VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 31337 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
NAŠI PLANOVI

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 15/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 13. Statuta Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 02/07), Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba na
30. sjednici, održanoj 27.12.2022. donosi:

 PROGRAMSKI PLAN RADA

                        VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

ZA 2023. GODINU

UVOD

Radi ostvarivanja osnovnih ciljeva usmjerenih na očuvanje identiteta češke nacionalne manjine i osiguranje njenog položaja brigom za ostvarivanje manjinskih prava, Vijeće češke nacionalne manjine grada Zagreba Programskim planom rada za 2023. godinu utvrđuje aktivnosti kojima će samostalno, i u suradnji s partnerima, doprinositi ostvarivanju planiranih ciljeva.

Program rada uključuje aktivnosti i projekte čiji je cilj očuvanje jezika, pisma i običaja, očuvanje i razvijanje kulture i tradicije i drugih obilježja identiteta češke nacionalne manjine kao i ostvarivanje političkih, ekonomskih, socijalnih i drugih prava pripadnika češke nacionalne manjine u gradu Zagrebu. Također podrazumijeva suradnju s tijelima i institucijama Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Republike Češke, Saveza Čeha u RH, zastupnika za češku i slovačku manjinu u Hrvatskom saboru, Koordinacijom, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, Češkom besedom Zagreb i drugim subjektima.

 

1.    INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST

1.1. WEB stranica: www

Opis aktivnosti:

Radi dostupnosti svim zainteresiranim korisnicima, na web stranici Vijeća biti će objavljivane informacije od značaja za pripadnike češke nacionalne manjine Grada Zagreba kao i širu javnost, obavijesti i izvješća o događajima, manifestacijama i djelovanju Vijeća. Također će se objavljivati godišnji financijski o programski planovi rada Vijeća i izvješće o njihovom izvršavanju. Posebna pozornost će se posvetiti uvrštavanju aktualnih informacija o provedenim i budućim aktivnostima iz djelatnosti Vijeća, interesantnim za češku manjinsku zajednicu u Zagreba i Hrvatskoj te ostale posjetitelje portala. Sadržaji će biti objavljivani na češkom i hrvatskom jeziku. Ukupan trošak za web stranice sadrži izdatke za preuređenje, zakup prostora te kontinuirano osvježavanje informacija.

Rok izvršenja: tijekom 2023.

Uloga Vijeća: organizira i provodi aktivnost

Mjesto provedbe: Zagreb

Broj sudionika/korisnika: pripadnici češke nacionalne manjine u Zagrebu (807) i šira javnost (neograničen broj)

Planirana sredstva za 1.1.

Poz. 14.

Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

200,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

700,00

 

         1.2.  Mjesečno i periodično informiranje

Opis aktivnosti:

Radi informiranja članova Vijeća i ostalih pripadnika češke nacionalne manjine koji ne koriste Internet, izdavati će se, u pravilu mjesečne informacije, koje će se slati članstvu zajedno sa mjesečnim biltenom Češke besede Zagreb (ČBZ) „Spolkové zprávy“, korištenjem njihovog provjerenog kanala distribucije. Objavljivati će se informativni prilozi o radu vijeća te drugi tekstovi od interesa za pripadnike češke nacionalne manjine. U cilju održanja dugogodišnje tradicije izlaženja i poboljšanja kvalitete glasila, Vijeće planira izdvojiti dio sredstava za sufinanciranje tiskanja i distribuciju čitateljima.

Detaljnije upoznavanje čitatelja s važnim pitanjima, ostvarenjima ili problemima iz života i rada češke manjine, provodit će se, prema ukazanoj potrebi i periodičnim izdavanjem tematskog biltena pod nazivom „Informator“. Ove godine posebno će se informirati i o izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Distribuirati će se pripadnicima češke nacionalne manjine i široj javnosti na području Zagreba, Zagrebačke županije i ciljanoj čitateljskoj publici u Hrvatskoj i Češkoj.

Rok izvršenja: tijekom 2023.

