VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 17115 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2021.godina


Izvješće o realizaciji Programskog plana rada i utrošku sredstava Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba
u razdoblju 01.01. - 30.06.2020.
Bilješke uz financijska izvješća
u razdoblju 01.01. - 30.06.2021.
Tablica 1
u razdoblju 01.01. - 30.06.2021.
Tablica 2
u razdoblju 01.01. - 30.06.2021.
Izvještaji proračunskih i izvanproračunskih korisnika
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2021.
Izvještaj o obvezama (VP-159)
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2021.
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2021.