RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Návštěv: 1446 
 od 01.02.2007
Česky
Hrvatski
  ARCHIVA NOVINEK


RADA ČESKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU PO LETNÍM VOLNU

Jak to bylo v září? Byl to pro Radu opravdu rušný měsíc, ve kterém bylo zapotřebí dotáhnout ke konci několik důležitých akcí. Nejprve to byla cesta do matičky Prahy pak prezentace knihy "Český národní dům v Záhřebu" a oslava Dne Rady české národnostní menšiny města Záhřebu.

PRAHA 27.9. – 30. 9. 2012.

Na tento zájezd se vypravili členové Rady české národnostní menšiny Města Záhřebu, soubory České besedy Záhřeb a představitelé městské správy Trešnjevka sever. Zájezdu se také zúčastnili Marjan Lipovac, předseda Chorvatsko české společnosti a Fráňa Vondráček, předseda ČNM záhřebského županství. Všichni se velmi těšili na společná setkání s představiteli městské části Praha 4. A doopravdy, měli se na co těšit. Především děkujeme za skvělé ubytování, bylo o nás královský postaráno, za což největší zásluha patří předsedovi komise pro zahraniční vztahy MČ Praha 4, Karlovi Šplíchalovi i jeho synovi.


Můžete se podívat, kde jsme byli ubytováni: http://www.domyno.cz

Představitelé Prahy 4, již při návštěvě Chorvatska koncem června roku 2011, začali navazovat spolupráci s českou menšinou v Záhřebu, a zároveň, uvažovali o spolupráci s jednotkou záhřebské samosprávy, jako je Trešnjevka sever. Stejného roku podali návrh o spolupráci v oblastí kultury, hospodářství a v oblasti komunálních služeb . Návrh byl okamžitě přijat. Cesta k vyřešení podmínek pro podepisování, z důvodů jiné organizace jednotek místní samosprávy nebyla snadná, ale vyvrcholila slavnostním podepisováním Dohody o přátelských vztazích mezi městskou částí Praha 4 a záhřebskou čtvrtí Trešnjevka sever. O realizaci podepisování se zasloužili předsedové ČBZ a RČNM MZ.

Slavnostní podepisování Dohody ve staré nuselské radnici 28. září 2012Dohodu podepsali: předseda městské části Trešnjevka sever Željko Sladović a zástupce starosty Jiří Bodenlos s předsedou Komise pro zahraniční vztahy MČ Praha 4 Karlem Šplíchalem. K obapolní radosti se tímto podpisem otevřelo široké pole možností spolupráce a komunikace.

Kromě oficiální části programu se besedním souborům naskytla možnost vystoupit a představit se českým divákům u příležitostí Svatováclavského velebení v Centralním parku Praha 4 při programu "Seniorské hry".

Po vystoupení jsme podebatovali s domácím obecenstvém, které bylo úpřimně dojato naším vystoupením.

Příštího dne jsme se zúčastnili Svatováclavského velebení Na Jezerce, Praha 4.
Oba besední soubory nás důstojně reprezentovaly a sklidily zasloužený potlesk.Před oběma vystoupeními, nás hostitelé laskavě představili a naším předsedům umožnili, (předsedovi, Jaromilu Kubíčkovi z Rady a předsedovi Jiřímu Bahníku z Besedy) aby obecenstvu sdělili několik slov o naší české menšině v Záhřebu.

Ve stejnou dobu v Praze probíhal 6. Mezinárodní krajanský festival, kterého jsme se zúčastnili v odpoledních hodinách (mimo soutěž ), 29. 9. 2012 v Říčanech. I když nám počasí moc nepřálo, naše vystoupení se velmi vydařila.

Poslední den našeho zájezu byl už od rána rozezpívaný. Zúčastníli jsme se krajanského průvodu na Hračanech. Nejdřív to začalo písněmi v Toskánském paláci, pak před arcibiskupským palácem, a na konec nám požehnal kardinál Dominik Duk na cestu domu. U sochy T. G. Masaryka jsme zapěli společně s ostatními účastníky jeho oblibenou píseň "Ach synku, synku". Slavnostního ukončení festivalu v Toskánském paláci se zúčastnili ministr zahraničí, Karel Schwarzenberg a zmocněnec pro krajany Stasnislav Kázecky, kteří poděkovali krajanům z celého světa za účast a vlastenecké citění.