RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
 Návštěv: 1456 
 od 01.02.2007
Česky
Hrvatski
  ARCHIVA NOVINEK

Konstituovala se Rada české národnostní menšiny města Záhřebu pro mandátní období 2011-2015

Na pozvání primátora Milana Bandiće se 7. září 2011 v prostorech radnice města Záhřebu ( Gradsko poglavarstvo) sešlo 22 ze 25 členů Rady české národnostní menšiny města Záhřebu, zvolených na volbách, které se konaly v neděli 10. července 2011, aby se zúčastnili konstituční schůze Rady pro mandátní období 2011-2015.

Za přítomnosti zástupce velvyslance České republiky Josefa Zrzaveckého, schůzi zahájil pan primátor, blahopřál zvoleným členům a vybranými slovy resumoval a velice kladně ocenil bohatou aktivitu České besedy Záhřeb a Rady v kulturním, osvětovém a společenském žívotě města Záhřebu a také významný příspěvek české komunity Záhřebu celkovému rozvoji města Záhřebu od jeho založení až po dnešní dobu..

V pokračování schůze pod vedním zástupkyně primátora, paní Jeleny Vukičevićové Pavičićové, byl jednohlasně schválen návrh denního řádu této konstituční schůze a tím byly vytvořené podmímky, aby se dalšího vedení schůze

dle článku 67. Zákona o volbách členů představitelských těles jednotek lokální a regionální samosprávy, až po dobu zvolení nového předsedy Rady, ujal nejstarší člen pan Bohumil Bernášek. Na začátku svého vedení schůze, pan Bernášek se krátce zmínil o velice kladném působení Rady v dvou minulých mandátech od roku 2003 (spoluorganizace s ČBZ návštěv Prahy v roce 2006

a 2010, vydavatelská činnost a produkce filmu o záhřebských Češích) a zdůraznil fakt, že velice svorná a sladěná spolupráce Rady a ČBZ v minulém osmiletém období dokázala, že tyto dvě instituce společně obohatily menšinový život české komunity Záhřeb a přispěly k afirmaci jejího významu a postavení mezi obyvatelstvem města Záhřebu. Jeden z důkazů takové spolupráce je také zvýšení počtu zaregistrovaných příslušníků české národnostní menšiny v soupisu voličů v Záhřebu.

Pro letošní volby členů RČNM MZ byl zaregistrován 721 volič české národnostní menšiny, což oproti 652 voličům zaregistrovaným pro volby v roce 2007 je zvětšení o 69 voličů nebo 10,6 %..Toto je zajisté důsledek velice dobře organizované a časově sladěné předvolební kampaně, která začala 16. března 2011 organizací kulatého stolu na téma "Ščítání lidu Chorvatské republiky a blížící se volby pro rady a představitele národnostních menšin a Chorvatský sněm roku 2011 a jejich význam pro budoucnost česk národnostní menšiny ve městě Záhřebu" a ukončila vydáním bulletinu RČNMMZ "INFORMÁTOR – VOLBY 2011" a jeho distribucí v organizaci ČBZ na adresu každého zapsaného do soupisu voličů české národnosti menšiny v Záhřebu, těsně před termínem voleb.

V pokračování schůze na návrh mandátně-imunitní komise byly schválené mandáty 25 novězvoleným členům RČNM MZ a volební komise asistovala při tajném postupu volení předsedy a místopředsedy Rady. Za předsedu Rady byl znovu zvolen pan Adolf Tomek a za místopředsedu pan Jiří Bahník. Veřejným volením, na návrh předsedy Adolfa Tomka, byli zvolení do Předsednictva rady : Adolf Tomek, Jíří Bahník, Bohumil Bernášek, Jarmila Kozáková Marinkovićová a Jaromil Kubíček. Také byly zvolené čtyři komise rady: pro finance, program činnosti, spolupráci s ostatními spolky a radami a pro informování.