VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 43685 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016.godina


Bilanca
na datum 31. prosinca 2016. godine
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2016.godine
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2016.godine
Izvještaj o obvezama
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Izvještaji tablice
Pravilnik o nabavi