RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
 Návštěv: 1462 
 od 01.02.2007
Česky
Hrvatski
Oslava dnu Rady ČNM MZ
V Záhřebu, 24. října 2007Hodně hostů, krásný program

Jednota číslo 42 / 2007

V předvečer svátku České republiky oslavila Česká menšinová rada města Záhřeb svůj den. Za účasti mnoha významných hostů se slavnostní večer s kulturním programem konal v přeplněném sále záhřebského Českého národního domu ve středu 24. října.

V úvodním projevu připomněl Adolf Tomek, předseda záhřebské menšinové rady, že v městě Záhřeb žije dokonce 900 Čechů a že zde krajanský spolek pracuje už 133 let. Poděkoval městu Záhřeb a jeho starostovi za velkou finanční pomoc, kterou české menšinové radě poskytuje. Nový velvyslanec České republiky v Záhřebu Karel Kühnl, který poprvé zavítal mezi záhřebské krajany, poděkoval chorvatským Čechům za zachování jazyka a obyčejů po tolik generací a přenesl pozdravy české vlády a prezidenta Klause. Zvlášť vytknul, jak si Česká republika váží toho, že zdejší krajané dokáží zároveň být dobrými občany Chorvatska i dobrými Čechy.

Starosta města Záhřeb Milan Bandić řekl, že dobrý starosta je jenom ten, kdo je starostou všech občanů. Pochlubil se, že umí jedno české slovo, a tím je - „ano“. Dobrý vztah města Záhřebu a jeho starosty k menšinám pochválili i další hosté, mezi ostatními dosavadní poslankyně za českou a slovenskou menšinu Zdenka Čuchnilová. Jménem Svazu Čechů v Chorvatsku blahopřál záhřebské menšinové radě k jejímu dni místopředseda Jaroslav Vojta. Na slavnostním večírku byli přítomní i mnozí další hosté, mezi ostatními zástupce starosty Daruvaru Dalibor Rohlík, delegace Koordinace rad národnostních menšin města Záhřebu a Chorvatsko-českého spolku přátelství.

V kulturním programu se v nejlepším světle představily složky záhřebské Besedy. Nejdříve zazpíval besední sbor Bohemia, který letos oslavuje páté výročí působení. Zvlášť dojemný byl jeho přednes písně Čechy krásné, Čechy mé. Na jevišti se pak ocitli nejmladší, děti z české doplňovací školy, které zatančily několik tanců. Vystřídal je zkušený Jetelíček, podpořený besední hudbou. Jejich temperamentní tance doprovázené zpěvem sklidily velký potlesk všech přítomných.

Než se v sále připravily stoly pro pohoštění, strávili hosté příjemné neformální chvíle s představiteli záhřebské menšinové rady a Besedy v besední knihovně. Po bohatém občerstvení, které tentokrát připravili profesionálové, trvala dobrá nálada dlouho do noci. Slavnostní atmosféra, podtrže-ná rozsvícenými svícny, vyústila v spontánní zábavu, při které z jeviště zněly zpěv i hudba.

M. Bakunićová/M. Pejić

 

Spolkové Zprávy listopad 2007, Česká beseda Záhřeb

 24. října se v záhřebském Českém národním domu na honosné oslavě Dne rady české národnostní menšiny města Záhřebu sešel reprezentativní počet vysokých osobností z diplomatického, parlamentního, městského a menšinového života našeho hlavního města. Předseda české menšinové rady města Záhřebu mgr. Adolf Tomek, dipl.ek., poprvé v tomto prostředí přivítal JUDr.Karla Kühnla, velvyslance České republiky v Chorvatsku s chotí, mgr. Zdenku Čuchnilovou, poslankyni pro českou a slovenskou menšinu v RCH, Milana Bandiće, primátora města Záhřebu, Jaroslava Vojtu, místopředsedu Svazu Čechů v RCH, Darka Šonce, předsedu Koordinace národnostních menšin města Záhřebu a další hosty. Oslavu zarámoval program domácího sboru Bohemia, a dvou folklórních souborů, Záhřebského sluníčka a Jetelíčku. Program oslavy líbivě uváděla, i zúčastnila se ho profesorka Ivana Tichá s cílem upozornit veřejnost na tisíciletou přítomnost Čechů v Záhřebu a jejich tvůrčí přínos městu. Pro výbornou organizaci oslavy děkujeme mgr. Jaromilu Kubičkovi, tajemníku Rady.