VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 19942 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
NAŠI PLANOVI

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina  (Narodne novine 15/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 13. Statuta Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 02/07), Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba na 11. sjednici održanoj 29. prosinca 2020. godine donosi:

 PROGRAMSKI PLAN RADA

                        VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

ZA 2021. GODINU

UVOD

Vijeće češke nacionalne manjine grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Vijeće) putem Programskog plana rada za 2021. godinu planira organizirati aktivnosti kojima će samostalno ili u suradnji s partnerima, doprinositi ostvarivanju planiranih ciljeva. Očuvanje identiteta predstavlja preduvjet za egzistenciju i djelovanje pojedine manjine. Jednako tako važna je i briga  za ostvarivanje manjinskih prava i briga za osiguranje njenog položaja predviđenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim zakonima i propisima. 

Program rada uključuje  aktivnosti i projekte čiji je cilj očuvanje jezika, pisma i običaja, očuvanje i razvijanje kulture i tradicije i drugih obilježja identiteta češke nacionalne manjine kao i ostvarivanje prava pripadnika češke nacionalne manjine u gradu Zagrebu.

 

1.    INFORMIRANJE I ZDAVAČKA DJELATNOST

Informativna djelatnost ima za cilj obavještavanje najšire javnosti o postojanju, djelovanju, problemima i perspektivama češke nacionalne manjinske zajednice u Zagrebu, kao i informiranje pripadnika zajednice o svim pitanjima od posebnog značaja za njih.

Kroz izdavačku djelatnost nastoji se poticati autore na kvalitetno bavljenje manjinskim  temama. Njihovom stručnom i publicističkom obradom, te izdavanjem u obliku knjiga i drugih publikacija, ukazuje se na bogatstvo raznolikosti zagrebačke i hrvatske kulture i trajno čuva od zaborava doprinos koji su tome davali i daju pripadnici češke nacionalne zajednice na ovim prostorima.

1.1. WEB stranica: www.cesi-zagreb.hr

Događaji i aktivnosti koje se odvijaju u okviru češke nacionalne manjine u Zagrebu putem web stranice postala su dostupna i izvan granica prostora djelovanja. Nastavljajući dobru praksu i u aktualnom programskom razdoblju, na web stranici Vijeća biti će objavljivane informacije od značaja za pripadnike češke nacionalne manjine  Grada Zagreba kao i šire javnosti, obavijesti i izvješća o događajima, manifestacijama i djelovanju Vijeća. Također će se objavljivati godišnji program rada Vijeća i izvješće o njegovom izvršavanju i drugi dokumenti vezani uz rad Vijeća. Posebna pozornost će se posvetiti uvrštavanju aktualnih informacija o provedenim i budućim aktivnostima iz djelatnosti Vijeća interesantnim za češku manjinsku zajednicu Zagreba, RH i ostalih posjetitelja portala. Radi dostupnosti široj javnosti sadržaji će biti objavljivani na češkom i hrvatskom jeziku.

Ukupan trošak za web stranice sadrži izdatke za preuređenje, zakup prostora te kontinuirano osvježavanje informacija.

Planirana sredstva za 1.1.

8.500,00

Poz. 14.

Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

500,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

8.000,00

 

         1.2.  Mjesečno i periodično informiranje

U cilju što boljeg informiranja svih pripadnika češke manjine koji ne koriste Internet, izdavati će se i tiskane informacije, koje će se slati članstvu zajedno sa biltenom Češke besede Zagreb (ČBZ) „Spolkové zprávy“, korištenjem njihovog provjerenog kanala distribucije. Objavljivati će se informativni prilozi o radu Vijeća te drugi tekstovi od interesa za pripadnike češke nacionalne manjine. Radi održanja dugogodišnje tradicije izlaženja i poboljšanja kvalitete glasila, Vijeće planira izdvojiti dio sredstava za sufinanciranje tiskanja i distribuciju čitateljima.

O aktualnim temama ili problemima iz života i rada češke manjine planira se informiranje publikacijom i periodičnim izdavanjem tematskog biltena pod nazivom „Informator“.  Distribuirati će se pripadnicima češke nacionalne manjine i široj javnosti na području Zagreba, Zagrebačke županije i ciljanoj čitateljskoj publici u Hrvatskoj i Češkoj.

Planirana sredstva za 1.2.

5.500,00

Poz. 12.

Kto 3231 Usluge telefona pošte i prijevoza

500,00

Poz. 19.

