VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 42062 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017.godina


Izvješće o realizaciji Programskog plana rada i utrošku sredstava Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba
u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2017
Bilješke uz financijska izvješća
od 01.01. – 31.12.2017.
Bilješke uz financijska izvješća
od 01.01. – 31.12.2017.
Tablica 1
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017.
Tablica 2
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017.
Odluka o izmjeni programskog plana za 2017.godinu
Odluka o izmjeni financijskog plana za 2017.godinu
Bilanca
na datum 31. prosinca 2017.
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2017.godine
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2017.godine
Izvještaj o obvezama
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2017.godine
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2017.godine
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
na datum 30.siječnja 2018.godine
Plan nabave VČNMGZ za 2017.godinu
Financijski plan VČNMGZ za 2017.godinu
Programski plan rada VČNMGZ za 2017.godinu
Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2017.godinu
na datum 22.Ožujak 2018.godine