VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 985 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
NAŠI PLANOVI

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 8. i 13. Statuta Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 02/07), Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba je na 20. sjednici održanoj od
21. prosinca 2017. godine usvojilo:

 

PROGRAMSKI PLAN RADA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA ZA 2018 . GODINU

 

UVOD

Programskim planom rada za 2018. godinu Vijeće češke nacionalne manjine grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Vijeće) utvrđuje aktivnosti kojima će samostalno, i u suradnji s partnerima, doprinositi ostvarivanju planiranih ciljeva usmjerenih na očuvanje identiteta češke nacionalne manjine i osiguranje njenog položaja brigom za ostvarivanje manjinskih prava predviđenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim zakonima i propisima.

Program rada uključuje aktivnosti i projekte čiji je cilj očuvanje jezika, pisma i običaja, očuvanje i razvijanje kulture i tradicije i drugih obilježja identiteta češke nacionalne manjine kao i ostvarivanje političkih, ekonomskih, socijalnih i drugih prava pripadnika češke nacionalne manjine u gradu Zagrebu. Također podrazumijeva suradnju s tijelima i institucijama Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Republike Češke, Saveza Čeha u RH, zastupnika za češku i slovačku manjinu u Hrvatskom saboru, Koordinacijama, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, Češkom besedom Zagreb (ČBZ) i drugim udrugama.

Ostvarivanjem programa i projekata u kulturi, prosvjeti, izdavaštvu i drugim djelatnostima nastoji se uzvratiti prijateljstvo, povjerenje i potpora koju pružaju građani ovoga grada i dati doprinos multikulturalnosti Zagreba, po kojoj je on već poznat u ovom dijelu Europe.

 

1. INFORMATIVNA I IZDAVAČKA DJELATNOST

1.1. WEB stranica: www.cesi-zagreb.hr

Na web stranici Vijeća biti će objavljivane informacije od značaja za pripadnike češke nacionalne manjine Grada Zagreba kao i širu javnost, obavijesti i izvješća o događajima, manifestacijama i djelovanju Vijeća. Također će se objavljivati godišnji plan rada Vijeća i izvješće o njegovom izvršavanju. Posebna pozornost će se posvetiti uvrštavanju aktualnih informacija o provedenim i budućim aktivnostima iz djelatnosti Vijeća. Sadržaji će biti objavljivani na češkom i hrvatskom jeziku.

Ukupan trošak za web stranice sadrži izdatke za preuređenje, zakup prostora te kontinuirano osvježavanje informacija.


Planirana sredstva 9.000,00
Poz. 18. Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.500,00
Poz. 15. Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja 500,00
ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele godine

1.2. Mjesečno informiranje

Informativni prilozi o radu Vijeća te drugi tekstovi od interesa za pripadnike češke nacionalne manjine, radi informiranja članova Vijeća i ostalih pripadnika češke nacionalne manjine koji ne koriste internet, objavljivati će se i u tiskanom obliku u mjesečnom glasilu „Spolkové zprávy“, koji izdaje Češka beseda Zagreb. Korištenjem njihovog kanala distribucije omogućava se informiranje primatelja dostavom tiskanog medija na kućnu adresu. U cilju održanja dugogodišnje tradicije izlaženja i poboljšanja kvalitete glasila, Vijeće planira izdvojiti dio sredstava za sufinanciranje tiskanja i distribuciju čitateljima.

Detaljnije upoznavanje čitatelja s važnim pitanjima, ostvarenjima ili problemima iz života i rada češke manjine, provodit će se, prema ukazanoj potrebi i periodičnim izdavanjem tematskog biltena pod nazivom "Informator". Planira se izdavanje jubilarnog broja Informatora u povodu 15. godišnjice djelovanja Vijeća, koju ćemo obilježiti 2018. godine. Distribuirati će se pripadnicima češke nacionalne manjine i široj javnosti na području Zagreba, Zagrebačke županije i ciljanoj čitateljskoj publici u Hrvatskoj i Češkoj.