Uloga Vijeća: organizira i provodi aktivnost

Mjesto provedbe: Zagreb

Broj sudionika/korisnika: pripadnici češke nacionalne manjine u Zagrebu (807) i šira javnost (neograničen broj)

Planirana sredstva za 1.2.

Poz. 12.

Kto 3231 Usluge telefona pošte i prijevoza

100,00

Poz. 19.

Kto 3239 Ostale usluge

400,00

 

         1.3 Publikacija „Školski godišnjak 100“

Opis aktivnosti:

U prigodi 95. godišnjice osnutka Češke škole u Zagrebu, Vijeće češke nacionalne manjine i Češka beseda Zagreb izdali su, 2017. godine, publikaciju pod naslovom Školski godišnjak 95. Na 112 stranica, tekstovima sadašnjih i nekadašnjih učitelja i učenika te velikim brojem fotografija zabilježeni su ključni i zanimljivi događaji kroz povijest. Ovom publikacijom zabilježen je doprinos škole u očuvanju češkog jezika. Upravo 2023. godine obilježava se 100. godišnjica završetka prve školske godine na češkom jeziku u Zagrebu.

Zbog velikog zanimanja pripadnika češke nacionalne manjine, učenika i šire javnosti planira se tiskati drugo nadopunjeno izdanje ove publikacije.

Rok izvršenja: rujan/listopad 2023.

Uloga Vijeća: organizira i provodi aktivnost

Mjesto provedbe: Zagreb

Broj sudionika/korisnika: pripadnici češke nacionalne manjine u Zagrebu (807) i šira javnost (neograničen broj)

Planirana sredstva za 1.3.

Poz. 19.

Kto 3239 Ostale usluge

1.200,00

  

UKUPNO: 1. Informiranje i izdavačka djelatnost

Poz. 12.

Kto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

100,00

Poz. 14.

Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

200,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

700,00

Poz. 19.

Kto 3239 Ostale usluge

1.600,00

UKUPNO 1.

2.600,00

 

2.    KULTURA I SPORT

           2.1. Dani češke i hrvatske kulture u Zagrebu

Opis aktivnosti:

Organiziranjem Dana češke i hrvatske kulture u Zagrebu, Vijeće, u suradnji s Češkom besedom Zagreb i odgovarajućim ustanovama, institucijama, udrugama i drugim subjektima planira oteti zaboravu osobe i događaje koje su gradile mostove suradnje i podsjetiti na činjenicu kako su Česi gradu Zagrebu dali mnogo toga što ga Zagrebom čini, a Zagreb im je istodobno pružio ne samo gostoprimstvo i dom nego i važan dio identiteta. Isto tako želi se ukazati i na perspektive suvremene kulturne suradnje između Hrvatske i Češke i glavnih gradova Zagreba i Praga. Sadržaji Dana češke i hrvatske kulture u Zagrebu su usmjereni na ukazivanje prožetosti tih dviju kultura. Dani češke i hrvatske kulture 2023. godine biti će posvećeni očuvanju i perspektivama učenja češkog jezika u zagrebu i u Hrvatskoj

Rok izvršenja: listopad 2023.

Uloga Vijeća: organizira i provodi aktivnost

Mjesto provedbe: Zagreb

Broj sudionika/korisnika: 200

Planirana sredstva za 2.1.

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

250,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

500,00

 

UKUPNO: 2. Kultura i sport

 

Planirana sredstva za 2.1.

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

250,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

500,00

UKUPNO 2.

750,00

 

3.    OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I OBLJETNICA

3.1. Dan Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba (14.10.)Opis aktivnosti:

Hrvatski i Češki narod puno toga vezuje u stvarnosti ali i na razini simbolike. Obilježavanjem datuma značajnih i za Republiku Hrvatsku i za Republiku Češku i za češku manjinu u Hrvatskoj, Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba želi ukazati da češka nacionalna zajednica u Zagrebu čuva tradiciju domovine svojih predaka ali i da je potpuno integrirana u hrvatsko društvo u čijoj izgradnji ravnopravno sudjeluje.


