RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
 Návštěv: 1451 
 od 01.02.2007
Česky
Hrvatski
Nové záhřebské schody - Schody biskupa Ducha
V Záhřebu, 24. listopadu 2006

Biskupov govor Vaše urozenosti biskupe Mrzljak, vážené dámy a pánové, važeni přítomní, dovolte mi, abych Vás nejdříve srdečně pozdravil jménem RČNM MZ, jednoho z organizátorů této slavnosti a to v české řeči, na mateřském jazyce syna naší pravlasti, prvního záhřebského biskupa Ducha.

Příchodem biskupa Ducha do Záhřebu byly zahájeny tisícileté duchovní, kulturní a jiné vazby mezi chorvatským a českým národem. Intenzita těchto vazeb se měnila, ale trvala nepřetržitě, podobně jako je neustálá posloupnost těchto schodů. Z toho důvodu dnes v odhalování pamětní desky schodů, pojmenovaných po biskupu Duchovi, shledávám značnou symboliku.

"Záhřebští" Češi, příslušníci české národnostní menšiny, žijící v Záhřebu, hlavním městě suverénní Republiky Chorvatsko, se pyšní biskupem Duchem a dalšími Čechy, jež přišli do Záhřebu a usídlili se v něm. Svými znalostmi, schopnostmi a snažením přispěli nejen k rozvoji města - dnešního politického, hospodářského a kulturního centra RCH, ale velkoměsta s přívlastky, které ho zařazují ke vzorům v této části Evropy. Je možné říci, že biskup Duch a jeho krajané, jež se během uplynulých staletí zabydlovali v Záhřebu a zůstali v něm žít, položili pevné základy těchto schodů. Stejně jako je jistá chůze po nich, tak je zaručená i vyhlídka spolupráce Chorvatů a Čechů, občanů Záhřebu a Republiky Chorvatsko. Svědčí o tom dosavadní a budoucí spolupráce Chorvatsko - české společnosti Záhřeb s RČNM MZ a Českou besedou Záhřeb.

Otkrice

Nechť je šťastná a požehnaná chůze všech nahodilých hostů dobré vůle, kteří kráčejí po těchto schodech!

Tajemník RČNM MZ
Jaromil Kubíček