Planirana sredstva 22.100,00
Poz. 13. Kto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.600,00
Poz. 20. Kto 3239 Ostale usluge 18.500,00
ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele godine

1.3. Literarni radovi zagrebačkih Čeha

Literarno stvaralaštvo jedan je od najvažnijih oblika očuvanja i popularizacije svakog jezika, a osobito manjinskih jezika u domicilnim sredinama. Članovi Vijeća i Češke besede Zagreb i niz pripadnika češke nacionalne manjine u Zagrebu upravo na takav način izražavaju svoje misli, osjećaje i odnos prema životnim vrijednostima. Svoje literarne radove prezentiraju na kulturnim priredbama, literarnim večerima, objavljuju u tjedniku na češkom jeziku „Jednota“, informativnom glasilu Češke besede Zagreb „Spolkové zprávy“ i periodičnim izdanjima Vijeća. Izdanjem zbirke literarnih radova zagrebačkih Čeha omogućiti će se zainteresiranoj čitateljskoj publici da na jednom mjestu sagleda ljepotu i vrijednost tog stvaralaštva, a literatima koji pišu na češkom jeziku bila bi to nagrada za njihov rad. Podupirući i taj oblik njegovanja i očuvanja češkog jezika u zagrebačkoj sredini, Vijeće planira sufinancirati izdavanje zbirke literarnih radova zagrebačkih Čeha.

Planirana sredstva 3.000,00
Poz. 20. Kto 3239 Ostale usluge 3.000,00
ROK IZVRŠENJA: Listopad 2018.

 

1.4. Mala knjiga češke gastronomske kulture

Kuhinja je važan dio kulturnog naslijeđa svakog naroda pa tako i Čeha. Usporedo s literaturom, folklorom, filmom i drugim vidovima djelatnosti u kojima su Česi ostavili trag i načinom života uopće, nesumnjivo možemo uključiti i tradicionalnu češku kuhinju. Gastronomska baština zagrebačkih Čeha nimalo ne zaostaje za europskim specijalitetima, ali ima i svoje osobite specifičnosti. One se potvrđuju u prigodi pojedinih blagdana, kao i obiteljskih i drugih svečanosti. Dio tih specifičnosti nastao je i sljubljivanjem gastronomske tradicije češke i hrvatske kuhinje. Mala knjiga češke gastronomske kulture, čije izdavanje Vijeće planira financijski poduprijeti, namijenjena je zainteresiranoj čitateljskoj i kuharskoj publici, a trebala bi poslužiti i kao priručnik za polaznike gastronomskih radionica koje se planiraju organizirati u okviru kulturno prosvjetne djelatnosti Češke besede Zagreb.

Planirana sredstva 5.000,00
Poz. 20. Kto 3239 Ostale usluge 5.000,00
ROK IZVRŠENJA: Svibanj 2018.

2. 2. ODGOJ I OBRAZOVANJE

2.1 Češka dopunska škola – osnovna i srednja po modelu C

Školske godine 2017./2018. nastavu češkog jezika i kulture u Zagrebu pohađa osamdesetak učenika osnovne i srednje škole. Škola ima u programu učenje i očuvanje češkog jezika i pisma, kulture te poznavanje zemljopisa i povijesti Češke kao zemlje naših predaka po modelu C. Osnovna škola, u okviru OŠ S.S. Kranjčević, ima četiri nastavne grupe, a srednja, u okviru X. gimnazije I. Supek, organizirana je u dvije nastavne grupe. Nastava se održava jedanput tjedno. Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba, uz Češku besedu Zagreb, uključeno je u organiziranje i potporu nastavi češkog jezika i kulture.

Važan dio programa su i edukativna putovanja (terenska nastava) u Republiku Češku. Edukativno putovanje u Češku ima za cilj razvijati zanimanje za češki jezik i kulturu, posjet kulturnih, povijesnih i prirodnih znamenitosti, produbiti i utvrditi znanja stečena u redovnoj nastavi, upoznati običaje i tradiciju i razvijati jezičnu kompetenciju u okruženju izvornih govornika.

Vijeće će, u okviru svojih mogućnosti, sufinancirati autobusni prijevoz učenika i djece i radnu bilježnicu za edukativno putovanje u Republiku Češku i u školskoj godini 2017./2018.


