VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 11005 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
2019.godina


Financijski plan Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2019. godinu
Izvješće o realizaciji Programskog plana rada i utrošku sredstava Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba
u razdoblju 01.01. - 30.06.2019.
Tablica 1
u razdoblju 01.01. - 30.06.2019.
Tablica 2
u razdoblju 01.01. - 30.06.2019.