RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
 Návštěv: 45963 
 od 01.02.2007
Česky
Hrvatski
  Sčítání lidu 2011

POTĚŠUJÍCÍ ZPRÁVA – ZVÝŠIL SE POČET ČECHŮ V ZÁHŘEBU

Jako blahopřání a krásný dárek k Vánocům a novému roku 2013 dostala se do České besedy Záhřeb a Rady české národnostní menšiny města Záhřebu zpráva, na kterou jsme ze Státního úřadu pro statistiku netrpělivě čekali od doby sčítání lidu v Republice Chorvatsko už z pomalu dávného dubna 2011.Je to zpráva opravdu potěšující, jelikož se počet Čechů v Záhřebu mírně zvýšil z 813, kolik jich žilo v Záhřebu v roce 2001 na 835 v roce 2011. Při okamžitém, prvním posudku zdá se, že je to možná malý - nepatrný nárůstový „krůček“ o 22 příslušníky české komunity v Záhřebu, nebo v procentech nárůst o pouhých 2,71%. Česká menšina si však na základě zjištěných výsledků ščítání zlepšila místo dle početnosti mezi ostatních 22 menšin, které existují v Záhřebu. Dle početnosti byla v roce 2001 na devátém a nyní po ščítání v roce 2011 je na osmém místě.

Dříve než se pustíme do dalšího rozboru prezentovaného výsledku, je nutno vzpomenout si na zarmucující úpadek počtu Čechů v Záhřebu, který se stal v desetiletém období od roku 1991 po rok 2001. V tom období počet záhřebských Čechů z 1175 jednoduše „roztál“ o 362 osoby a se zmenšil se na skromnější počet 813. Byl to takřka úpadek o 31%.

Jestli se však do úvahy vezmou silné asimilační nátlaky, které jsou neustále přítomné ve velkoměstě jaké je metropola Záhřeb, tak si každý objektivní posuzovatel bude klást otázku, co se to vlastně v následujícím desetiletém období stávalo v komunitě záhřebských Čechů, že ovlivnilo nejenom zabránit prudkému úpadku počtu Čechů, než umožnilo mírně optimistický proces jeho přírůstku.

Odpověď je snadná. Stali se záhřebští Češi - pilní, svědomití, obětaví, jednotní a vytrvalí Beseďáci, kterým přestěhování Besedy z prostoru na Dolci do vlastního Českého národního domu v Šubićově 20, Ústavní zákon o právech národnostních menšin v RCH z roku 2002, finanční pomoc Republiky Chorvatsko, České republiky a města Záhřebu daly podnět a nadchnutí, aby si v nadcházejících letech krajanský život obohatili, zkráslili a rovněž upevnili své češství. V Besedě se každodenně pracuje a něco děje. Beseda a Rada zdárně spolupracují v prospěch zapojení české menšiny do veřejného a společenského života Záhřebu s vlastní identitou. Kvalita jejich spolupráce je vysoce ohodnocena mezi ostatními menšinami Záhřebu.

Každým rokem se zvyšuje počet dětí, které řádně za doprovodu rodičů, babiček a dědečků sobotou navštěvují Českou doplňovací školu. Jásot žáků doplňovací školy vyplnil areál Domu mládím, láskou k učení jazyka svých předků a nás všechny, kteří máme rádi tu naší Besedu a jsme hrdí na náš český původ, naplňuje vírou, že česká řeč v Záhřebu nezanikne ještě po mnoha ščítáních lidu. Podrobnější rozbor výsledků ščítání lidu v roce 2011 a jejich význam pro budoucnost české národnostní menšiny v Republice Chorvatsko se jistě vbrzku uskuteční na úrovni Svazu Čechů v RCH, Koordinace rad a představitelů české národnostní menšiny v RCH a za účasti poslance pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu.

Do té doby všem čtenářům Spolkových zpráv Rada české menšiny města Záhřebu a Česká beseda Záhřeb připravily jako doložku kalendář na rok 2013 s českýmí jmény, aby si z něho mohli vybrat jména pro své novorozené děti a vnučata. I nadále se pilně zapojujte do aktivit a záměrů Besedy. Mějte se hezky a mluvte česky!

Kulatý stůl na téma Sčítání lidu Chorvatské republiky a blížící se volby pro rady a představitelé národnostních menšin a Chorvatský sněm roku 2011 a jejich význam pro budoucnost české národnostní menšiny ve městě Záhřebu 16. března 2011

Jaromil Kubíček

STATISTICKÉ ÚDAJE - POČET ČECHŮ V REPUBLICE CHORVATSKO, MĚSTU ZÁHŘEBU A ŽUPANSTVÍCH /MĚSTECH / OBCÝCH