Planirana sredstva 17.500,00
Poz. 21. Kto 3241 Naknada troškova sl. puta za osobe izvan r.o. 15.000,00
Poz. 20. Kto 3239 Ostale usluge 1.500,00
Poz. 12. Kto 3225 Sitni inventar i auto gume 1.000,00
Rok izvršenja : Školske godine 2017./2018. i 2018./2019.

2.2 Češki dječji vrtić-igraonica

Igraonicu - vrtić za djecu predškolskog uzrasta, pod nazivom „Cvrček“, već godinama organizira Češka beseda Zagreb u svojim prostorijama. Vijeće ovaj projekt ocjenjuje kao važnu odgojno obrazovnu djelatnost. Djeci se omogućava da kroz igru, pjesmu, ples i primjerene kazališne forme uče češki jezik i usvajaju češku kulturu i običaje. Time se odgaja pomladak i osigurava budućnost češke manjinske zajednice u Zagrebu. Za suvremeniji rad sa djecom nedostaju bolji prostorni uvjeti, edukativne igračke, literatura i druga audio-vizualna pomagala. Vijeće ČNM GZ će tijekom 2018. godine, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti ovaj važan projekt češke manjine u Zagrebu.

Planirana sredstva 1.000,00
Poz. 12. Kto 3225 Sitni inventar i auto gume 1.000,00
Rok izvršenja : tijekom cijele godine

 

3. KULTURNA DJELATNOST

3.1.Suradnja s Češkom besedom Zagreb ( ČBZ )

Očuvanje i razvoj kulturno prosvjetne djelatnosti Čeha u Zagrebu jedan je od najvažnijih ciljeva djelovanja Vijeća. Češka beseda Zagreb, kao udruga građana s tradicijom dužom od 140 godina, razvila je bogatu kulturno prosvjetnu djelatnost s ciljem očuvanja tradicije, jezika i običaja zagrebačkih Čeha. U okviru ČBZ djeluju brojne sekcije, kao na primjer: folklorna sekcija "Jetelíček" , pjevački zbor " Bohemia", vokalno–instrumentalna grupa „Lípa“, kazališna skupina „J. V. Frič“, folklorna sekcija najmlađih "Záhřebské sluníčko" i druge.

Navedene sekcije predstavljaju Vijeće i češku manjinu na kulturnim manifestacijama nacionalnih manjina grada Zagreba kao što su Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba, Dan Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba, Dan Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba i druge. Uz to često su pozivane da predstavljaju češku nacionalnu manjinu Grada Zagreba i na drugim kulturnim priredbama, kako u zemlji, tako i inozemstvu.

Kulturna produkcija ovih sekcija, uz entuzijazam i volonterski rad članova, iziskuje i određena materijalno financijska sredstva koja Češka beseda, kao neprofitna udruga, ne može uvijek osigurati u potrebnim iznosima. Radi toga će Vijeće u Programski plan rada uvrstiti i sufinanciranje uvježbavanja, opremanja i nastupa sekcija ČBZ na najznačajnijim manifestacijama tijekom 2018. godine u Zagrebu, Hrvatskoj i u inozemstvu.

Planirana sredstva 36.000,00
Poz. 20. Kto 3239 Ostale usluge 3.000,00
Poz. 18. Kto 3237 Intelektualne usluge 33.000,00
Rok izvršenja : tijekom cijele godine

3.2 Edukativno putovanje članova Vijeća i Češke besede Zagreb u Češku

Planira se organiziranje edukativnog puta u Češku Republiku članova Vijeća i Češke besede Zagreb s ciljem boljeg upoznavanja s načinom života, običajima i tradicijom, posjete kulturnih, povijesnih i prirodnih znamenitosti . Tijekom edukativnog puta posjetiti će se Međunarodni festival češkog iseljeništva u Pragu, koji je nastao na inicijativu samih iseljenika prilikom održavanja Tjedna iseljenih Čeha 2006. godine. Od 2007. godine, kada je održan prvi, festival se održava svake godine. U svijetu, prema procjenama, živi oko dva milijuna ljudi koji izjašnjavaju svoje češko porijeklo, što znači da, otprilike svaki šesti Čeh živi izvan današnje Republike Češke. Folklorne, pjevačke i druge skupine iseljenih Čeha iz cijelog svijeta, kroz prezentaciju kulturne baštine, ali i suvremenih kulturnih dostignuća, ukazuje na povijesnu i kulturnu povezanost sa domovinom svojih predaka, ali i prezentiraju zemlje koje su danas njihove domovine. Festival se održava pod visokim pokroviteljstvom Parlamenta i Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke. Folklorna i pjevačka skupina Češke besede Zagreb svojim će nastupom na ovom festivalu predstavljati češku nacionalnu manjinu svoju domovinu Hrvatsku i njen glavni grad Zagreb.

