RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
 Návštěv: 22438 
 od 01.02.2007
Česky
Hrvatski
O RADĚÚřední název: Rada české menšiny města Záhřebu
Adresa sídla: Zagreb, Šubićeva 20
Předseda: Jiří Bahník, mag.pol.
Místopředseda: mr.sc. Jaromil Kubíček, dipl.ing.
Tajemnice: Alenka Štokićová, prof

Telefon: 4618 229
Fax: 4618 234
e-mail: cesko.vijece@gmail.com

ZÁKLADNÍ ÚDAJEO RADĚ V MANDATNÍM OBDOBÍ 2019 - 2023


Rada české národnostní menšiny města Záhřebu zastupuje 835 příslušníků české národnostní menšiny zařazených do seznamu voličů města Záhřebu.
Rada má 25 členů zvolených na volbách, které se konaly 5. května 2019
Konstituční schůze Rady se konala 7. července 2019

Členové Rady jsou:

1. Juraj Bahnik 14. Ivan Danjek
2. Agneza Fofonjka 15. Jan Kolaček
3. Jarmila Hanuška 16. Jaromil Kubiček
4. Miroslav Horina 17. Dražen Machaček
5. Marina Kolaček Novosel 18. Lidija Prohaska
6. Maja Burger 19. Miroslav Geler
7. Viktor Husak 20. Vlasta Poštolka
8. Oto Kolaček 21. Adolf Tomek
9. Alenka Štokić 22. Vjekoslav Bukač
10. Jarmila Kozak Marinković 23. Martina Marinković Plehati
11. Alen Novosad 24. Marija Bukovac
12. Tomislav Rorbach 25. Đurđica Rajić
13. Jaruška Biček  
Co je to vůbec Rada české menšiny?


Rada je instituce menšinové samosprávy, která je založená na základě Ústavního zákona o právech národnostních menšin (věstník Narodne novine č. 155/2002) za účelem zlepšo-vání, zachování a ochrany stavu příslušníků české národnostní menšiny na území města Záhřeb a kvůli podílení se na veřejném životě a řízení místními záležitostmi v jednotce re-gionální samosprávy.

Uspořádání a působení Rady je upraveno Satutem Rady české menšiny města Záhřeb(věstník Službeni glasnik Grada Zagreba 02/07). Činnost Rady je veřejná.

Dne 24. října r. 2003 byla Rada zapsána do Rejstříku neziskových právnických osob vedeném Ministerstvem spravedlnosti, správy a místní samosprávy.

Které úkony Rada podniká?


- orgánům jednotky regionální samosprávy navrhuje opatření pro zlepšení stavu české národnostní menšiny;

- příslušným orgánům navrhuje obecné akty, kterými se upravují otázky významné pro českou národnostní menšinu;

- navrhuje kandidáty na funkce v orgánech státní správy a orgánech jednotky samosprávy;

- žádá informace o každé otázce projednávané pracovními orgány zastupitelského tělesa jednotky místní samosprávy, která má vliv na stav české národnostní menšiny;

- dává hodnocení a návrhy na pořady rozhlasových a televizních stanic na místní a regionální úrovni, které jsou určeny pro národnostní menšiny nebo na pořady zabývající se menšinovými záležitostmi; - pořádá odborné porady;

- podniká další úkony v souladu s programem činnosti Rady.

Členství v koordinacích národnostních menšin


1. Koordinace národnostních menšin města Záhřebu

Dne 10. prosince roku 2003, v Den lidských práv, byla založena Koordinace národnostních menšin Města Záhřeb. Rada české menšiny Města Záhřeb se stala členskou radou Koordinace podepsáním Dohody o založení Koordinace. Činnosti Koordinace se účastní předsedové všech menšinových rad a představitelé národnostních menšin ve Městě Záhřeb. Hlavní důvody pro založení Koordinace jsou:

- usnadnění komunikace ve společných otázkách;
- slaďování informací pro všechny rady národnostních menšin Města Záhřeb;
- slaďování všeobecných podmínek pro působení všech rad národnostních menšin města Záhřebu

- vytvoření společných služeb pro podporu činnosti, jako je právník, odborně-politický poradce apod.2. Koordinace rad a představitelů české národnostní menšiny v Chorvatské republice

Rada české národnostní menšiny města Záhřebu je iniciátorem založení Koordinace rad a představitelů české národnostní menšiny v Chorvatské republice. Iniciativa na založení vyplývá z článku 33. Ústavního zákona o právech národnostních menšin. Rada podala tento návrh na svém zasedání dne 20. května 2004. Písemně o své iniciativě zpravila všechny rady a představitele české národnostní menšiny na úrovni županství (regionů) a Valnou hromadu Svazu Čechů v Chorvatské republice dne 10. června 2004 v Daruvaru. Dohoda o založení Koordinace byla podepsaná 13. ledna 2006. Usnesením Rady pro národnostní menšiny CHR bylo schváleno Usnesení Koordinace o vlajce, znaku a hymně české národnostní menšiny v Chorvatské repub-lice ( na základě č. 33. t. 5. Ústavního zákona o právech národnostních menšin - věstník Narodne novine č.155/2002).• Vlajka české národnostní menšiny v Chorvatské republice


• Znak české národnostní menšiny v Chorvatské republice
• Hymna české národnostní menšiny v Chorvatské republice


Kde domov můj
Fr. Škroup - J.K.TylKde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj!