RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Návštěv: 1434 
 od 01.02.2007
Česky
Hrvatski
  ARCHIVA NOVINEK

V DARUVARU BYLA 14. ÚNORA 2013 ZALOŽENA KOORDINACE RAD A
PŘEDSTAVITELŮ
ČESKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V REPUBLICE CHORVATSKO


Po víceměsíční činnosti šestičlenná pracovní skupina představitelů čtyř regionálních rad české národnostní měnšiny (Josef Herout, Damir Malina, Jiřinka Vidovićová, Jaroslav Vozáb, Jaromil Kubíček a Jiří Bahník) ve spolupráci s poslancem pro českou a slovenskou národnostní menšinu v Chorvatském sněmu Vladimírem Bílkem a příslušným úřadem Ministerstva správy vypracovala během ledna roku 2013 všechny nutné doklady ke konstituci Koordinace rad a představitelů české národnostní menšiny v Republice Chorvatsko. Doklady (Smlouva o založení Koordinace, Stanovy Koordinace) bylo zapotřeba sladit jak s Ústavním zákonem o změnách o doplnění ustavního zákona o právech národnostních menšin (NN 80/2010), tak i se Zákonem o registru rad a koordinací rad a představitelů národnostních menšin (NN 80/2011), dle kterých Koordinace rad a představitelů národnostních menšin na úrovni Republiky Chorvatsko ve třetím mandátním období dostaly poprvé právní osobnost. Dle Smlouvy o založení, Koordinaci české národnostní menšiny (ČNM) zakládají čtyři županské-regionální rady a představitelé české národnostní menšiny ze čtyř županství - jednotek regionální samosprávy, ve které rady budou mít svoje dva představitele. Dle toho Koordinace bude čítat úhrnem 12 členů. Sídlo Koordinace bude v Daruvaru.
Díky novému právnímu postavení Koordinace se stala, spolu se Svazem Čechů v Republice Chorvatsko a s poslancem pro českou a slovenskou národnostní menšinu v Chorvatském sněmu, jednou ze tří předních představitelských institucí české národností menšiny – „tří pilířů“, o které se bude opírat veškerá kulturně - osvětová a společenská činnost celé české komunity v Republice Chorvatsko.

14. února 2013 ve vestibulu Svazu Čechů v Daruvaru, za svátečního ovzduší a v přítomnosti vzácných hostů - poslance Vladimíra Bílka, předsedkyně Svazu Čechů v RCh Leonory Janotové, starosty města Daruvaru Dalibora Rohlíka, přednosty úřadu župana Bjelovarsko-bilogorského županství Dalibora Juriny a náčelníka správy pro národnostní menšiny v Ministerstvu správy Ljubomira Mikiće, byl verifikován mandát členům Koordinace, podepsaná Dohoda o založení a schválené Stanovy koordinace. Tím skutkem byla Koordinace rada představitelů české národnostní menšiny v Republice Chorvatsko formálně založena. Následovaly tajné volby, na kterých jednohlasně byli zvolení za předsedu Koordinace Damir Malina (z Rady ČNM Bjelovarsko-bilogorského županství) a za místopředsedu Jaromil Kubíček (z Rady ČNM města Záhřebu).

Ve svých projevech, hosté popřáli Koordinaci hodně zdaru v následující činnosti. Ve svých proslovech předseda Kordinace Malina, místopředseda Kubíček, poslanec Bílek a předsedkyně Svazu Janotová se velice inspiračně a afirmativně vyjádřili o významu Koordinace a slibně o budoucí spolupráci s Koordinací.
Popřejme všem hodně zdaru v uskutečnění slíbené spolupráce, která bude mít jako svůj přední cíl rozvoj náplně veškeré činnosti příslušníků české národnostní menšiny v Republice Chorvatsko.

Jaromil Kubíček