Domaćini festivala financiraju smještaj sudionika, a Vijeće planira financirati prijevoz i prehranu članovima Vijeća i Češke besede Zagreb koji će predstavljati češku manjinu iz Hrvatske na ovom festivalu.

Planirana sredstva 25.500,00
Poz. 22. Kto 3291 Naknade za rad predstavničkih tijela 15.000,00
Poz. 24. Kto 3293 Reprezentacija 10.500,00
Rok izvršenja : od travnja do studenog

4. OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I OBLJETNICA

4.1. Dan Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba (14.10.)
Dan neovisnosti Republike Hrvatske (8.10.)
Dan češke državnosti (28.9. – sv. Václav)
Dan nastanka samostalne čehoslovačke države (28.10.)

Dan Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba, 14. listopada, ujedno i datum osnivanja Češke besede Zagreb, obilježava dan kada je počelo organizirano djelovanje Čeha u Republici Hrvatskoj. U mjesecu u kojem se obilježava ovaj Dan i mjesecu koji mu prethodi, obilježava se i niz značajnih datuma iz hrvatske i češke povijesti. Dan češke državnosti, 28. rujna, dan kada je bio ubijen jedan od najomiljenijih čeških svetaca sv. Václav, zaštitnik češkog naroda i države. Taj datum je 2000. proglašen državnim praznikom.

Dan neovisnosti Republike Hrvatske , 8. listopada, obilježava povijesni dan kada je Sabor Republike Hrvatske, 1991. godine, jednoglasno donio odluku o raskidu državnopravnih veza sa bivšom državom SFRJ. Dan nastanka samostalne čehoslovačke države, slavi se u spomen na dan proglašenja samostalne čehoslovačke države, 28. listopada 1918. godine, a godine 2018. obilježava se 100 godina od tog događaja. Hrvatski i češki narod puno toga vezuje u stvarnosti ali i na razini simbolike. Obilježavanjem datuma značajnih i za Republiku Hrvatsku i za Republiku Češku i za češku manjinu u Hrvatskoj, Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba želi ukazati da češka nacionalna zajednica u Zagrebu čuva tradiciju domovine svojih predaka, ali i da je potpuno integrirana u hrvatsko društvo u čijoj izgradnji ravnopravno sudjeluje.

Na proslavu i akademiju s bogatim kulturno-umjetničkim programom, u listopadu 2018., kojom će se obilježiti 15. godišnjica djelovanja Vijeća i ovi značajni datumi, biti će, uz goste iz Zagreba, pozvani i gosti iz zemlje i inozemstva. Najzaslužnijim pojedincima, institucijama, udrugama i drugim zaslužnim subjektima dodijeliti će se priznanja i nagrade za doprinos radu Vijeća i češke manjinske zajednice u Zagrebu.

Planirana sredstva 13.000,00
Poz.  13. Kto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 500,00
Poz. 15. kto Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.000,00
Poz. 17. Kto 3235 Zakupnine i najamnine 1.500,00
Poz. 24. Kto 3293 Reprezentacija 8.000,00
ROK IZVRŠENJA: listopad 2018.

4.2. Dani češke i hrvatske kulture u Zagrebu

Ciklus Dana češke i hrvatske kulture u Zagrebu, započet u svibnju 2016., planira se nastaviti od 7. do 12. svibnja 2018. godine i posvetiti tematici koja se odnosi na mlade pripadnike manjine i izazove koji stoje pred njima u nastojanju očuvanja manjinskog identiteta i integraciji u hrvatsko društvo. Navedena tematika biti će, u suradnji s Češkom besedom Zagreb i odgovarajućim ustanovama, institucijama, udrugama i drugim subjektima, obrađena kroz tematska predavanja, izložbe, znanstvene, kulturne i slične skupove i priredbe.

