VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 42059 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2020.godina


Bilješke uz financijska izvješća
u razdoblju 01.01. - 31.12.2020.
Tablica 1
u razdoblju 01.01. - 31.12.2020.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
za razdoblje od 01.01. – 31.12.2020.
Obrazac PR-RAS VP-151
za razdoblje od 01.01. – 31.12.2020.
Bilanca VP-152
na dan – 31.Prosinca 2020.
Obrazac RAS VP-154
za razdoblje od 01.01. – 31.12.2020.
Obveze VP-156
za razdoblje od 01.01. – 31.12.2020.
Obveze VP-159
za razdoblje od 01.01. – 31.12.2020.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2020.
Obrazac PR-RAS VP-151
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2020.
Izvještaj o obvezama VP-159
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2020.
Bilješke uz financijska izvješća
u razdoblju 01.01. - 30.06.2020.
Odluka o izmjenama financijskog plana Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2020. godinu
Izvješće o realizaciji Programskog plana rada i utrošku sredstava Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba
u razdoblju 01.01. - 30.06.2020.