VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 42066 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2021.godina


Odluka o izmjenama financijskog plana Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2021. godinu 10/2021
Odluka o izmjenama financijskog plana Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2021. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021.
Obrazac PR-RAS VP-151
za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021.
Obrazac RAS VP-154
za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021.
Bilanca VP-152
na dan – 31.Prosinca 2021.
Obveze VP-159
za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021.
Obveze VP-156
za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021.
Izvješće o realizaciji Programskog plana rada i utrošku sredstava Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba
u razdoblju 01.01. - 31.12.2021.
Izvješće o realizaciji Programskog plana rada i utrošku sredstava Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba
u razdoblju 01.01. - 30.06.2020.
Bilješke uz financijska izvješća
u razdoblju 01.01. - 30.06.2021.
Tablica 1
u razdoblju 01.01. - 30.06.2021.
Tablica 2
u razdoblju 01.01. - 30.06.2021.
Izvještaji proračunskih i izvanproračunskih korisnika
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2021.
Izvještaj o obvezama (VP-159)
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2021.
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2021.
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021.