Planirana sredstva 12.500,00
Poz. 13. Kto 3231  Usluge telefona, pošte i prijevoza 500,00
Poz. 15. Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,00
Poz. 17. Kto 3235 Zakupnina i najamnina 3.000,00
Poz. 24. Kto 3293 Reprezentacija 8.000,00
ROK IZVRŠENJA: svibanj 2018.

4.3 Okrugli stol


Tema: „Mladi i očuvanje manjinskog identiteta u uvjetima velegrada „

Svaka životna sredina na svoj način može djelovati na očuvanje identiteta. Velegradovi u tome, osim onih općenitih, svakodnevnih, imaju i određene specifične oblike utjecaja. Grad Zagreb se doista dobro brine o nacionalnim manjinama. Ipak, ne možemo izbjeći situacije koje su zapravo prisutne u svakom velegradu, a koje, u konačnici, djeluju na ubrzanje asimilacije, osobito mlađe populacije pripadnika nacionalnih manjina. S druge strane, nacionalne manjine koje žive u Zagrebu imaju potporu svih razina gradske uprave, Gradske skupštine i gradonačelnika Grada Zagreba u njihovoj integraciji u hrvatsko društvo s vlastitim identitetom. U tom smislu Zagreb kao velegrad ima pozitivan utjecaj, ne samo u hrvatskim, nego i europskim razmjerima. Kako sve to utječe na mlade pripadnike češke nacionalne manjine, kako u tim uvjetima iskoristiti prednosti i umanjiti negativne utjecaje – to će biti tema planiranog okruglog stola koji će pripremiti i voditi mladi članovi Vijeća, Češke besede Zagreb i njihovi prijatelji i suradnici.


Zaključci okruglog stola, koji će se održati u okviru Dana češke i hrvatske kulture u Zagrebu, biti će važne smjernice za buduće planiranje i programsko djelovanje Vijeća.

Planirana sredstva 3.000,00
Poz. 17. Kto 3235 Zakupnina i najamnine 1.000,00
Poz. 24. Kto 3293 Reprezentacija 2.000,00
ROK IZVRŠENJA: svibanj 2018.

 

5. SURADNJA NA KULTURNOM, POLITIČKOM I ZNASTVENOM PLANU

5.1 Suradnja s institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu


Programska aktivnost se planira u cilju nastavka započete suradnje s institucijama, udrugama i drugim odgovarajućim subjektima u zemlji i inozemstvu koji su nadležni za problematiku nacionalnih manjina. U tom kontekstu planira se suradnja s institucijama hrvatske i češke države, glavnih gradova Zagreba i Praga, uspostava suradnje s češkim i hrvatskim manjinskim institucijama i udrugama u drugim zemljama (Češka, Austrija, Slovačka i dr.) i sudjelovanja predstavnika Vijeća i Češke besede Zagreb u određenim projektima skupovima koje organiziraju specijalizirane institucije u Republici Češkoj, a odnose se na suradnju s češkim iseljeništvom. U predstojećem programskom razdoblju to se osobito odnosi na Česká centra (Češki centri), agenciju Ministarstva vanjskih poslova ČR koja, djeluje u nizu glavnih gradova u svijetu, kako bi se ostvarilo otvaranje njihovog ureda/ispostavu u Zagrebu.

Planirana sredstva 12.000,00
Poz. 5. Kto3211 Službena putovanja 9.000,00
Poz. 24. Kto 3293 Reprezentacija 3.000,00
ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele godine

5.2 Suradnja s veleposlanstvom Češke republike u RH


Vijeće ocjenjuje i nadalje potrebnim njegovanje i održavanje dobrih radnih odnosa sa svim službama i vodstvom Veleposlanstva Češke republike u RH. Brojna su pitanja i akcije od zajedničkog interesa, koje treba zajednički razmotriti i dogovoriti način i dinamiku njihovog rješavanja.