Kto 3239 Ostale usluge

5.000,00

 

    1.3. Kazalište  - zagrebačkih Čeha (publikacija)

Kazališna djelatnost Češke besede Zagreb, najstarije udruge Čeha u Hrvatskoj, osnovane 1874. godine, provodi se od osnutka društva. Danas kazališna skupina nosi naziv po osnivaču Besede, češkom revolucionaru, domoljubu i pjesniku Josefu Vaclavu Friču, autoru čije su drame izvođene u Besedi. Nakon što je zemaljska vlada potvrdila pravila društva Češke besede u siječnju 1875. godine, već u travnju  su Zagrebačke novine zabilježile da je u Besedi održana amaterska kazališna predstava. Između dva svjetska rata u Češkoj besedi Zagreb izvedena je čak 181 kazališna predstava.

Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba planira financijski poduprijeti izdavanje prigodne publikacije o povijesti amaterske kazališne djelatnosti zagrebačkih Čeha.

Planirana sredstva za 1.3.

18.500,00

Poz. 19.

Kto 3239 Ostale usluge

18.500,00

 

1.4. Dotisak publikacije Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba

U okviru svoje izdavačke djelatnosti Vijeće je 2012. godine, na hrvatskom jeziku, tiskalo monografiju Češki narodni dom u Zagrebu, posvećenu 75. godišnjici izgradnji ovog kulturnog zdanja zagrebačkih Čeha.

U prigodi obljetnice folklorne skupine Jeteliček, Vijeće češke nacionalne manjine i Češka beseda Zagreb izdali su, 2019. godine, na hrvatskom jeziku,  publikaciju pod naslovom Tragom djeteline. Na 107 stranica, tekstovima sadašnjih i bivših članova Jetelička i velikim brojem fotografija iz njihovih osobnih arhiva i arhiva Vijeća,  Besede, Jednote i drugih, temeljito je opisano i bogato ilustrirano dvadesetogodišnje djelovanje ove folklorne skupine.

Zbog velikog interesa pripadnika češke nacionalne manjine i šire javnosti dosad tiskani primjerci ovih publikacija su distribuirani čitateljima, pa je potrebno tiskati nove.

Planirana sredstva za 1.4.

15.500,00

Poz. 19.

Kto 3239 Ostale usluge

15.500,00

 

UKUPNO: 1. Informiranje i izdavačka djelatnost

Poz. 12.

Kto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

500,00

Poz. 14.

Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

500,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

8.000,00

Poz. 19.

Kto 3239 Ostale usluge

39.000,00

UKUPNO 1.                                                                                                  48.000,00

 

2.    KULTURA I SPORT

           2.1. Dani češke i hrvatske kulture u Zagrebu

 

Održavanjem Dana češke i hrvatske kulture u Zagrebu, Vijeće, u suradnji s  Češkom besedom Zagreb i odgovarajućim ustanovama, institucijama, udrugama i drugim subjektima planira  oteti zaboravu osobe i događaje koje su gradile mostove suradnje i podsjetiti na činjenicu kako su Česi gradu Zagrebu dali mnogo toga što ga Zagrebom čini, a Zagreb im je istodobno pružio ne samo gostoprimstvo i dom nego i važan dio identiteta. Isto tako želi se ukazati i na perspektive suvremene kulturne suradnje između Hrvatske i Češke i glavnih gradova Zagreba i Praga. Sadržaji Dana češke i hrvatske kulture u Zagrebu su usmjereni na ukazivanje prožetosti tih dviju kultura.

 

Planirana sredstva za 2.1.

7.000,00

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

2.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

5.000,00

 

UKUPNO: 2. Kultura i sport

 

Planirana sredstva za 2.1.

7.000,00

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

2.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

5.000,00

 

3.    OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I OBLJETNICA

 

       3.1. Dan Vijeća češke nacionalne manjine  Grada Zagreba (14.10.)

Hrvatski i Češki narod puno toga vezuje u stvarnosti ali i na razini simbolike.  Obilježavanjem datuma značajnih  i za Republiku Hrvatsku i za Republiku Češku i za češku manjinu u Hrvatskoj, Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba želi ukazati da češka nacionalna zajednica u Zagrebu čuva tradiciju domovine svojih predaka ali i da je potpuno integrirana u hrvatsko društvo u čijoj izgradnji ravnopravno sudjeluje.

