ODAZIV PO BIRAČKIM MJESTIMA

Nacionalna manjina
Biračko mjesto
Broj birača
Glasovalo
Odaziv
Albanska 1 1.494 239 16,00%
Albanska 2 1.204 227 18,85%
    2.698 466 17,27%
Bošnjačka 3 850 55 6,47%
Bošnjačka 4 720 37 5,14%
Bošnjačka 5 713 59 8,27%
Bošnjačka 6 1.744 56 3,21%
Bošnjačka 7 1.636 107 6,54%
Bošnjačka 8 1.658 136 8,20%
Bošnjačka 9 1.376 58 4,22%
Bošnjačka 10 992 68 6,85%
Bošnjačka 11 460 21 4,57%
    10.149 597 5,88%
Crnogorska 12 1.612 210 13,03%
Češka 13 652 115 17,64%
Mađarska 14 809 59 7,29%
Makedonska 15 1.468 139 9,47%
Romska 16 770 318 41,30%
Romska 17 197 32 16,24%
    967 350 36,19%
Slovenska 18 1.390 191 13,74%
Slovenska 19 1.613 193 11,97%
    3.003 384 12,79%
Srpska 20 1.769 108 6,11%
Srpska 21 951 63 6,62%
Srpska 22 2.831 244 8,62%
Srpska 23 1.407 120 8,53%
Srpska 24 1.441 87 6,04%
Srpska 25 1.685 89 5,28%
Srpska 26 1.840 134 7,28%
Srpska 27 2.019 139 6,88%
Srpska 28 2.241 135 6,02%
Srpska 29 2.083 129 6,19%
Srpska 30 1.552 114 7,35%
Srpska 31 1.832 123 6,71%
Srpska 32 953 60 6,30%
Srpska 33 1.084 43 3,97%
Srpska 34 1.656 94 5,68%
Srpska 35 1.581 55 3,48%
Srpska 36 1.017 64 6,29%
Srpska 37 724 36 4,97%
    28.666 1.837 6,41%
Bugarska 38      IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA
STATISTIČKI PODACI

Nacionalna manjina Broj kandidacijskih lista Broj kandidata Kandidati po spolu (%) Broj birača Odaziv Izabranih kandidati Izabrani kandidati po spolu (%)
M Ž Brojčano % M Ž
ALBANSKA 5 118 84,75% 15,25% 2.698 466 17,27% 25 92,00% 8,00%
BOŠNJAČKA 3 68 76,47% 23,53% 10.149 597 5,88% 25 60,00% 40,00%
CRNOGORSKA 1 25 84,00% 16,00% 1.612 210 13,03% 25 84,00% 16,00%
ČEŠKA 1 25 52,00% 48,00% 652 115 17,64% 25 52,00% 48,00%
MAĐARSKA 1 25 76,00% 24,00% 809 59 7,29% 25 76,00% 24,00%
MAKEDONSKA 3 64 56,25% 43,75% 1.468 139 9,47% 23 60,87% 39,13%
ROMSKA 4 88 76,14% 23,86% 967 350 36,19% 25 84,00% 16,00%
SLOVENSKA 1 25 44,00% 56,00% 3.003 384 12,79% 25 44,00% 56,00%
SRPSKA 2 50 76,00% 24,00% 28.666 1.837 6,41% 25 68,00% 32,00%
BUGARSKA 1 1 100,00% 0,00% 155 13 8,39% 1 100,00% 0,00%
NJEMAČKA 1 1 100,00% 0,00% 157 30 19,11% 1 100,00% 0,00%
POLJSKA 1 1 0,00% 100,00% 118 25 21,19% 1 0,00% 100,00%
RUSINSKA 1 1 100,00% 0,00% 103 1 0,97% 1 100,00% 0,00%
SLOVAČKA 1 1 100,00% 0,00% 158 6 3,80% 1 100,00% 0,00%
TALIJANSKA 2 2 100,00% 0,00% 195 74 37,95% 1 100,00% 0,00%
UKRAJINSKA 3 3 100,00% 0,00% 301 94 31,23% 1 100,00% 0,00%
ŽIDOVSKA 3 3 33,33% 66,67% 232 110 47,41% 1 0,00% 100,00%
UKUPNO 34 501 73,25% 26,75% 51.443 4.510 8,77% 231 69,26% 30,74%