RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
 Návštěv: 1438 
 od 01.02.2007
Česky
Hrvatski
Oslava dnu Rady ČNM MZ
V Záhřebu, 25. října 2006

VÍTACÍ PROJEV PŘEDSEDY RADY Adolfa Tomka

Tomek

Vážení krajané, vážení hosté,

Dovolte mi, abych Vás uvítal v našem Českém domě jménem RČNM MZ v příležitosti oslavy dne naší Rady. Zváštˇ vítám:

  • delegaci Velvyslanectví České republiky v čele s velvyslaneckým radou dr Petrem Korbelem,
  • delegaci zastupitelstva města Záhřebu v čele s Elizabetou Knorrovou a Željkem Zaninovićem,
  • delegaci Koordinace rad národnostních menšin města Záhřebu v čele s předsedou Davidem D. Orlovićem,
  • delegaci Chorvatsko-českého spolku přátelství v čele s Marijanem Lipovcem,
  • zástupce starosty města Daruvaru Dalibora Rohlíka
  • představitele rad a představitele české národnostní menšiny v RCH
  • představitele médií : HRT – Prizma i Multikultura, NIU Jenota, Radio Daruvar atd.
  • členy naší Rady a všechny přítomné hosty.
Ljudi    Ljudi 2

Nyní bych Vás nechtěl obtěžovat s obsáhlou zprávou o celkové činnosti Rady v minulém období a potížemi, které jsme zvládli společně s koordinací menšinových rad města Záhřebu.

Dnes jsme schopní spolu s ČBZ nejen spolufinancovat vzdělávací programy, zájezdy školních dětí do ČR, ale i organizovat velmi náročné historické zájezdy do Prahy a ČR.

Grupa

Právě na iniciativu RČNM MZ byl taková návštěva zařazena do programu práce Rady a ČBZ na rok 2006., takže velká skupina záhřebských Čechů navštívila tohoto podzimu Prahu, zatímco zvláštní osmičlenná delegace představitelů Rady a ČBZ, Chorvatsko-české společnosti a města Záhřebu byla přijata na velmi vysoké úrovni na několika významných ministerstvech, ústavech, velvyslanectví RCh a magistrátu města Prahy. Byli jsme také na návštěvě v Sněmovně a v Senátě ČR po dobu jejich zasedání. Na konci návštěvy soubory ČBZ předvedly ve velkém divadle s málem 400 sedadel úspěšný kulturně-umělecký program, který byl i písemně vysoce oceněn.

Kromě uvedených aktivit Rada uskutečňuje programy vydavatelské činnosti (knížka "Biskup Duch" o prvnímu záhřebskému biskupovi,  který byl původem Čech, měla právě včera promoci), aktualizuje webové stránky, pomáhá české doplňovací škole ČBZ, která je právě zařazena do soustavy školství Ministerstva osvěty RCH. Nadále účinkujeme v činnostech koordinace NM města Záhřebu a koordinace české NM na úrovni RCh.

Grupa 2

Kulturně – umělecký program pro Vás dnes připravily dva soubory ČBZ- smíšený pěvecký sbor BOHEMIA, který oslavuje 5. výročí založení. Také vystoupí taneční soubor JETELÍČEK.

Vítáme Vás!