Dan Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba, 14. listopada, ujedno i datum osnivanja Češke besede Zagreb, obilježava dan kada je počelo organizirano  djelovanje Čeha u Republici Hrvatskoj. U okviru Dana Vijeća obilježit će se i značajni datumi iz hrvatske i češke povijesti.

 

Planirana sredstva za 3.1.

11.000,00

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

3.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

8.000,00

 

UKUPNO: 3.  Obilježavanje značajnih datuma i obljetnica :

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

3.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

8.000,00

UKUPNO 3.

11.000,00

 

4.    SURADNJA S INSTITUCIJAMA I UDRUGAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

 4.1. Suradnja s institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu

Vijeće će i u 2021. godini nastaviti započetu suradnju i razmjenu iskustava s institucijama, udrugama i drugim odgovarajućim subjektima u zemlji i inozemstvu koji se bave problematikom nacionalnih manjina.

Realizacija programskog plana rada zahtijeva suradnju i komunikaciju s nadležnim institucijama, udrugama i drugim subjektima u Hrvatskoj i Češkoj kao što su kulturne, obrazovne i znanstvene organizacije, nadležna ministarstva i uredi, veleposlanstva u Zagrebu i Pragu i druge institucije.

Planirana sredstva 4.1.

8.000,00

Poz. 4

Kto 3211 Službena putovanja

1.000,00

Poz. 9.

Kto 3223 Energija

1.000,00

Poz. 21.

Kto 3291 Naknade za rad predstavničkih tijela

5.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

1.000,00

   

UKUPNO: 4. Suradnja s institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu

Poz. 4.

Kto 3211 Službena putovanja

1.000,00

Poz. 9.

Kto 3223 Energija

1.000,00

Poz. 21.

Kto 3291 Naknade za rad predst. izvr. Tij. povj.i sl.

5.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

1.000,00

UKUPNO 4.

8.000,00

 

5.    OČUVANJE JEZIKA, PISMA I KULTURE, SUDJELOVANJE U JAVNOM ŽIVOTU I UPRAVLJANJU LOKALNIM POSLOVIMA

       5.1. Češki jezik i kultura u osnovnoj i srednjoj školi – po Modelu C 

Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba uključeno je u organiziranje i potporu nastavi češkog jezika i kulture po Modelu C za osnovnu i srednju školu. Aktivno je uključeno u praćenje i provođenje Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina i zajedno s nadležnim tijelima Češke besede Zagreb nastupa prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Gradskom uredu za obrazovanje i sport i drugim tijelima kada treba riješiti pitanja vezana uz funkcioniranje Češke dopunske škole.

 Vijeće podržava tradiciju poučavanja češkog jezika u Zagrebu te će i u 2021. godini nastaviti sufinanciranje projekata Češke dopunske škole. Školu organizira Češka beseda Zagreb, a djeluje u sustavu Osnovne škole „S. S. Kranjčević“ i X. gimnazije „Ivan Supek“ u Zagrebu.

Planirana sredstva za 5.1.                                    

500,00

Poz. 8.

Kto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

500,00

    

5.2. Češki dječji vrtić - igraonica

Projekt Češkog dječjeg vrtića odnosno igraonice za djecu predškolskog uzrasta od temeljnog  je značaja za češku nacionalnu manjinu u Zagrebu. Ovu djelatnost već godinama organizira Češka beseda Zagreb u svojim prostorijama, ali s nedostatnim financijskim sredstvima. Djeci se omogućava, kroz igru, pjesmu, ples i  primjerene kazališne forme, učenje češkog jezika i usvajanje češke kulture i običaja. Time se odgaja pomladak i osigurava budućnost kako češke manjinske zajednice u Zagrebu tako i učenika Češke dopunske škole u Zagrebu. Za suvremeniji rad sa djecom nedostaju bolji prostorni uvjeti, edukativne igračke, literatura i druga audio-vizualna pomagala. Vijeće će tijekom 2021. godine, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti ovaj važan projekt češke manjine u Zagrebu.

Planirana sredstva za 5.2.

2.000,00

Poz. 8.

Kto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

500,00

Poz. 11.

Kto 3225 Sitni inventar i auto gume

1.500,00

 

5.3. Češka ljetna škola u Zagrebu

U školskoj godini 2019./2020. nastavu Češkog jezika i kulture po Modelu C pohađalo je 47 učenika osnovnih škola Grada Zagreba i okolice. U lipnju 2019. organizirali smo prvu trodnevnu ljetnu školu koju je uspješno završilo 23 učenika osnovnih škola. U lipnju 2020. zbog pandemije virusa Covid-19 češka ljetna škola se nažalost nije održala.

