VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 42073 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2014.godina


Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba na sjednici održanoj
30.siječnja 2015. usvojilo sljedeće izvještaje za 2014. godinu:


Bilanca
na datum 31. prosinca 2014. godine
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2014.godine
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2014.godine
Izvještaj o obvezama
za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine
Bilješke uz financijska izvješća
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
Izvješće o realizaciji programskog plana rada i utrošku sredstava VČNMGZ za 2014. godinu