Dan Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba, 14. listopada, ujedno i datum osnivanja Češke besede Zagreb, obilježava dan kada je počelo organizirano djelovanje Čeha u Republici Hrvatskoj. U okviru Dana Vijeća obilježit će se i značajni datumi iz hrvatske i češke povijesti.

Rok izvršenja: listopad 2023.

Uloga Vijeća: organizira i provodi aktivnost

Mjesto provedbe: Zagreb

Broj sudionika/korisnika: 200

Planirana sredstva za 3.1.

Poz. 16.

Kto 3235 Zakupnine i najamnine

250,00

Poz. 23. Kto 3293 Reprezentacija 700,00

 

3.2 Obilježavanje 100. godišnjice Češke dopunske škole u Zagrebu

Opis aktivnosti:

Plan obilježavanja 100. obljetnice osnutka Češke dopunske škole Češke besede Zagreb obuhvaća više aktivnosti; izložbu nagrađenih likovnih i literarnih radova učenika, svečano otvorenje novih prostorija namijenjenih školi u Češkom narodnom domu, edukativne radionice za učenike i pozvane goste, panel diskusiju na koju bi bili pozvani i sudjelovali bi predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, Grada Zagreba, češke nacionalne manjine, učitelji koji provode nastavu češkog jezika i kulture po Modelu C u Hrvatskoj, učitelji i nastavnici koji provode nastavu drugih manjinskih jezika u Gradu Zagrebu te predstavnici sličnih institucija – čeških škola iz inozemstva za koje je planirano online sudjelovanje putem video poziva, a za domaće sudionike uživo te svečana akademija na kojoj bi kulturno – umjetnički program izveli učenici zagrebačke Češke škole, pozvani gosti iz češkog Modela C te učenici matičnih škola OŠ S. S. Kranjčevića i X. gimnazije „Ivan Supek“.

Rok izvršenja: rujan, listopad 2023.

Uloga Vijeća: organizira i provodi aktivnost

Mjesto provedbe: Zagreb

Broj sudionika/korisnika: 200

Planirana sredstva za 3.2.

Poz. 8.

Kto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

200,00

Poz. 23. Kto 3293 Reprezentacija 500,00

 

UKUPNO: 3.  Obilježavanje značajnih datuma i obljetnica :

Poz. 8.

Kto Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

200,00

Poz. 16. Kto 3235 Zakupnine i najamnine 250,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

1200,00

UKUPNO 3.

1650,00

 

4.    SURADNJA S INSTITUCIJAMA I UDRUGAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

          4.1. Suradnja s institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu

Opis aktivnosti:

Tijekom 2023. godine Vijeće će nastaviti započetu suradnju i razmjenu iskustava s institucijama, udrugama i drugim odgovarajućim subjektima u zemlji i inozemstvu koji se bave problematikom nacionalnih manjina.

Također će nastaviti suradnju s Koordinacijom vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, Koordinacijom vijeća i predstavnika češke nacionalne manjine u RH kao i s Koordinacijama vijeća i predstavnika drugih nacionalnih manjina u cilju priprema i ostvarivanja programa u 2023. godini kojima se ostvaruju zajednički ciljevi i prava, organiziraju kulturne priredbe, okrugli stolovi, manifestacije.

Realizacija programskog plana rada zahtijeva suradnju i komunikaciju s nadležnim institucijama, udrugama i drugim subjektima u Hrvatskoj i Češkoj kao što su kulturne, obrazovne i znanstvene organizacije, nadležna ministarstva i uredi, veleposlanstva u Zagrebu i Pragu i druge institucije.

Rok izvršenja: tijekom 2023.

Uloga Vijeća: organizira i provodi aktivnost

Mjesto provedbe: Zagreb, Hrvatska, Češka

Broj sudionika/korisnika:
neograničen

Planirana sredstva 4.1.

Poz. 4

Kto 3211 Službena putovanja

300,00

Poz. 21.

Kto 3291 Naknade za rad predstavničkih tijela

400,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

300,00

Poz. 25.

