RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Návštěv: 1443 
 od 01.02.2007
Česky
Hrvatski
  ARCHIVA NOVINEK

10 LET RADY ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU

Rada české menšiny ve snaze co nejlépe oslavit 10. výročí svého založení

Desáté výročí svého vzniku si letos připomněla Rada české menšiny města Záhřebu od 15. do 19. října, pořádáním tří akcí, debatou Jazyk v jazyce, promítáním filmu Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům a slavnostní Akademií 19. října.

JAZYKOVÁ RŮZNORODOST

První akce se uskutečnila 15. října ve večerních hodinách v prostorách Spolku chorvatských spisovatelů debatou Jazyk v jazyce v rámci projektu Jazyková různorodost. Tento projekt si u příležitosti vstupu Chorvatska do Evropské unie do letošního programu zařadila Koordinace národnostních menšin města Záhřebu. Projekt běží už od května a za úkol má seznámit obyvatele Záhřebu a ostatní zájemce jakým způsobem chráníme menšinovou a jazykovou identitu. Debatu (rozpravu) o českém jazyku, stručnou prezentaci o práci Rady a způsoby, kterými Rada přispívá k péči o český jazyk, zahájil její předseda Jaromil Kubíček. Zajímavou přednáškou o demografii Čechů v Chorvatsku pokračoval profesor zeměpisu na daruvarském gymnaziu Ivan Horyna. Hovořil také o vlivu přistěhovalců na kulturu a hospodářství zdejšího obyvatelstva. Předsedkyně Svazu Čechů a ředitelka Jednoty Libuše Stráníková se zabývala samotným českým jazykem. Poukázala na to, čím se český jazyk liší od chorvatského a v čem jsou si podobné, jak české dialekty ovlivnily dnešní mluvu zdejších Čechů. O počtu žáků a výuce češtiny, která si v České doplňovací škole České besedy Záhřeb letos připomíná 90 let trvání, přítomné informovala učitelka České doplňovací školy ČBZ, Maja Burgerová. Se studiem bohemistiky na záhřebské univerzitě přítomné seznámil profesor Alen Novosad. Pozornost přítomných zaujal otázkou, proč se vlastně ostýcháme veřejně používat češtinu a zdali to neznamená že jsou Češi příliš málo nacionalisté? Dobrou náladu publika pozvedl uvedením příkladů takzvaných " falešných přátel ". Jedná se o slova, která v obou jazycích znějí stejně, ale mají jiný význam. Uvedl také pár vtipných příkladů. Moderátorka debaty, Ana Vasungová ihned využila uvedené příklady a poděkovala všem přednášejícím a přítomným za " úžasný " večer.


Alenka Štokičová

FILM ČEŠI ZÁHŘEBU - ZÁHŘEB ČECHŮM

Hned příští večer, 16. října, se ve velkém sále Českého národního domu uskutečnilo promítáni filmu Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům. Film byl natočen dle stejnojmenné knihy autorů Marijana Lipovce a Franjo Vondračka pod záštitou Rady české menšiny města Záhřebu v r. 2009 při příležitosti oslavy 135. výročí České besedy Záhřeb.
Existuji dvě verze filmu, chorvatská s titulky a česká synchronizovaná. Svou přítomnosti nás poctili velvyslanec České republiky v Chorvatsku j. e. Martin Košatka, režisérka filmu Mira Wolfová, ředitel fotografie Miljenko Bolanča a předseda Chorvatsko-české společnosti Marijan Lipovac. Pan předseda Rady J. Kubíček v krátkém vystoupení připomněl minulé natáčení tohoto filmu. Při té příležitosti poděkoval tvůrcům za jejich upřímné nasazení v této tvorbě. Vyjádřil potěšení, že jsme měli možnosti i prostředky k uskutečnění tohoto projektu, jenž nám umožní zachovat tyto momenty budoucím generacím. Byli jsme rádi, že jsme v publiku zahlédli i nové tváře, které film očividně zaujal.


Alenka Štokičová

3. RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU OSLAVILA DESÁTÉ VÝROČÍ - Svátek všech záhřebských Čechů a jejich přátel

V Českém národním domě v Záhřebu bylo 19. října oslaveno deset let působení záhřebské městské Rady české menšiny. Na slavnost se dostavila řada hostů, všechny sekce České besedy Záhřeb se představily v působivém kulturním programu.

