RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Návštěv: 1461 
 od 01.02.2007
Česky
Hrvatski
  ARCHIVA NOVINEK

Záhřebští krajané si připomněli Světový den knihy a autorských právVe středu 23. dubna u příležitosti světového dne knihy a autorských práv -Noc knihy -vystoupil náš pěvecký sbor Bohemie v záhřebské knihovně Staglišćes komponovaným hudebně - literárním programem. Program zahájila vedoucí knihovny, paní Vesna Škrlin .Věrné čtenáře a návštěvníky knihovny na začátku pozdravila vedoucí sboru Alenka Štokićová, která zároveň program moderovala.
Pan Jiří Bahník, předseda České Besedy Záhřeb, seznámil obecenstvo s historií a dlouholetým působením spolku.
Zaznělo zde několik písní z našeho kmenového repertoáru jak českých, tak i chorvatských, velmi zdařile proložených recitací básní z pera chorvatských básníků. Nechyběly ani ukázky české tvorby spisovatelů Jaroslava Vrchlického a Boženy Němcové.

O vydavatelské činnosti Rady české menšiny města Záhřebu se zájemci mohli dozvědět od předsedy Rady Jaromila Kubíčka. Exempláře všech pětí knih vydaných Radou, si čtenáři mohli prolistovat. Tu poslední, Tradice a zvyky záhřebských Čechů, autorka Jarmila Kozáková představila u stolu plném tradičních dobrot a diváky pobavila ukázkami českých lidových zvyků, v čemž jí pomohli i malí školáci naší doplňovací školy.


Závěr večera patřil družné besedě se sklenkou dobrého Staročeského piva, či Becherovky. Členové Bohemie ukázali, že umí nejen zpívat, ale i přednášet. I když nám velmi chyběl náš milý dirigent DomagojMarić, myslím, že jsme se svého úkolu zhostili se ctí a pod taktovkou Evy Houserové to nikdo, kromě nás nepoznal. Po zajímavé hodince a půl si diváci odnesli hezký zážitek.

Eva Houserová/Alenka Štokićová