VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 3764 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
NAŠI PLANOVI

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 15/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 8. i 13. Statuta Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 02/07), Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba na sjednici održanoj 30.lipnja 2020. godine donosi:

 

ODLUKU O IZMJENI PROGRAMSKOG PLANA RADA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA ZA 2020. GODINU . GODINU

 

UVOD

Očuvanje identiteta predstavlja preduvjet za egzistenciju i djelovanje pojedine manjine. Jednako tako važna je i briga za ostvarivanje manjinskih prava i briga za osiguranje njenog položaja predviđenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim zakonima i propisima. Na tom tragu, Vijeće češke nacionalne manjine grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Vijeće) putem Programskog plana rada za 2020. godinu planira organizirati aktivnosti kojima će samostalno ili u suradnji s partnerima, doprinositi ostvarivanju planiranih ciljeva.

Program rada uključuje aktivnosti i projekte čiji je cilj očuvanje jezika, pisma i običaja, očuvanje i razvijanje kulture i tradicije i drugih obilježja identiteta češke nacionalne manjine kao i ostvarivanje političkih, ekonomskih, socijalnih i drugih prava pripadnika češke nacionalne manjine u gradu Zagrebu.

 

1. INFORMATIVNA I IZDAVAČKA DJELATNOST

Informativna djelatnost ima za cilj obavještavanje najšire javnosti o postojanju, djelovanju, problemima i perspektivama češke nacionalne manjinske zajednice u Zagrebu, kao i informiranje pripadnika zajednice o svim pitanjima od posebnog značaja za njih.

Kroz izdavačku djelatnost nastoji se poticati autore na kvalitetno bavljenje manjinskim temama. Njihovom stručnom i publicističkom obradom, te izdavanjem u obliku knjiga i drugih publikacija, ukazuje se na bogatstvo raznolikosti zagrebačke i hrvatske kulture i trajno čuva od zaborava doprinos koji su tome davali i daju pripadnici češke nacionalne zajednice na ovim prostorima.

1.1. WEB stranica: www.cesi-zagreb.hr

Događaji i aktivnosti koje se odvijaju u okviru češke nacionalne manjine u Zagrebu putem web stranice postala su dostupna i izvan granica prostora djelovanja. Nastavljajući dobru praksu i u aktualnom programskom razdoblju, na web stranici Vijeća biti će objavljivane informacije od značaja za pripadnike češke nacionalne manjine Grada Zagreba kao i šire javnosti, obavijesti i izvješća o događajima, manifestacijama i djelovanju Vijeća. Također će se objavljivati godišnji program rada Vijeća i izvješće o njegovom izvršavanju i drugi dokumenti vezani uz rad Vijeća. Posebna pozornost će se posvetiti uvrštavanju aktualnih informacija o provedenim i budućim aktivnostima iz djelatnosti Vijeća interesantnim za češku manjinsku zajednicu Zagreba, RH i ostalih posjetitelja portala. Radi dostupnosti široj javnosti sadržaji će biti objavljivani na češkom i hrvatskom jeziku.


Ukupan trošak za web stranice sadrži izdatke za preuređenje, zakup prostora te kontinuirano osvježavanje informacija.

Planirana sredstva za 1.1.

6.500,00

Poz. 14.

Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

500,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

6.000,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine


1.2. Mjesečno i periodično informiranje

U cilju što boljeg informiranja svih pripadnika češke manjine koji ne koriste Internet, izdavati će se, u pravilu mjesečne informacije, koje će se slati članstvu zajedno sa mjesečnim biltenom Češke besede Zagreb (ČBZ) „Spolkové zprávy“, korištenjem njihovog provjerenog kanala distribucije. Objavljivati će se informativni prilozi o radu Vijeća te drugi tekstovi od interesa za pripadnike češke nacionalne manjine. Radi održanja dugogodišnje tradicije izlaženja i poboljšanja kvalitete glasila, Vijeće planira izdvojiti dio sredstava za sufinanciranje tiskanja i distribuciju čitateljima.


O aktualnim temama ili problemima iz života i rada češke manjine planira se informiranje publikacijom i periodičnim izdavanjem tematskog biltena pod nazivom „Informator“. Distribuirati će se pripadnicima češke nacionalne manjine i široj javnosti na području Zagreba, Zagrebačke županije i ciljanoj čitateljskoj publici u Hrvatskoj i Češkoj.

Planirana sredstva za 1.2.

2.493,00

Poz. 12.

Kto 3231 Usluge telefona pošte i prijevoza

600,00

Poz. 19.

Kto 3239 Ostale usluge

1.893,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine


1.3. Kazalište  - zagrebačkih Čeha (publikacija)

Kazališna djelatnost Češke besede Zagreb, najstarije udruge Čeha u Hrvatskoj, osnovane 1874. godine, aktivna je od osnutka društva. Danas nosi naziv po osnivaču Besede, češkom revolucionaru, domoljubu i pjesniku Josefu Vaclavu Friču, autoru čije su drame izvođene u Besedi. Nakon što je zemaljska vlada potvrdila pravila društva Češke besede u siječnju 1875. godine već u travnju su Zagrebačke novine zabilježile da je u Besedi održana amaterska kazališna predstava, no nije poznato koja. Između dva svjetska rata u Češkoj besedi Zagreb izvedena je čak 181 kazališna predstava.