Po hymnách, které zazpíval besední sbor Bohemia, sdělil předseda Jaromil Kubíček, že se Den rady, který je zároveň dnem všech záhřebských Čechů a jejich přátel, oslavuje 14. října, v den založení České besedy Záhřeb. Připomněl deset let působení Rady. Po počátečních problémech město založením Koordinace rad menšin umožnilo uplatňování ústavního zákona o právech menšin.

V čele Rady se střídali Adolf Tomek a J. Kubíček. Mezi významné počiny Rady patří výuka českého jazyka a kultury a vydavatelská činnost: podílela se na publikaci o biskupu Duchovi, vydala Černou hodinku Jana Buriana, dvě verze knihy a dokumentárního filmu Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům, knihu o Českém národním domě v Záhřebu. Připravuje se další publikace. Na závěr zdůraznil, že by Záhřeb podle vztahu k menšinám mohl být příkladem všem místním samosprávám a že se úroveň činnosti záhřebských Čechů zvyšuje.

Jiří Bahník poblahopřál k výročí a pozdravil přítomné jménem Svazu Čechů a České besedy Záhřeb. Vyjádřil potěšení, že Beseda a Rada působí pod jednou střechou a výročí slaví společně. Beseda totiž oslavuje 90. výročí školy a 100. výročí spolku Český vystěhovalec, který byl přejmenován na Československou obec. Marijan Lipovac z Chorvatsko-české společnosti připomněl, že je záhřebská Beseda nejstarším menšinovým sdružením v Záhřebu a nejstarším krajanským spolkem v Evropě. Zoltan Balaž-Piri z Koordinace menšin připomněl úspěšnou zkoušku při posledním sčítání lidu, kdy počet příslušníků menšiny ve městě neklesl. Elizabeta Knorrová poblahopřála také jménem záhřebského primátora a zdůraznila velké úsilí a nadšení záhřebských Čechů.

První tajemník velvyslanectví České republiky v Záhřebu Josef Zrzavecký zdravil také jménem velvyslance Martina Košatky a nového zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR Karla Kühnla. Mluvil o česko-chorvatských vztazích ve světle vstupu Chorvatska do EU, který zjednoduší studium na evropských vysokých školách a umožní lidem najít zaměstnání v členských státech. Poslanec Vladimír Bílek vyřídil pozdravy od starosty Daruvaru, poděkoval Záhřebu za podporu radám, pochválil spolupráci města s Radou a Rady s Besedou.

V kulturním programu se představily všechny sekce České besedy Záhřeb: smíšený pěvecký sbor Bohemia, mladší a prostřední skupina Záhřebského sluníčka, žáci doplňovací školy s recitacemi a písněmi, taneční skupina Jetelíček s krásnými tanci, skupina společenských tanců Polka a hudebně-pěvecké trio Lípa. Po programu pozvaly moderátorky Mája Burgerová a Gabriela Vazlerová hosty do kulturního střediska J. V. Frič do prvního patra, kde bylo pro všechny připraveno pohoštění. Sobotní záhřebský večer byl úspěšným vykročením Rady české menšiny Záhřebu do druhé dekády působení.

HOSTÉ:
Poslanec Vladimír Bílek, zástupce velvyslance ČR Josef Zrzavecký, zástupci předsedy Shromáždění města Záhřebu Vesna Sudarová a Davor Bernardić, vedoucí městské služby pro lidská práva a rovnoprávnost pohlaví, styky s národnostními menšinami a církevními pospolitostmi Elizabeta Knorrová, předseda městské Koordinace národnostních menšin Zoltan Balaž-Piri, předsedkyně Rady české menšiny Sisacko-moslavinského županství Jiřinka Vidovićová, předseda Chorvatsko-českého spolku Marijan Lipovac, bývalý sněmovní poslanec Siniša Njegovan Stárek, předseda České besedy Záhřeb a místopředseda Svazu Čechů Jiří Bahník, bývalý velvyslanec v Praze Zlatko Stahuljak a další. Željko Podsedník


Alenka Štokičová