Kto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100,00

   

UKUPNO: 4. Suradnja s institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu

Poz. 4.

Kto 3211 Službena putovanja

300,00

Poz. 21.

Kto 3291 Naknade za rad predst. izvr. Tij. povj.i sl.

400,00

Poz. 23.

Kto Kto 3293 Reprezentacija

300,00

Poz. 25.

Kto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100,00

UKUPNO 4.

1.100,00

 

5.    OČUVANJE JEZIKA, PISMA I KULTURE, SUDJELOVANJE U JAVNOM ŽIVOTU I UPRAVLJANJU LOKALNIM POSLOVIMA

                5.1. Češki jezik i kultura u osnovnoj i srednjoj školi – po Modelu C 

Opis aktivnosti:

Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba uključeno je u organiziranje i potporu nastavi češkog jezika i kulture po Modelu C za osnovnu i srednju školu. Aktivno je uključeno u praćenje i provođenje Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina i zajedno s nadležnim tijelima Češke besede Zagreb nastupa prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Gradskom uredu za obrazovanje i sport i drugim tijelima kada treba riješiti pitanja vezana uz funkcioniranje Češke dopunske škole.

Vijeće podržava tradiciju poučavanja češkog jezika u Zagrebu te će i u 2023. godini nastaviti sufinanciranje projekata Češke dopunske škole koja će obilježiti 100. obljetnicu osnutka. Školu organizira Češka beseda Zagreb, a djeluje u sustavu Osnovne škole „S. S. Kranjčević“ i X. gimnazije „Ivan Supek“ u Zagrebu.

Za učenike osnovne i srednje škole, kao i za polaznike češkog dječjeg vrtića - igraonice, važan dio programa je i edukativno putovanje u Republiku Češku. Vijeće će u okviru svojih mogućnosti i u 2023. godine sufinancirati prijevoz učenika i djece na ovo edukativno putovanje.

Rok izvršenja: svibanj/lipanj 2023.

Uloga Vijeća: organizira i provodi aktivnost

Mjesto provedbe: Zagreb, Hrvatska, Češka

Broj sudionika/korisnika:
50

Planirana sredstva za 5.1.                                    

Poz. 20. Kto 324 Naknada troškova osobama izvan r. odnosa 2.700,00

                  5.2. Češki dječji vrtić - igraonica

Opis aktivnosti:

Projekt Češkog dječjeg vrtića odnosno igraonice za djecu predškolskog uzrasta od temeljnog je značaja za češku nacionalnu manjinu u Zagrebu. Ovu djelatnost već godinama organizira Češka beseda Zagreb u svojim prostorijama, ali s nedostatnim financijskim sredstvima. Djeci se omogućava, kroz igru, pjesmu, ples i primjerene kazališne forme, učenje češkog jezika i usvajanje češke kulture i običaja. Time se odgaja pomladak i osigurava budućnost kako češke manjinske zajednice u Zagrebu tako i učenika Češke dopunske škole u Zagrebu. Za suvremeniji rad sa djecom nedostaju bolji prostorni uvjeti, edukativne igračke, literatura i druga audio-vizualna pomagala. Vijeće će tijekom 2023. godine, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti ovaj važan projekt češke manjine u Zagrebu.


Rok izvršenja:
tijekom 2023.

Uloga Vijeća: sudjeluje u organiziranju i provođenju aktivnosti

Mjesto provedbe: Zagreb

Broj sudionika/korisnika:
20

Planirana sredstva za 5.2.

Poz. 8.

Kto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

100,00

 

                  5.3. Češka ljetna škola u Zagrebu

Opis aktivnosti:

U lipnju 2023. godine ponovno je u planu organiziranje trodnevne Češku ljetne škole u razdoblju nakon završetka nastavne godine.

