RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
 Návštěv: 31351 
 od 01.02.2007
Česky
Hrvatski
  ARCHIVA 2021./2020./2019.
INFO - SČÍTÁNÍ LIDU 2021.


DNY ČESKÉ A CHORVATSKÉ KULTURY V ZÁHŘEBU POPRVÉ ONLINE


Během června se konaly 5. dny české a chorvatské kultury v Záhřebu. Poprvé se kvůli epidemii koronaviru, konaly online, tedy prostřednictvím Zoom. Mělo to výbornou odezvu a umožnilo, aby se spojili lidí z různých části Chorvatska, ale také i z ciziny, např. z Prahy.

V rámci dnů se konali různé zajímavé přednášky: Šenoa a Češi, ve spolupráci s Kuća Šenoa. Hlavní část přednášky měl Marijan Lipovac, který seznámil účastníky s životem velkého chorvatského spisovatele v souvislosti s Čechy. Další přednáška byla věnovaná divadle záhřebských Čechů. S bohatou historií divadelní činnosti v Záhřebu v rámci České besedy Záhřeb účastníky seznámila Jarmila Kozáková Marinkovićová za pomoci Martiny Marinkovićové Plechaté. Hned po založení záhřebského spolku v roce 1874 byla také zahájena divadelní činnost. Základy záhřebského ochotnického divadla položil Josef Václav Frič, který v roce 1874 založil v Záhřebu Českou besedu.

Jejími členy byli hlavně divadelníci a hudebníci čeští při tamějším Národním divadle zaměstnáni. Sám Frič ochotníky organizoval a v těsných místnostech spolku v Ilici 54 uvedl v roce 1874 svoji hru Svatopluk a Rostislav, a i další svoji hru Asjenův pád. Pro zajímavost, záhřebští ochotníci mezi dvěma světovými válkami sehráli 181 představení. V rámci dnů se také konala přednáška Radić a Češi k 150.výročí významného chorvatského politika v podání Marijana Lipovce. Přednáška se konala v hybridní formě, živě v Českém národním domě a v přímém přenosu na Youtube.

Další zajímavá přednáška se konala pouze online na téma jarní zvyky záhřebských Čechů, ale také jak se jarní zvyky dodržovali někdy v Čechách, a jak je tomu dnes. Tuto přednášku pro zájemce připravili Marina Koláčková Novoselová a PhDr. Jaroslav Otčenášek, PhD., etnolog, vedoucí Katedry jihoslovanských a balkanistických studií z Filozofické fakulty Univerzity Karlove z Prahy.

V rámci dnů se také uskutečnila akce záhřebské dny české a chorvatské kultury hostují v Rijece. Ve základní škole Podmurvice v Rijece, vedoucí knižního fondu České besedy Záhřeb Tea Govedićová ve spolupráci s učitelkou českého jazyka a kultury Mají Burgerové pro žáky 2. tříd a také pro žáky českého jazyka a kultury zorganizovala dílnu Čapková Pohádka pošťácká. Riječtí žáci se ukázali jako výborní znalci díla tohoto významného českého spisovatelé, které se v Chorvatsku čte jako povinná četba. Zoom přednášky moderovala Maja Burgerová, úvodní části se vždy zúčastnil a pozdravil přítomné předseda České besedy a Rady české menšiny města Záhřebu, Jiří Bahník.

Maja Burgerová
DELEGACE Z BRNA V ZÁHŘEBU
Po ukončení návštěvy ve Svazu Čechů, základní a mateřské škole a městské radnici v Daruvaru, delegace z Brna ve čtvrtek 8. dubna v odpoledních hodinách zavítala do Českého národního domu v Záhřebu. JUDr. Michala Chládka, Ludvíka Kadlece, Ing. Davida Trlla, zastupitele města Brna a Jiřího Pokorného z Technických sítí Brno, a.s. a Bc. Ondřeje Vitulu ze Základní školy Brno, Jasanova 2, příspěvková organizace, přivítali předseda České besedy Záhřeb a Rady české menšiny a Koordinace rad a představitelů Města Záhřebu Jiří Bahník, místopředsedkyně Besedy Marina Koláčková Novoselová a tajemnice Rady Alenka Štokićová.

