00

5.

OČUVANJE JEZIKA, PISMA I KULTURE, SUDJELOVANJE U JAVNOM ŽIVOTU I UPRAVLJANJU LOKALNIM POSLOVIMA

26.107,00

6.

ZAJEDNIČKI PROGRAMI KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NM

2.000,00

 

SVEUKUPNO

                 108.596,00


 Zagreb, 19.12 2019.
Ur.br: V – UMMS 72/19


Predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba

Juraj Bahnik, mag.pol.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

.