Za 145. godišnjicu kazališne djelatnosti zagrebačkih Čeha, Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba planira financijski poduprijeti izdavanje ove prigodne publikacije.

Planirana sredstva za 1.3.

4.207,00

Poz. 19.

Kto 3239 Ostale usluge

4.207,00

Rok izvršenja : svibanj 2020.

UKUPNO informiranje i izdavaštvo:

Poz. 12

Kto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

  600,00

Poz. 14

Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

     500,00

Poz. 17

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

6.000,00

Poz. 19

Kto 3239 Ostale usluge

6.100,00

UKUPNO 1.

13.200,002.KULTURA I SPORT

 

2.1 Dani češke i hrvatske kulture – svibanj

Zbog epidemioloških prilika u zemlji izazvanih Corona virusom, manifestacija Dani češke i hrvatske kulture u Zagrebu, koja podrazumijeva okupljanje većeg broja ljudi, neće biti organizirana.

 3. OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I OBLJETNICA

3.1. Dan Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba (14.10.)

 

Hrvatski i Češki narod puno toga vezuje u stvarnosti ali i na razini simbolike. Obilježavanjem datuma značajnih i za Republiku Hrvatsku i za Republiku Češku i za češku manjinu u Hrvatskoj, Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba želi ukazati da češka nacionalna zajednica u Zagrebu čuva tradiciju domovine svojih predaka ali i da je potpuno integrirana u hrvatski društvo u čijoj izgradnji ravnopravno sudjeluje.

Dan Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba, 14. listopada, ujedno i datum osnivanja Češke besede Zagreb, obilježava dan kada je počelo organizirano djelovanje Čeha u Republici Hrvatskoj. U okviru Dana Vijeća obilježit će se i značajni datumi iz hrvatske i češke povijesti.

Na proslavu i akademiju s bogatim kulturno-umjetničkim programom, u listopadu 2020., kojom će se obilježiti ovaj značajni datum, biti će, uz goste iz Zagreba, pozvani i gosti iz zemlje i inozemstva.

Planirana sredstva za 3.1.

12.645,62

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupmnine i najamnine

2.463,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

10.182,62

 

UKUPNO Obilježavanje značajnih datuma i obljetnica :

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

2.463,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

10.182,62

UKUPNO 3.

12.645,624.SURADNJA U ZEMLJI I INOZEMSTVU


U cilju nastavka započete suradnje s institucijama, udrugama i drugim odgovarajućim subjektima u zemlji i inozemstvu koji se bave problematikom nacionalnih manjina i razmjene iskustava na tom planu, i u 2020. godini Vijeće planira prigodne aktivnosti kao što su odabrani skupovi koje organiziraju specijalizirane institucije u Češkoj republici i drugim zemljama, a odnose se na suradnju s češkom dijasporom. Za provedbu ove programske aktivnosti potrebno je planirati sredstva kako bi mogla biti uspješno realizirana.

4.1. Suradnja s institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu

Realizacija programskog plana rada zahtijeva suradnju i komunikaciju s nadležnim institucijama, udrugama i drugim subjektima u Hrvatskoj i Češkoj kao što su kulturne, obrazovne i znanstvene organizacije, nadležna ministarstva i uredi, veleposlanstva u Zagrebu i Pragu druge institucije.

Planirana sredstva 4.1.

7.915,00

Poz. 4.

Kto 3211 Službena putovanja

1.089,00

Poz. 9.

Kto 3223 Energija

826,00

Poz. 21.

Kto 3291 Naknade za rad predstavničkih tijela

6.000,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine

 

UKUPNO Suradnja u zemlji i inozemstvu

Poz 4.

1.089,00

Poz. 4.

Kto 3211 Službena putovanja

1.089,00

Poz. 9.

Kto 3223 Energija

826,00

Poz. 21.

Kto 3291 Naknade za rad predst. izvr. Tij. povj.i sl.

6.000,00

UKUPNO 4.

7.915,00

 

5. OČUVANJE JEZIKA, PISMA I KULTURE, SUDJELOVANJE U JAVNOM ŽIVOTU I UPRAVLJANJU LOKALNIM POSLOVIMA

5.1 Češki jezik i kultura u osnovnoj i srednjoj školi – po modelu C 


Od 2005. godine Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba uključeno je u organiziranje i potporu nastavi češkog jezika i kulture po modelu C za osnovnu i srednju školu. Aktivno je uključeno u praćenje i provođenje Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina i zajedno s nadležnim tijelima Češke besede Zagreb nastupa prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Gradskom uredu za obrazovanje i sport i drugim tijelima kada treba riješiti pitanja vezana uz funkcioniranje Češke dopunske škole.