Schůze s brněnskou delegací, v místnostech Českého kulturně-hospodářského centra Josef Václav Frič se zúčastnili také Slavomír Goga a Petr Kašička z Velvyslanectví ČR v Záhřebu, Vladimír Bílek, poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu a podnikatelé Robert Vindiš a Johann Pawelitsch. Záhřebští brněnskou delegaci seznámili s dějinami a současnou kulturní činností Besedy, osvětovou činností, výukou českého jazyka a kultury a postavením české menšiny v Záhřebu. Zastupitelé města Brna projevili veliký zájem o naší činnost a nabídli možnost spolupráce a podpory kulturní činnosti. Zvlášť zdůraznili, že uvažují o rozpracování modelu stipendování krajanských studentů z Chorvatska na brněnských vysokých školách a fakultách, jako konkretní pomoc udržování a prosperity naší krajanské komunity. Projevili také zájem o obnovení přátelských vztahů mezi městy Záhřebem a Brnem.
Poděkovali jsme za jejich skvělou návštěvu, nabídnutou spolupráci a slíbili jsme, že na patřičných úřadech města Záhřebu podpoříme obnovení spolupráce mezi dvěma městy.

Po ukončeném jednání si hosté z Brna s velikým zájmem prohlédli velký sál a nově upravené jeviště Českého národního domu.

Text Jiří Bahník, foto:Alenka ŠtokićČeský ministr zahraničí Petříček v záhřebském Českém doměZÁJEM DOMÁCÍCH O DOHODU A ČESKÉ CENTRUM V rámci své dvoudenní návštěvy Chorvatska, při které společně s chorvatským premiérem otevřel přistavěnou část daruvarské české základní a mateřské školy a měl řadu jednání s chorvatskými ministry, ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček s delegací navštívil 17. března Český národní dům v Záhřebu.

Přivítali ho předseda České besedy a Rady české menšiny města Záhřebu Jiří Bahník, předseda Chorvatsko-české společnosti Marijan Lipovac, dřívější předsedkyně Besedy Alenka Štokićová a představitel záhřebské pobočky Czech Trade Alen Novosad. Delegace si ve velkém sále prohlédla nově dokončené jeviště, výstavu o kulturním roce české menšiny v Chorvatsku a výtvarné práce žáků. V kulturním středisku J. V. Frič pokračovala oficiální část jednání, které se účastnili na chorvatské straně velvyslankyně v Praze Ljiljana Pancirovová a poslanec Vladimír Bílek, a v české delegaci dočasný chargé d’affaires Zastupitelského úřadu ČR v Záhřebu Slavomír Goga a Martin Košatka, Miroslav Poche, Ivan Brož, Jan Bondy a Zuzana Štíchová z Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Jiří Bahník stručně vylíčil dějiny záhřebské Besedy i české stopy v Záhřebu a Chorvatsku, jakož i současné zdejší uspořádání menšiny: „V Záhřebu žije 835 Čechů, kolem 300 je členy České besedy Záhřeb, která se stará především o zachování tradic. Mimo to je tu poradenské těleso v městském shromáždění – Rada české menšiny, která je pro menšinu svého druhu oknem do světa.“ Předseda připomněl, že menšiny mají podporu jak města Záhřebu, tak státu. Navíc jsou zde všechny české složky pod jednou střechou. Jeho excelence ministr Tomáš Petříček uvedl, že je rád, že se mohl setkat s krajany a projevil své uznání a díky za jejich snažení a za to, že udržují komunitu pohromadě. „Je to inspirace pro nás doma, protože v dnešní době globalizace tradice vlastně skomírají, udržují je jen praví nadšenci.“ Ministr Petříček řekl, že budou i nadále pomáhat a podporovat aktivitu i zdejších krajanů. Připomněl, že byly loni navýšeny prostředky na podporu krajanů v zahraničí. Vyjádřil potěšení z toho, že se podařilo uskutečnit přístavbu školy v Daruvaru, což bylo pro něj obrovskou inspirací.

J. Bahník mluvil o zdejším našem fenoménu, jak to nazval, při kterém se krajané scházejí, přivážejí děti do české školy a snaží se uchovat své dědictví. Přimlouval se o ještě vyšší stupínek zastoupení české kultury v Záhřebu – České centrum, o jehož otevření se zdejší krajané už delší dobu přimlouvají. „Trváme na tom, aby se česká a chorvatská kultura vzájemně prolínaly,“ uvedl, „a bylo by nejhezčí, aby to bylo na této adrese... Byl bych rád, aby se naše vazby z minulosti přesunuly do současnosti,“ uvedl J. Bahník. Velkým krokem k tomu by byla bilaterální smlouva mezi oběma státy o reciproční ochraně menšin. „Při svém působení vidím, jaký vítr do plachet to je pro menšiny, které takovou dohodu mají,“ řekl a popřál si, aby se to uskutečnilo do oslav
150. výročí Besedy v roce 2024. Ministr Tomáš Petříček odůvodňoval nepřítomnost Českého centra financemi, třebaže centra podle něj plní pozitivní roli při šíření dobrého jména vlasti.
Ohledně bilaterální dohody se v současnosti zkoumají návrhy, které vláda loni dostala, v následující době se bude jednat s partnery na chorvatské straně. Požádal však zdejší stranu o trpělivost.

