RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Návštěv: 1450 
 od 01.02.2007
Česky
Hrvatski
  ARCHIVA NOVINEK

Dny národnostních menšin města Záhřebu

Za organizačního vedení ( pod záštitou, pod vedením ) Koordinace národnostních menšin města Záhřebu zaplnily 16.června 2013 známý záhřebský park Zrinjevac stánky osmnácti národnostních menšin, působících v našem městě. Tímto způsobem si menšiny přály představit četným návštěvníkům svou tvořivost, tradiční zvyky, národní kroje a v neposlední řadě i své gastronomické speciality.

Rada české národnostní menšiny města Záhřebu, zároveň s Českou besedou Záhřeb, značně přispěly k této události svým bohatým stánkem a zajímavým programem. O činnosti české menšiny se mohli návštěvníci mnohé dozvědět přímo na stánku, nebo z vystavených knih Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům, či Český národní dům.Nechyběly ani informační letáky, seznamující se současným rozsahem činnosti Besedy a Rady.

Rozdávala se také červená perníková srdíčka s nápisem Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům.
S velkým zájmem občané ochutnávali tradiční české moučníky a všem dobře známou českou Becherovku.Nejeden si přál pořídit si ( vlastnit )fotografii s tanečníky našich folklorních souborů. Bohatě zdobené Kyjovské kroje představili tanečníci folklorního souboru ČBZ Jetelíček, zatímco tanečníci Záhřebského sluníčka upoutali pozornost předvedením pěti tanců.

Bez ohledu na úmorné vedro, které toho dne na Zrinjevci panovalo, si všichni tento svátek národnostních menšin užili a zdrželi se do pozdních odpoledních hodin.

Alenka Štokičová