U Češkom narodnom domu i izvan njega organizirati će se različite radionice te će tako naši učenici provesti aktivno početak ljeta i ljetnih praznika u ugodnoj i poznatoj atmosferi. Kroz niz edukativnih i kreativnih aktivnosti, igru i zabavu učenici će produbiti svoje znanje češkog jezika te dodatno obogatiti svoja saznanja o češkoj kulturi u najširem smislu, kao i o vezama s hrvatskom kulturom, uz stručno pedagoško vodstvo učiteljice savjetnice Maje Burger, prof. i drugih stručnih suradnika. Planira se aktivna uključenost roditelja koji svojim stručnim znanjima mogu doprinijeti realizaciji pojedinih radionica te kao pratitelja na poslijepodnevnim aktivnostima.


Rok izvršenja:
lipanj 2023.

Uloga Vijeća: organizira i provodi aktivnost

Mjesto provedbe: Zagreb

Broj sudionika/korisnika:
50

Planirana sredstva za 5.3.

Poz. 8.

Kto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

100,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

800,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

600,00

                   5.4. Međunarodni dan djeteta

Opis aktivnosti:

U svijetu se 1. lipnja svake godine obilježava Međunarodni dan djeteta, ali i svjetski dan roditelja. Dan na koji se želi osvijestiti uloga djece i njihova vrijednost za budućnost društva, a ujedno je i važan podsjetnik na vrijednost i važnost obitelji kao zajednice koja promiče zajedništvo, slogu i zdravlje kao najveće vrijednosti.

U subotu 3. lipnja 2023. planirano je obilježavanje ovog dana na Bundeku za učenike češkog jezika i kulture, njihove sestre i braću te roditelje. Cilj ovog druženja je na prigodan, djeci blizak način organizirati druženje u prirodi uz aktivnosti usmjerene socijalnoj integraciji i međugeneracijskoj solidarnosti. Predviđene aktivnosti uključuju zabavne i edukativne igre, druženje uz zajedničku pripremu hrane na roštilju te boravak u prirodi bez mobitela i drugih ekrana.


Rok izvršenja:
lipanj 2023.

Uloga Vijeća: sudjeluje u organiziranju i provođenju aktivnosti

Mjesto provedbe: Zagreb

Broj sudionika/korisnika:
50

Planirana sredstva za 5.4.

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

300,00

 

UKUPNO: 5. Očuvanje jezika, pisma i kulture, sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima

Poz.  8.

Kto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

200,00

Poz. 17.

Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge

800,00

Poz. 20.

Kto 3241 Naknada troškova osobama izvan r. odnosa

2.700,00

Poz. 23.

Kto 3293 Reprezentacija

900,00

UKUPNO 5.

4.600,00

 

 

SVEUKUPNO ZA PROGRAM RADA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE

GRADA ZAGREBA ZA 2023. GODINU

R. br.

             Naziv programske cjeline

     Planirani troškovi kn

1.

INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST

2.600,00

2.

KULTURA I SPORT

750,00

3.

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I OBLJETNICA

1.650,00

4.

SURADNJA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

1.100,00

5.

OČUVANJE JEZIKA, PISMA I KULTURE, SUDJELOVANJE U JAVNOM ŽIVOTU I UPRAVLJANJU LOKALNIM POSLOVIMA

4.600,00

SVEUKUPNO

10.700,00

 

Pokazatelj rezultata

Definicija pokazatelja

Jedinica mjere

Polazna vrijednost (2022.)

Izvor podataka

Ciljana vrijednost (2023.)

Ciljana vrijednost (2024.)

Ciljana vrijednost (2025.)

Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u programu rada

Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u programu rada daje uvid postotak realizacije u odnosu na planirano

Postotak

0

Ured

90%

90%

90%

Broj provedenih aktivnosti u organizaciji vijeća, predstavnika i Koordinacije  nacionalnih manjina

Broj i kvaliteta  programa pridonosi unaprjeđenju, očuvanju i zaštititi položaja  nacionalnih manjina

Broj

0

Ured

11

11

11

 

Zagreb,27.12. 2022.

Predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba 

Juraj Bahnik, mag. pol.

Ur.br: V – GUK MMS CD 59/22

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU

ARHIVA PLANOVA