Vijeće podržava tradiciju poučavanja češkog jezika u Zagrebu te će i u 2020. godini nastaviti sufinanciranje projekata Češke dopunske škole. Školu organizira Češka beseda Zagreb, a djeluje u sustavu Osnovne škole „S. S. Kranjčević“ i X. gimnazije „Ivan Supek“ u Zagrebu. Od školske godine 2006./2007. obrazovanje na češkom jeziku u Zagrebu se provodi po Modelu C. Osnovna škola ima četiri nastavne grupe, a srednja je organizirana u dvije nastavne grupe. Nastava se održava jedanput tjedno. Za učenike osnovne i srednje škole, kao i za polaznike češkog dječjeg vrtića- igraonice, važan dio programa su i edukativna putovanja. U okviru svojih mogućnosti Vijeće će i 2020. godine sufinancirati prijevoz učenika i djece na edukativno putovanje.

Planirana sredstva za 5.1.

4.359,00

Poz.  20.

Kto 3241 Naknada troškova osobama izvan r. odnosa

4.359,00

Rok izvršenja : u školskoj godini  2019./2020.

5.2. Češki dječji vrtić - igraonica

Projekt Češkog dječjeg vrtića odnosno igraonice za djecu predškolskog uzrasta od temeljnog je značaja za češku nacionalnu manjinu u Zagrebu. Ovu djelatnost već godinama organizira Češka beseda Zagreb u svojim prostorijama, ali s nedostatnim financijskim sredstvima. Djeci se omogućava da kroz igru, pjesmu, ples i primjerene kazališne forme uče češki jezik i usvajaju češku kulturu i običaje. Time se odgaja pomladak i osigurava budućnost kako češke manjinske zajednice u Zagrebu tako i učenika Češke dopunske škole u Zagrebu. Za suvremeniji rad sa djecom nedostaju bolji prostorni uvjeti, edukativne igračke, literatura i druga audio-vizualna pomagala. Vijeće će tijekom 2020. godine, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti ovaj važan projekt češke manjine u Zagrebu.

Planirana sredstva za 5.3.

263,00

Poz. 11.

Kto 3225 Sitni inventar i auto gume

263,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godine

 

5.3. Ostvarivanje prava i zaštita pripadnika češke nacionalne manjine

Organizirati će se pravna pomoć pripadnicima češke nacionalne manjine za rješavanje njihove problematike u sferi političkih, socijalno-ekonomskih, manjinskih i ljudskih prava. Vijeće će sudjelovati i u donošenju odluka na razini Grada Zagreba koja se tiču manjinske problematike i manjinskih prava, naročito prava pripadnika češke nacionalne manjine. Radi neposrednog kontakta s članovima češke zajednice u Zagrebu, Vijeće će odrediti i na svojoj web stranici, kao drugim oblicima priopćavanja, objaviti uredovno vrijeme u kojem pripadnici ČNM mogu posjetiti ured Vijeća u Ulici Pavla Šubića 20 (zgrada Češkog narodnog doma) te zatražiti pomoć u rješavanju problema iz područja prava nacionalnih manjina s kojima se susreću u svakodnevnom životu i u komunikaciji s nadležnim institucijama Grada Zagreba i RH.

Planirana sredstva za 5.4.

500,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

500,00

Rok izvršenja : tijekom cijele godineUKUPNO Očuvanje jezika, pisma i kulture, sudjelovanje i javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima

 

Poz.  11.

Kto 3225 Sitni inventar i auto gume

263,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

500,00

Poz. 20.

Kto 3241 Naknada trošk. Osobama izvan r. odnosa

4.359,00

UKUPNO 5.

5.122,00

 

6. ZAJEDNIČKI PROGRAMI KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

6.1. Koordinacija Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba
              Koordinacija vijeća i predstavnika češke nacionalne manjine u RH
              Koordinacije vijeća i predstavnika drugih nacionalnih manjina

Zbog epidemioloških prilika u zemlji izazvanih Corona virusom, neće biti moguće realizirati planirane zajedničke programe koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

 

 

SVEUKUPNO ZA PROGRAM RADA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE   
                               GRADA ZAGREBA ZA 2020. GODINU


R. br.

             Naziv programske cjeline

     Planirani troškovi

1.

INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST

13.200,00

2.

KULTURA I SPORT

0,00

3.

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I OBLJETNICA


12.645,62

4.

SURADNJA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

7.915,00

5.

OČUVANJE JEZIKA, PISMA I KULTURE, SUDJELOVANJE U JAVNOM ŽIVOTU I UPRAVLJANJU LOKALNIM POSLOVIMA

5.122,00

6.

ZAJEDNIČKI PROGRAMI KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NM

0,00

 

SVEUKUPNO

                 38.882,62


 Zagreb, 08.07. 2020.
Ur.br: V – UMMS 24/20


Predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba

Juraj Bahnik, mag.pol.

ODLUKA O IZMJENAMA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

.