U školskoj godini 2020./2021. ponovno planiramo organizirati Češku ljetnu školu u razdoblju nakon završetka nastavne godine u lipnju 2021. godine u skladu s epidemiološkom situacijom u slučaju da će pandemija virusa Covid-19 potrajati te ukoliko će biti moguće organizirati događanja ovog tipa. U slučaju trajanja pandemije, tijekom češke ljetne škole pridržavati ćemo se svih mjera sprječavanja širenja bolesti Covid-19.

U Češkom narodnom domu i izvan njega organizirati ćemo različite kreativne radionice te će tako naši učenici provesti aktivno početak ljeta i ljetnih praznika u ugodnoj i poznatoj atmosferi. Kroz niz edukativnih i kreativnih aktivnosti, igru i zabavu učenici će produbiti svoje znanje češkog jezika te dodatno obogatiti svoja saznanja o češkoj kulturi u najširem smislu, kao i o vezama s hrvatskom kulturom, uz stručno pedagoško vodstvo učiteljice Maje Burger, prof. i drugih stručnih suradnika. Planira se aktivna uključenost roditelja koji svojim stručnim znanjima mogu doprinijeti realizaciji pojedinih radionica te kao pratitelja na poslijepodnevnim aktivnostima.

U Češkoj ljetnoj školi nakon jutarnjeg okupljanja započinju radionice (jedna duža ili dvije kraće). Tijekom radionice i/ili između radionica učenici imaju voćnu užinu, a nakon završetka radionica ručak. Nakon ručka i kraćeg odmora, učenici kreću u nove avanture izvan Češkog narodnog doma. Npr. „Naš Zagreb očima turista“ – razgledavanje grada s posebnim naglaskom na mjesta vezana uz Čehe, posjeta zoološkog vrta s ciljanim zadacima te posjeta muzeju, kinu ili kazalištu, ovisno o aktualnosti i prikladnosti ponuda te sportska aktivnost – mala škola preživljavanja u prirodi (izviđači) u Parku Ribnjak ili kod jezera Bundek. Sve što učenici izrade tijekom Češke ljetne škole mogu ponijeti kući. Posljednjeg dana Češke ljetne škole učenici će dobiti Diplomu. Roditelji će prije početka Češke ljetne škole dobiti detaljne upute. Prijave učenika biti će moguće do sredine svibnja 2021.

Planirana sredstva za 5.3.

8.500,00

Poz. 8.

Kto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

500,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

5.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

3.000,00

 

UKUPNO: 5. Očuvanje jezika, pisma i kulture, sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima

Poz.  8.

Kto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.500,00

Poz. 11.

Kto 3225 Sitni inventar i auto gume

1.500,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

5.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

3.000,00

UKUPNO 5.

11.000,00

 

6.    ZAJEDNIČKI PROGRAMI KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

       6.1. Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba

              Koordinacija vijeća i predstavnika češke nacionalne manjine u RH

              Koordinacije vijeća i predstavnika drugih nacionalnih manjina

Surađivati će se na pripremama  i ostvarivanju programa za 2021. godinu kojima se ostvaruju zajednički ciljevi i prava, organiziraju kulturne priredbe, okrugli stolovi, manifestacije, sjednice i skupovi koordinacija nacionalnih manjina.

 

Planirana sredstva za 6.1.                                    

1.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

1.000,00

 

UKUPNO: 6. Zajednički programi koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Planirana sredstva za 6.1.                                    

1.000,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

1.000,00

 

 

SVEUKUPNO ZA PROGRAM RADA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE

GRADA ZAGREBA ZA 2021. GODINU

R. br.

             Naziv programske cjeline

     Planirani troškovi kn

1.

INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST

48.000,00

2.

KULTURA I SPORT

7.000,00

3.

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I OBLJETNICA

11.000,00

4.

SURADNJA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

8.000,00

5.

OČUVANJE JEZIKA, PISMA I KULTURE, SUDJELOVANJE U JAVNOM ŽIVOTU I UPRAVLJANJU LOKALNIM POSLOVIMA

11.000,00

6.

ZAJEDNIČKI PROGRAMI KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

1.000,00

SVEUKUPNO

86.000,00

 

Zagreb,29.12. 2020.

Predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba 

Juraj Bahnik, mag. pol.

Ur.br: V – UMMS 44/20

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

ARHIVA PLANOVA