Planirana sredstva 1.000,00
Poz. 24. Kto 3293 Reprezentacija 1.000,00
ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele godine

5.3. Suradnja sa znanstvenim institucijama


Vijeće planira podupirati odgovarajuće oblike suradnje s Filozofskim fakultetom u Zagrebu i u suradnji s katedrom bohemistike osuvremenjivati metode očuvanja češkog jezika i pisma u zagrebačkoj urbanoj sredini. S Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu planira se suradnja na planu izučavanja socijalnog i kulturnog položaja pripadnika češke nacionalne manjine u Zagrebu, njihovog interesa za organizirano djelovanje na manjinskom planu kako bi se usporio proces njihove asimilacije. U cilju bolje prepoznatljivosti manjina, konkretnijeg uključivanja u društveni i politički život, rješavanja praktičnih pitanja kroz odgovarajuće projekte i fondove, planira se i suradnja sa drugim znanstvenim i sličnim institucijama u Hrvatskoj, Češkoj i Europskoj uniji.

Planirana sredstva 1.000,00
Poz. 24. Kto 3293 Reprezentacija 1.000,00
ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele godine

 

6. OSTVARIVANJE PRAVA I ZAŠTITA PRIPADNIKA ČEŠKE NM

6.1. Pravna pomoć

Organizirati će se pravna pomoć pripadnicima češke nacionalne manjine za rješavanje njihove problematike u sferi političkih, socijalno-ekonomskih, manjinskih i ljudskih prava. Vijeće će sudjelovati i u donošenju odluka na razini Grada Zagreba koja se tiču manjinske problematike i manjinskih prava, naročito prava pripadnika češke nacionalne manjine
Radi neposrednog kontakta s članovima češke zajednice u Zagrebu, Vijeće će odrediti i na svojoj web stranici, kao drugim oblicima priopćavanja, objaviti uredovno vrijeme u kojem pripadnici češke nacionalne manjine mogu posjetiti ured Vijeća u Ulici Pavla Šubića 20 (zgrada Češkog narodnog doma) te zatražiti pomoć u rješavanju problema iz područja prava nacionalnih manjina s kojima se susreću u svakodnevnom životu i u komunikaciji s nadležnim institucijama Grada Zagreba i RH.

Planirana sredstva 500,00
Poz. 18. Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge 500,00
ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele godine

7. ZAJEDNIČKI PROGRAMI KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

7.1. Koordinacija vijeća i predstavnika češke nacionalne manjine u RH
Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba
Koordinacije, vijeća i predstavnici drugih nacionalnih manjina

Sufinancirati će se prihvaćeni programi Koordinacija za 2018. godinu kojima se ostvaruju zajednički ciljevi i prava, te financira organiziranje kulturnih priredbi, manifestacija, sjednica i skupova Koordinacija. Koordinacija vijeća i predstavnika češke nacionalne manjine u RH učlanjena je u Federalnu uniju europskih nacionalnih manjina (FUEN). U FUEN su učlanjene 84 organizacije nacionalnih manjina iz 32 europske države. Vijeće češke nacionalne manjine, kao član navedene Koordinacije, a preko nje u FUEN-a, sufinancirat će i određene aktivnosti koje su vezane uz ovo članstvo. Planira se i edukativno putovanje članova Vijeća na područje Bjelovarsko – bilogorske županije, gdje živi najveći broj Čeha u Hrvatskoj, te zajednička sjednica sa županijskim Vijećem češke nacionalne manjine i Vijećem češke nacionalne manjine grada Daruvara, radi razmjene iskustava i dogovora oko buduće suradnje.


Planirana sredstva 10.000,00
Poz. 22. Kto 3291 Naknade za rad predstavničkih tijela 4.000,00
Poz. 24. Kto 3293 Reprezentacija 4.000,00
Poz. 26. Kto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00
ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele godineUKUPNO ZA PROGRAME KN: 172.100,00

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

ODLUKA O JAVNOJ NABAVI 2018. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Zagreb, 10.Siječnja 2018.
Ur. br: V1 – GZ 4/18


Predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba

Juraj Bahnik, mag.pol.