Jiří Bahník i Vladimír Bílek se přimlouvali za kladné vyřešení obou otázek, neboť by nešlo o velké finanční náklady, když je prostor pro České centrum k dispozici. Poslanec zmínil nedávný případ s pokusem o prosazení stanov obce Dežanovec s vynechanými právy české menšiny.
Bilaterální smlouva by mohla pomoci, aby k takovým pokusům nedocházelo a aby se udržela úroveň práv české menšiny. Hlavními otázkami jsou tedy finance, které by se vlastně nenavyšovaly, a lidská a menšinová práva. „Česká republika doposud žádnou takovou smlouvu nemá, ale má spoustu výjimek ohledně jiných menšin. Naším cílem je dostat tuto otázku na úroveň prezidentské smlouvy,“ uvedl V. Bílek. Stručně ministrovi představil své desetileté působení a angažování na projektech. „Máme dobrý tým,“ konstatoval. Jiří Bahník a Marijan Lipovac předali panu ministrovi a členům delegace soubor knih vydaných Besedou a Radou o Českém národním domě a Češích v Záhřebu, jakož i nejnovější titul Česko na dlani.
Tomáš Petříček se srdečně rozloučil a pak už spěchal na letiště vrátit se do vlasti.

Text Ž. Podsedník

Foto A. Štokić i Ž. PodsednikDen Rady české menšiny Města Záhřeb 2019

V sobotu 5. října 2019 jsme v Českém národním domě v Záhřebu uspořádali kulturně-společenský program v příležitosti oslav Dne Rady české menšiny města Záhřeb a 145. výročí České besedy Záhřeb.

Milé hosty přivítali členové Rady české menšiny města Záhřeb a členové České besedy Záhřeb v čele s předsedou Jiřím Bahníkem.

V kulturním programu účinkovali členové divadelní skupiny Josef Václav Frič s divadelní hrou Buchty, autorky Milušky Křivohlavkové, pěvecký sbor Bohemia a Dechový orchestr ZET, který zahrál známé záhřebské a české melodie pod taktovkou maestra Hrvoje Pintariće.
Program moderovala místopředsedkyně Besedy, Marina Koláčková Novoselová.

Pro tuto slavnostní příležitost v sále byla přichystána výstava fotografií z bohaté činnosti záhřebské Besedy a Rady.

Svou přítomností oslavu zvelebili milí hosté, kteří přišli pogratulovat, a to primátor Města Záhřeb, pan Milan Bandić se spolupracovníky, Slavomír Goga, zástupce velvyslance ČR v Chorvatsku, Marie Válková, místopředsedkyně Svazu Čechů v RCH, Marijan Lipovac, předseda Chorvatsko-české společnosti, …


Ustavující schůze Rady české menšiny Města Záhřeb 2019

Ustavující schůze Rady české menšiny Města Záhřeb se konala 7. června 2019 na výzvu primátora Města Záhřeb v souladu s článkem 104. odstavec 1. Zákona o volbách rad a představitelů národnostních menšin (NN 25/19).

Na schůzi byly verifikovány mandáty zvolených členů Rady české národnostní menšiny Města Záhřeb a byli zvoleni předseda a místopředseda Rady.

Členy Rady české menšiny Města Záhřeb v 5. mandátu se stali:

Juraj Bahnik

Jaruška Biček

Vjekoslav Bukač

Marija Bukovac

Maja Burger

Ivan Danjek

Agneza Fofonjka

Miroslav Geler

Jarmila Hanuška

Miroslav Horina

Viktor Husak

Jan Kolaček

Oto Kolaček

Marina Kolaček Novosel

Jarmila Kozak Marinković

Jaromil Kubiček

Dražen Machaček

Martina Marinković Plehati

Alen Novosad

Vlasta Poštolka

Lidija Prohaska

Đurđica Rajić

Tomislav Rorbach

Alenka Štokić

Adolf Tomek