RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
 Návštěv: 1459 
 od 01.02.2007
Česky
Hrvatski

První oficiální návštěva záhřebských Čechů
2. - 6. října 2006

Matička Praha přivítala záhřebské krajany


Účastníci zájezdu do
Prahy na Karlově mostě

Zlatá Praha a české politické a kulturní instituce konečně na začátku října mohly poznat bohatou tradici záhřebských Čechů a jejich kulturně umělecký, osvětový a politický život. Na návštěvu matičky Prahy se od 2. - 6. 10. vydalo vedení a členi Rady české národnostní menšiny města Záhřebu a České besedy Záhřeb, jakož i představitelé města Záhřebu a Chorvatsko - české společnosti, celkem 59 osob. Šlo o první organizovaný zájezd záhřebských krajanů, kteří se mohou pochlubit svou přítomností v chorvatském hlavním městě ještě z doby jeho začátku, jakož i dobrou organizovaností. O tom svědčí fakta - Čech byl i první záhřebský biskup Duch v 11. století, zatímco záhřebská Česká beseda nepřetržitě působí od r. 1874 a je jedním z nejstarších kulturně osvětových spolků Čechů mimo mateřskou zem.


Jednání v Ministerstvu
kultury ČR

Během všech setkání v Praze, domácí byli příjemně překvapeni, v jaké míře se záhřebským Čechům podařilo i po více generací zachovat si svůj jazyk a tradici.

Velkou pomoc při organizaci zájezdu poskytl poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Karel Šplíchal, poradce v Ministerstvu kultury Miloslav Kučera, Jana Rychtová ze sdružení Artama, jakož i Franjo Vondráček, turistický průvodce z agence Speranza, který zájezd vedl. Cesta vedla přes Slovinsko a Rakousko a po vjezdu do Čech byla první zastávkou Telč, nádherné město pod záštitou Unesca. Do Prahy se přijelo večer. Druhý den byl věnován prohlídce pamětihodností a rozhovoru s novinářem českého rozhlasu.

Třetí den přišli ctitelé piva na své. Část skupiny navštívila Velké Popovice, zatímco „politická část“ vedla oficiální rozhovory v českých institucích. Delegaci činili Adolf Tomek, předseda Rady, Jarmila Kozáková Marinkovićová, místopředsedkyně Rady a jednatelka ČBZ, Zlatko Šoufek, předseda a Ivana Tichá místopředsedkyně ČBZ, Jaromil Kubíček, tajemník Rady, Željko Zaninović, rada záhřebského primátora pro lidská a menšinová práva, Zvonimir Kotarac, předseda Chorvatsko-české společnosti a Marijan Lipovac, její tajemník. V doprovodu byli Božena Lešová a Zvonimir Sviben z Velvyslanectví RCH v Praze.


V Ministerstvu
zahraničních věcí ČR

V Ministerstvu kultury delegaci přijal první náměstek ministra František Formánek, jakož i ředitel Národního informačního a poradenského centra pro kulturu František Zborník, který slíbil pomoc v uskutečnění spolupráce s jedním z českých kulturně uměleckých spolků. Kromě jednání, členové delegace měli příležitost obejít i významnou galérii obrazů a knihovnu v paláci Ministerstva. V Československém ústavu zahraničí delegaci přijal Jaromír Šlápota. Přestože tato instituce výborně spolupracuje se Svazem Čechů, jejíž součástí je i ČBZ, záhřebským Čechům je umožněna další přímá spolupráce, neboť podle slov J. Šlápoty, jde o malou, houževnatou skupinu ve velkoměstě, jež má své specifičnosti. Šlápota slíbil darovat tři počítače pro počítačovou dílnu a jednu tiskárnu.

Hlavním tématem rozhovorů v Ministerstvu zahraničních věcí byla možnost založení Českého centra v Záhřebu, jež by se usídlilo v prvním patře Českého národního domu. Ředitel OKKV Zdeněk Lyčka řekl, že otvírání takového centra zatím není prioritou, ale slíbil pomoci s jeho realizací.


Národní divadlo

Ve středu večer se všichni účastníci zájezdu ubrali do Národního divadla, kde s požitkem sledovali operu Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Ve čtvrtek ráno obešli Senát ČR s krátkým zastavením na plenárním zasedání, poté v Poslanecké sněmovně. Členové delegace navštívili Velvyslanectví a setkali se s velvyslancem Viktorem Brožem. V Staroměstské radnici se jim dostalo zvláštní pocty.

První náměstek primátora Prahy Jan Choděra srdečně přivítal delegaci v slavnostním oblečení a ve slavnostní dvoraně, kterou zdobí obrovské malby Jana Husa před koncilem kostnickým a volba Jiřího z Poděbrad za krále. Na rozdíl od miliónu turistů, kteří se shromažďují před Orlojem, měli záhřebští Češi příležitost vidět, jak pověstné hodiny vypadají ze zadní strany. Choděra krátce pohostil návštěvu v nedaleké pivnici, spolu s J. Šplíchalem, který se přiznal, že až dosud nevěděl, že zakladatelem České besedy Záhřeb je Josef Václav Frič, přestože o něm před více desetiletí psal práci.


Na Staroměstské radnici

Večer bylo na řadě představení kulturní činnosti Besedy, totiž pěveckého sboru Bohemia a folklorní skupiny Jetelíček, jež s písněmi a tanci vystoupily v Divadle U hasičů. Kromě J. Šplíchala a M. Kučery, v publiku byli přední český kroatista a překladatel Dušan Karpatský a známý režisér Lordan Zafranović. Bouřlivý potlesk byl tím nejlepším znakem, jak záhřebští Češi nadchli pražské publikum. „Připravili jste malý kulturní, ale i vlastenecký zážitek,“ pronesl Kučera a pochvalu neskrývali ani známí pianisti Radomír a Helena Melmukovi.

Po programu se pokračovalo v rozhovoru v salónu divadla, s českými a chorvatskými písněmi, chorvatským vínem a specialitkami, takže nebylo snadné rozloučit se s Prahou a vyjet domů. Vzpomínky z 1. oficiálního zájezdu Rady a Besedy do Prahy zůstanou dozajista v trvalé památce. Pamatovat si budou též pražští hostitelé, kterým byly předány hodnotné dárky - knihy o Záhřebu, České besedě a biskupovi Duchovi, jakož i skleněná ozdoba s erbem Záhřebu a nadpisy České besedy a Rady české menšiny.

Marijan Lipovac
Přeložila Zdenka TáborskáTelč
 

Ministerstvo kultury
ČR - knihovna

V ČÚZu u p. Šlápoty
 

ČÚZ
 

U pana ředitele
Z.Lyčky, v OKKV

V Národním divadle
 

V SENÁTU ČR
 

U velvyslance
RCH pana Brože

Dušan Karpatský v
Divadle U Hasičů

S prvním náměstkem
starosty Prahypanem
Choděrou